CZ / EN

Nadace dřevo pro život


Životní prostředí

Darujme stromečky lesu

Sbírka Darujme stromečky lesu pomáhá s obnovou českých lesů, které v poslední době trpí suchem, kůrovcovou kalamitou a dalšími faktory. Zapojte se do obnovy českých lesů i vy a darujme přírodě stromy. Darováním získáte certifikát jako dárek pro sebe či své blízké.

Darujte stromečky pod stromeček

Pomozte českým lesům. Darujte jim nové stromky.
zabezpečeno Darujme.cz
Co dostanete, když koupíte stromečky lesu? 
 • Certifikát o zalesnění kousku české krajiny (v elektronické podobě),
 • potvrzení o daru 
 • informační servis: kolik se vybralo, fotografie ze zalesnění apod.
Zasazení jedné prostokořenné sazenice v rámci tohoto projektu stojí 25 Kč.
Tato cena zahrnuje nákup a výsadbu sazenice a koordinaci projektu. P

Koho je možné podpořit?
Podpořit můžete veřejně přístupné lesy:
 • Blatno u Chomutova v Ústeckém kraji,
 • Nížkov na Vysočině,
 • Jílové u Prahy,
 • Jasinov v Jihomoravském kraji,
 • Zadní hory Beskyd v Moravskoslezském kraji,
 • Česká Sibiř ve Středočeském kraji.
Jaký je cíl sbírky?
Cílem sbírky je pomoct drobným lesníkům, kteří především kvůli suchu nemají dostatek prostředků na obnovu lesa. Smyslem sbírky je také edukovat veřejnost o významu lesa pro naši krajinu a společnost.


Jak rozdělíme peníze? 
 • 100% peněž je investováno do projektu a péči o něj.
Z každých 25 Kč zaplatíme:
- 0,50 Kč portálu Darujme.cz za správu dárcovské kampaně, 
- 5 Kč na organizaci projektu (komunikace s lesníky a dárci, propagace, administrativa),
- 19,50 Kč na obnovu lesů.

Top 5 proč se zapojit do sbírky Darujme stromečky lesu
 • Skrze sbírku Darujme stromečky lesu pomůžete obnovit české lesy.
 • Napřímo se můžete podílet na výsadbě a sázet nové stromy napříč Českou republikou.
 • Podpoříte snižování uhlíkové stopy. Jak? Výsadba nových stromů je totiž považována za nejhospodárnější řešení pro zachycování CO2. 
 • Sbírku drží pevně v rukou tým Nadace dřevo pro život, který vás zasvětí do problematiky sázení nových stromů, jak stromy sázet, jaké stromy jsou v českých lesích potřeba atd.
 • Můžete zažít netradiční teambuilding a společně se svými kolegy pomoci české přírodě.
Chcete zapojit svou firmu? Napište Tereze Zelenková na e-mail t.zelenkova@drevoprozivot.cz  Představí Vám možnosti, jak si zasadit „firemní“ lesík nebo zorganizovat týmové sázení stromů.

O nás
Sbírku organizuje Nadace dřevo pro život, nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje využívání dřeva, naší obnovitelné suroviny.  Naším posláním je zvyšovat zájem veřejnosti o les, dřevo a životní prostředí. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Vánoční certifikáty za darování stromečků na Vás čekají!
Darujte letos k Vánocům stromečky, které budou zasazeny v českých lesích.
Vaši blízcí dostanou originální dárek a navíc pomůžete českým lesům. Z Vašich dárků budou mít radost nejen obdarovaní, ale i naši lesníci, kteří každý stromeček ocení.

Krásné spokojené a dřevem provoněné Vánoce Vám přeje Nadace dřevo pro život

Hledáte zajímavý dárek ke Dni matek? DARUJTE MAMINCE LES!
Květinu vaše maminka čeká, lesem ji vyloženě překvapíte! Nezvadne ve váze, ale poroste dalších 100 let! Stejně jako láska k maminkám.

Sazenice za vás vysadí zkušení lesníci, vy dostanete darovací certifikát, který prozradí mamince, kde porostou "její stromy".

Představujeme Vám nové lesníky!

Abychom umožnili pomoc, co největšímu počtu potřebných lesů, umožňujeme setrvání lesníků ve sbírce po dobu dvou ročních zúčtovacích období. A aby darovaná finanční podpora byla pro lesníky významná, v jednom období zapojujeme maximálně 5 vlastníků či správců lesa z ČR. Sbírky se lesníci mohou účastnit opakovaně.

V letošním roce 2022 vítáme 3 nové lesníky a doufáme, že jim naše společná pomoc přinese mnoho zdravých stromů, které svou energií budou na oplátku těšit nás.

Lesy v okolí České Sibiře ve Středočeském kraji (zalesní je Jan Havlíček) 
Lesy v okolí usedlosti Zástavec, mezi Voticemi a Miličínem.

Za Váš dar vysadíme padesát procent smrků, jedlí, modřínů a borovic a další polovinu dubů, buků, javorů, lip a doplňků jako jeřáby, divoké hrušně a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Náš kůrovcem napadený les se kácí. Les moc chceme obnovit, i když výnosy z něj mít nebudeme. Stejně jako naše předky, nás výsadba stromů naplňuje a rádi bychom vrátili české krajině zelené obzory, které díky suchu pozvolna mizí. Nejdříve musíme holiny vyčistit, pozemek oplotit, nakoupit sazenice a zasadit nové stromky. Bez pomoci dárců, na obnovu sami nestačíme. Naši zemi si ale bez lesů nedovedeme představit. Vy byste mohli žít bez léčivého ticha uprostřed šumění větru v korunách stromů? Přijeďte se k nám podívat. Vámi zakoupené sazenice stromků porostou pod naším dohledem a naši předkové budou v tomto lese s námi i s vámi společně. 
Lesy v Zadních horách Beskyd v Moravskoslezském kraji (zalesní je Kamil Turek)
Lokalita se nachází jak na bývalém salaši Girova, tak kolem usedlosti Kubalonka v Bukovci a také na bývalém salaši Beskid Czerchlanny v lokalitě mezi Velkým Polomem, Kostelkami a Skalkou v Zadních horách Beskyd.

Za Váš dar vysadí zpevňující dřeviny s vysokým podílem původní jedle bělokoré, javorů, buků, ale i jilmů a dubů. Také máme v plánu vysázet alespoň povolený podíl modřínu opadavého.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Holiny, které budeme díky podpoře projektu "Darujme stromečky lesu" či "Dřevo je cesta" zalesňovat, vznikly zejména díky tomu, že porosty, které na nich rostly, měly podle komunistického dogmatu charakter stejnověkých smrkových monokultur. Tyto monokultury jsou extrémně labilní a náchylné jak na abiotické, tak biotické poškození, což se projevilo zejména při dnes probíhající změně klimatu. Tyto smrkové monokultury tedy nevznikly za přičinění současných vlastníků, ani jejich předků, jelikož naši předkové neměli za doby totality právo hospodařit se svými lesy, které jim byly znárodněny. Soukromí vlastníci tedy z valné většiny nenesou odpovědnost za to, že se na jejich pozemcích rozpadají smrkové porosty založené v době, kdy na svých pozemcích nemohli řádně hospodařit. To, že se porosty rozpadly velmi rychle a ve stejném období na veliké ploše v celé střední Evropě, mělo za následek prudký propad cen dříví a drobní vlastníci, kteří neměli ani potřebnou techniku, ani smlouvy s odběrateli dřeva, ani kapacity na zpracování kalamity přišli často o veškeré zisky z prodeje dříví a nezbyly jim peníze, ani na zalesnění, které musí podle zákona provést.
Proto velmi vítám finanční podporu, která umožní založit nové, druhově pestré, a tudíž i odolné a stabilní lesy, které snad budou mít v budoucnu pro vlastníky i ekonomický přínos. Dárcům bych chtěl velmi poděkovat a vzkázat, že umožňují vytvářet ráz celé naší krajiny a ozdravit ji či stabilizovat na další staletí.Lesy u Jasinova v Jihomoravském kraji (zalesní je Karolína Dražilová)

Za Váš dar vysadíme borovice, smrky, jedle, buky a duby.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Jsme dva mladí manželé, kteří se starají o les na jižní Moravě. Bohužel náš les utrpěl za poslední roky velké ztráty, v první řadě to bylo velké sucho a v druhé řadě kůrovec. V roce 2020 jsme díky těmto vlivům museli vykácet přes 1000 m3. Naše stromy neměly díky suchu žádnou šanci ubránit se kůrovcové kalamitě, ač jsme pravidelně kontrolovali stav lesa a snažili se jí předejít. Z velké části u nás byly smrkové monokultury, proto chceme vysazovat stromky jehličnaté i listnaté abychom měli les smíšený. Díky vzniklým holinám, písčitému podloží a nepříznivému počasí se nám ostatní stromy často vyvrací, nebo lámou. Dřevo z nich se snažíme využít a vyrábíme z něj výrobky, kterými se snažíme dostat hodnotu dřeva mezi širokou veřejnost. Práce v lese je náročná a také nákladná. Proto se chceme zúčastnit sbírky, která nám pomůže, co nejrychleji opět vytvořit místo, kam se navrátí lesní život a zůstane po nás kus krásné přírody pro další generace. Děkujeme za vaši podporu, náš les můžete kdykoliv navštívit a přesvědčit se, že nám pomáháte obnovit nezbytnou součást naší přírody.Stávající lesníci, kteří s námi ve sbírce ještě jeden rok budou jsou:

Lesy u Jíloviště u Prahy (zalesní je Lesní Středočeská CZ s.r.o.)

Za Váš dar vysadí buky, duby, javory, lípy, douglasky, borovice, jedle a modříny

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Jsme si vědomi toho, co vše nám les poskytuje a budeme se snažit vyslyšet tuto prosbu.

Prosba lesa

Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou, opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.

Naše společnost hospodaří na lesním majetku v bezprostřední blízkosti Prahy. Tato lokalita s výraznou dominantou vysílače Cukrák vždy poskytovala rekreační zázemí nejen obyvatelům hlavního města. Lesy, o které jsme dlouhá léta pečovali, se za poslední dva roky změnily vlivem dlouhotrvajícího sucha k nepoznání. Je nám z toho smutno a zároveň stojíme před zodpovědným úkolem a výzvou založit lesy nové pro naše i Vaše potomky. Za Vaše přispění ke zvládnutí tohoto úkolu Vám předem děkujeme.

Zeptali jsme se lesníků za Vás: Proč darovat stromečky lesu a jaké stromy se budou sázet? 
Lesy u Dačic v Jihočeském kraji (zalesní je Městské lesy Dačice a.s.)

Za Váš dar vysadí duby, buky, smrky, javory, jedle, modříny a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Krajina na Dačicku, která se v minulosti pyšnila hlubokými lesy, v současné době potřebuje znovu obnovit rozsáhlé lesní holiny tak, aby zase mohla splňovat představy o krajině, která se nazývá Česká Kanada. Tj. krajina s nedozírnými lesy protkaná rybníky. Prostě krajina pro život. Tato krajina nás v současné době prosí o pomoc a je naším úkolem ji pomoci, abychom ji mohli předat našim dětem v lepším stavu, než v současnosti je.

Darujte letos stromečky pod stromeček! Radost z dárku je zaručená!  Budete ji mít vy, obdarovaná/ý, my i lesník! :)
Darovací certifikáty pro vás máme připravené ve vánoční variantě pro všechny lesy. Pošleme vám jej s vyplněným počtem zakoupených stromečků, ale linku na jméno obdarovaného necháme volnou, abyste si ji mohli doplnit sami.
 
Doufáme, že se vám certifikát líbí! :)

Sbírka letos slaví třetí narozeniny! Děkujeme, že díky vám můžeme pomáhat českým lesům! :)

Výsadba stromečků v Jílovišti - LISTOPAD 2021

Dárek k MDŽ? Darujte jí letos místo růží les

A důkaz vaší lásky tu bude ještě za 100 let

8. března ráno se začnou muži po celé planetě ptát – co své ženě koupím? Pomůžeme vám rozlousknout každoroční dilema spojené s Mezinárodním dnem žen. Darujte jí letos místo růží les! Ačkoliv květinou ženu neurazíte, lesem ji vysloveně překvapíte! Navíc důkaz vaší věčné lásky neskončí po týdnu v koši, ale poroste desítky let v českém lese. 

Stromečky nakoupíte jednoduše on-line. Stačí si vybrat jeden ze šesti lesů, v nichž akce probíhá, určit počet sazenic (jedna stojí 25 Kč) a vše on-line zaplatit. „A nebojte, na mýtinu vás nepoženeme. Sazenice budoucích stromů za vás zasadí zkušení lesníci. Vaše milá ale dostane dárkový certifikát, který jí prozradí, kde ‚její stromy‘ porostou,“ upřesňuje princip dárku Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život. 

Tímto darem totiž uděláte radost hned dvakrát. Vaší ženě a české přírodě. 100 % zaplacené částky poputuje do sbírky Darujme stromečky lesu, kterou organizuje Nadace dřevo pro život. Jejím cílem je obnovit lesy zmáhané suchem a kůrovcem. Do sbírky se za dobu jejího trvání zapojily už stovky dárců. Přidáte se k nim i vy? Více informací najdete na webu sbírky www.DarujmeStromecky.cz/mdz.

KTERÉ LESY POMOHU SVÝM DAREM ZALESNIT? 


Svým darem podpoříte lesy, které jsou volně přístupné veřejnosti a starají se o ně soukromníci – členové komunity „Dřevo je cesta“. Můžete si vybrat jenom jeden konkrétní les nebo přispět na všechny. Na Váš výběr se zeptáme v druhém kroku darovacího formuláře.

Zeptali jsme se za Vás: Proč podpořit zalesňování a jaké stromy se budou sázet?  • Lesy u Dačic v Jihočeském kraji (zalesní je Městské lesy Dačice a.s.)
Za Váš dar vysadí duby, buky, smrky, javory, jedle, modříny a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním?  Krajina na Dačicku, která se v minulosti pyšnila hlubokými lesy, v současné době potřebuje znovu obnovit rozsáhlé lesní holiny tak, aby zase mohla splňovat představy o krajině, která se nazývá Česká Kanada. Tj. krajina s nedozírnými lesy protkaná rybníky. Prostě krajina pro život. Tato krajina nás v současné době prosí o pomoc a je naším úkolem ji pomoci, abychom ji mohli předat našim dětem v lepším stavu, než v současnosti je.


 • Lesy v okolí Kunštátu na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny (zalesní je INÉS Kunštát, s.r.o.)
Za Váš dar vysadíme jedle, buky, duby, smrky, javory, lípy, olše, douglasky, modříny. V menší míře třešně ptačí, hrušně polničky a jilmy.


Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Les je základ přírody. Tam, kde není, nastane problém – viz pouště nebo severské státy. Bez lesa není stín a stále fouká vítr. Vysušuje se krajina a všechno hyne. Na Islandu lesy vykáceli a teď je po letech znovu zakládají. Zjistili, že bez lesů mají problém. Lesy se přímo dotýkají každého člověka. Každý jde někdy na houby, ale nebude kam. Každý v létě rád využije stín lesa a jeho chlad. Nebude. Každý rád využívá les, o který se jeho majitel dobře stará. Teď je čas to využívání vlastníkům lesa vrátit. Je to společný zájem všech.


 • Lesy u Nového Knína ve Středočeském kraji a kolem Opočna v Královéhradeckém kraji (zalesní je Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o.)
Za Váš dar vysadíme duby, lípy, javory, jedle a douglasky.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Les je naše kulturní bohatství. Bez lesa není voda, bez lesa není život. Kvůli kůrovcové kalamitě teď můžeme o velkou většinu našich lesů přijít. Je potřeba naše lesy zachránit a kalamitní plochy znovu zalesnit, aby tu les zůstal i pro další generace. Lesníci si už sami nepomohou a státní pomoc nepřichází. Budeme rádi za každou pomoc. Děláme to pro sebe!

 • Lesy u Jíloviště u Prahy (zalesní je Lesní Středočeská CZ s.r.o.)
Za Váš dar vysadí buky, duby, javory, lípy, douglasky, borovice, jedle a modříny.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním?
Jsme si vědomi toho, co vše nám les poskytuje a budeme se snažit vyslyšet tuto prosbu.

Prosba lesa

Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou, opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.

Naše společnost hospodaří na lesním majetku v bezprostřední blízkosti Prahy. Tato lokalita s výraznou dominantou vysílače Cukrák vždy poskytovala rekreační zázemí nejen obyvatelům hlavního města. Lesy, o které jsme dlouhá léta pečovali, se za poslední dva roky změnily vlivem dlouhotrvajícího sucha k nepoznání. Je nám z toho smutno a zároveň stojíme před zodpovědným úkolem a výzvou založit lesy nové pro naše i Vaše potomky. Za Vaše přispění ke zvládnutí tohoto úkolu Vám předem děkujeme.Založení projektu

Připojte se k záchraně lesů v naší zemi

ludmila Bílá
1 000 Kč

Děkujeme za Váš dar. :)

Nadace dřevo pro život

Milujeme procházky lesem, snad bude les růst navždy i pro naše potomstvo.

Elen
500 Kč

Děkujeme za Váš dar a přeje krásné Vánoce
Tereza :)

Nadace dřevo pro život

Darování několika novych stromu pod stromeček❤️

Honza Martinovsky

Děkujeme za Váš dar a přejeme krásné Vánoce :)
Za Nadaci Tereza

Nadace dřevo pro život

Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu

Vibeizol s.r.o.
5 000 Kč

Děkujeme za Váš dar a přejeme Vám krásné Vánoce
Za Nadaci Tereza

Nadace dřevo pro život

Hned se nám bude na Jílovišti lépe výletit. Děkujeme za iniciativu.

Dagmar Kopačková
1 500 Kč

Děkujeme za Váš dar a přejeme Vám krásné výlety do českých lesů.
Za Nadaci Tereza :)

Nadace dřevo pro život

Jen ať rostou! 🌳🌲
Těšíme se v Jihomoravském kraji, kam se můžeme jít podívat. 🌲🌱

Dárce
250 Kč

Děkujeme za Váš dar.
Věříme, že se bude Vašim stromečkům dařit.
Za Nadaci Tereza

Nadace dřevo pro život

Super napad, dekuji

Tereza Novakova
250 Kč

Děkujeme za Váš dar :)

Nadace dřevo pro život

Ať se stromečkům daří a vám děkuji ❤️

Olga Holečková

Děkujeme za Váš dar.
Stromečkům se bude zajisté růst krásně. :)
Tereza

Nadace dřevo pro život

Děkuji za možnost přispět na zalesnění našich lesů, určitě ještě přispěji.

Lukáš Černý
500 Kč

Děkujeme za Váš dar.
Tereza :)

Nadace dřevo pro život

Milý tatínku, doufám, že tento dárek udělá radost nejen Tobě, ale i přírodě:) Veselé Vánoce
Tvá nejmilovanější dcera Eliška

Eliška Sládková

I Vašeho tatínka i naše lesníky, stromečky určitě potěší. Děkujeme za dar.
Veselé Vánoce
Tereza

Nadace dřevo pro život