Nadace dřevo pro život


Životní prostředí

Darujme stromečky lesu

Děkujeme vám za podporu sbírky Darujme stromečky lesu. Společnými silami jsme vysadili 116 630 stromečků na 19, 44 hektarech lesu u 13 drobných vlastníků.

Darujme stromečky lesu

Pomozte českým lesům. Darujte jim nové stromky.
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Připojujeme se ke světovému dni štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday.

Česká republika se již osmým rokem připojí ke Giving Tuesday. Letošní ročník připadá na úterý 28. listopadu 2023. Světový den štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday podporuje a oslavuje chuť pomáhat. 
Celý svět včetně Česka se spojí, aby konal dobro.  I malé skutky a drobná dobročinnost vedou celou společnost k solidaritě.

Zapojte se do Giving Tuesday a podpořte jakýmkoliv darem sbírku Darujme stromečky lesu. 
Dárek k Valentýnu? Darujte místo růží les!


Potěšte letos svou milou či milého jedinečným dárkem k Valentýnu. Důkaz vaší lásky tu bude ještě za 100 let!

Sazenice za vás vysadí zkušení lesníci, vy dostanete darovací certifikát, který prozradí vaší drahé polovičce, kde porostou „její nebo jeho stromy“.

Stačí si vybrat počet sazenic a les, ve kterém stromy vysadíme. Vše ostatní je na nás.Koho můžete podpořit ve sbírce Darujme stromečky lesu v roce 2023? 

Díky sbírce Darujme stromečky lesu pomáháme konkrétním menším majitelům lesů napříč celou Českou republikou. Aktuálně je do projektu zapojeno 6 vlastníků lesa. Od letošního roku spolupracujeme s novými. Touto cestou bychom vám je rádi představili. 

Všichni vlastníci lesů v ČR se ze zákona musí o lesy starat a obnovovat je. Náklady na vysázení nových stromů jsou ale velmi vysoké, zejména menší vlastníci tak naráží na nedostatek finančních prostředků. Proto jsme založili projekt Darujme stromečky lesu, skrze který nabízíme pomocnou ruku. Za každých darovaných 25 Kč zasadíme jeden strom. Kde? V lesích, které jsou do projektu Darujme stromečky lesu zapojeny. Jejich přehled najdete na mapě. Zajímá vás, jaké stromy sázíme? Konkrétní odpověď najdete u každého lesního majetku v naší sbírce, podívejte se níže.
Uvidíte sami, jak lesníci reagují na změnu klimatu. Objevíte, že vysazují pestré směsi dřevin, které budou během následujících 100 let dobře snášet teplejší klima, budou zkrátka odolnější. 
Vlastníky lesa, kteří mají zájem se do sbírky zapojit, pečlivě vybíráme a prověřujeme. Finanční pomoc, kterou mohou skrze náš projekt získat, nutně potřebují. Proaktivně také vyhledáváme malé vlastníky, kteří aktuální situaci nejsou schopni bez pomoci zvládnout. Ostatně, přečtěte si s nimi krátké rozhovory níže v článku a posuďte sami!

Les: BLATNO, okres Chomutov
Velikost lesa: 406,29 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?
Poničeno bylo více než 30 hektarů lesa. 

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů? 
Potřebujeme osázet 1–2 hektary, což znamená až 16 tisíc nových stromů. Převedeno na finance je to 100 tisíc Kč.

Jaké stromy plánujete vysazovat? 
Listnaté, meliorační a zpevňující dřeviny, buky a duby.  

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině? 
Je nezastupitelným biospolečenstvím na naší planetě - voda, vzduch, veškerý život a organismus. 

Vzkaz dárcům:
Děkujeme Vám za pomoc při obnově Krušných hor!


Les: JÍLOVÉ U PRAHY, okres Praha - západ
Velikost lesa: 250 hektarů 

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?
V předchozích deseti letech bylo vlivem klimatické změny a probíhající kůrovcové kalamity vytěženo 9650 m3 dříví z nahodilých těžeb, z toho se v období 2019–2021 vytěžilo 8500 m3 dřeva, což způsobilo vznik holin o velikosti 30 hektarů.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů? 
Asi 10 hektarů, což znamená přibližně 100 tisíc nových stromů. Převedeno na finance je to více než 1,5 milionu Kč. 

Jaké stromy plánujete vysazovat?
Převážně borovici, dub a buk s příměsí modřínu a douglasky. 

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině? 
Okolí Jílové u Prahy je historicky úzce spjato s těžbou zlata, máme tedy velké zkušenosti s rekultivací těžebních odvalů a navrácení těchto ploch lesu. Pozůstatky štol jsou hojně navštěvovány, stejně tak jako lesy kolem nich. Pravý břeh řeky Sázavy je navíc pověstný krásnými přírodními scenériemi, které si v minulosti podmanily nejen nejrůznější trampská hnutí.

Vzkaz dárcům:
Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají k založení nového a také klimaticky odolného smíšeného lesa, který bude i nadále sloužit široké veřejnosti.


Les: JASINOV, okres Blansko
Velikost lesa: 10 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?
Velmi. Museli jsme vykácet téměř veškerý porost smrků zhruba 1000 m3, protože byl napaden kůrovcem. V zápětí nás čekala další pohroma, náš les prořídl a zůstal hodně odkrytý, proto se zbylé stromy (borovice, jedle, modřín) začaly z povětrnostních důvodů a sucha vyvracet.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů? 
1500 sazenic smrků, buků a dubů jsme již vysázeli, zbývá nám 3000 vysadit. Dalších 3000 sazenic na asi 4 hektarech našeho lesa. 

Jaké stromy plánujete vysazovat?
Borovice, buky, duby, jedle a modříny. 

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině? 
Les je v naší krajině velmi důležitý, zadržuje vodu, je zdrojem kyslíku a domovem různých živočichů a rostlin, proto je třeba se o les starat a chránit ho. 

Vzkaz dárcům:
Práce v lese je náročná a také nákladná. Proto se chceme zúčastnit sbírky, která nám pomůže, co nejrychleji opět vytvořit místo, kam se navrátí lesní život a zůstane po nás kus krásné přírody pro další generace. Děkujeme za vaši podporu, náš les můžete kdykoliv navštívit a přesvědčit se, že nám pomáháte obnovit nezbytnou součást naší přírody. Les: ZADNÍ HORY BESKYDY, okres Frýdek-Místek
Velikost lesa: 8 hektarů + 60 ha ve spoluvlastnictví

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?
Uschlo nám přes 90 % smrkových porostů, zhruba 30 hektarů dospělého lesa, tedy stromy starších 40 let. A to i přesto, že se náš les nachází v Beskydech v lokalitě s nadmořskou výškou 850 až 930 m.n.m. 

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů? 
Značnou část postižené plochy lesa už máme obnovenou. Nicméně každoroční investice do obnovy porostů se pohybuje v řádech nižších stovek tisíc korun.

Jaké stromy plánujete vysazovat?
Jelikož se náš les nachází ve vyšších nadmořských výškách, tak sázíme hlavně jedli, javory, buky a jilmy.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině? 
Les je základem krajiny střední Evropy a před příchodem člověka do našich končin zde byl les a sám se také obnovoval na naprosté většině našeho území.

Vzkaz dárcům:
Finanční pomoc potřebujeme. Umožní nám založit nové, druhově pestré, a tudíž i odolné a stabilní lesy, které snad budou mít v budoucnu pro vlastníky i ekonomický přínos. Dárcům bych chtěl velmi poděkovat a vzkázat, že umožňují vytvářet ráz celé naší krajiny a ozdravit ji či stabilizovat na další staletí.
Les: ČESKÁ SIBIŘ, okres Benešov
Velikost lesa: 7 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?
Hlavním problémem bylo dlouhodobé sucho. Lesy se nachází na jílovém a kamenitém podloží, kde se nedrží voda. Kůrovec se k nám do lesa dostal z okolních lesů, kde jsou menší vlastníci. Z celkových 7 ha, je již 5 ha vytěženo a další těžby probíhají.


Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů? 
Obnovu budeme provádět postupně, jeden hektar za rok. Obnova jednoho hektaru lesa je vyčíslena na cca 100 000 Kč a zatím jsme neměli prostředky, z kterých bychom to financovali.

Jaké stromy plánujete vysazovat?
Sázet začneme na podzim, po prvních deštích. Plánujeme výsadbu listnatých i jehličnatých stromů – smrk, borovice, jedle, dub, buk. Pro doplnění podél cesty a zkrášlení okolí vysázíme ovocné stromy.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině? 
Les zadržuje vodu a vláhu, zpevňuje krajinu a zároveň je to úžasný relaxační prvek krajiny. Pro lidi je les lékem na nervy, má ozdravný účinek. Důležité je, že dřevo z lesa je skvělý a nenahraditelný obnovitelný materiál.

Vzkaz dárcům: 
Bez pomoci dárců na obnovu nestačíme. Naši zemi si ale bez lesů nedovedeme představit. Les znamená opravdu život. Vy byste mohli žít bez léčivého ticha uprostřed šumění větru v korunách stromů? Přijeďte se k nám podívat. Vámi zakoupené sazenice stromků porostou pod naším dohledem a naši předkové budou v tom lese s námi i s vámi společně.Les: NÍŽKOV, okres Žďár nad Sázavou
Velikost lesa: 40 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?
Obecně lze konstatovat, že les je poničen z 80 %.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů? 
Jedná se o aktuální výsadbu cca 10 ha. Odhadem 30 000 stromků. Bez přípravy na sadbu a práce se jedná o finanční částku cca 450 000–600 000 Kč.

Jaké stromy plánujete vysazovat?
Sázení je závislé na lokalitě a sadbovém plánu. Na většině ploch plánujeme směs sazenic, rádi bychom v lokálních místech užili i sazenic neobvyklých jako jsou lesní ovocné dřeviny např.jabloň lesní, planá hrušeň zvaná polnička, třešeň ptačí, různé druhy jeřábů, dřín, dřišťál.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině? 
Lesy, a obzvláště na Vysočině, tvoří nedílnou a nenahraditelnou složku životního prostředí. Lesy v okolí obce Nížkov byly vždy významnou součástí okolní krajiny. V současnosti pociťujeme krom obav z předpokládaného nedostatku stavebního či palivového dříví (v okolí obce Nížkov vždy dominovaly smrčiny s příměsí borovic, modřínů a listnáčů) i obavy z devastace krajiny či poškození vodního režimu. Nezanedbatelný je pro nás i krajinotvorný význam okolních lesů.   

Vzkaz dárcům:
Každý stromek se počítá! Bez Vás to bude trvat déle.Vánoční certifikáty za darování stromečků na Vás čekají!
Darujte letos k Vánocům stromečky, které budou zasazeny v českých lesích.
Vaši blízcí dostanou originální dárek a navíc pomůžete českým lesům. Z Vašich dárků budou mít radost nejen obdarovaní, ale i naši lesníci, kteří každý stromeček ocení.

Krásné spokojené a dřevem provoněné Vánoce Vám přeje Nadace dřevo pro život

Hledáte zajímavý dárek ke Dni matek? DARUJTE MAMINCE LES!
Květinu vaše maminka čeká, lesem ji vyloženě překvapíte! Nezvadne ve váze, ale poroste dalších 100 let! Stejně jako láska k maminkám.

Sazenice za vás vysadí zkušení lesníci, vy dostanete darovací certifikát, který prozradí mamince, kde porostou "její stromy".

Představujeme Vám nové lesníky!

Abychom umožnili pomoc, co největšímu počtu potřebných lesů, umožňujeme setrvání lesníků ve sbírce po dobu dvou ročních zúčtovacích období. A aby darovaná finanční podpora byla pro lesníky významná, v jednom období zapojujeme maximálně 5 vlastníků či správců lesa z ČR. Sbírky se lesníci mohou účastnit opakovaně.

V letošním roce 2022 vítáme 3 nové lesníky a doufáme, že jim naše společná pomoc přinese mnoho zdravých stromů, které svou energií budou na oplátku těšit nás.

Lesy v okolí České Sibiře ve Středočeském kraji (zalesní je Jan Havlíček) 
Lesy v okolí usedlosti Zástavec, mezi Voticemi a Miličínem.

Za Váš dar vysadíme padesát procent smrků, jedlí, modřínů a borovic a další polovinu dubů, buků, javorů, lip a doplňků jako jeřáby, divoké hrušně a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Náš kůrovcem napadený les se kácí. Les moc chceme obnovit, i když výnosy z něj mít nebudeme. Stejně jako naše předky, nás výsadba stromů naplňuje a rádi bychom vrátili české krajině zelené obzory, které díky suchu pozvolna mizí. Nejdříve musíme holiny vyčistit, pozemek oplotit, nakoupit sazenice a zasadit nové stromky. Bez pomoci dárců, na obnovu sami nestačíme. Naši zemi si ale bez lesů nedovedeme představit. Vy byste mohli žít bez léčivého ticha uprostřed šumění větru v korunách stromů? Přijeďte se k nám podívat. Vámi zakoupené sazenice stromků porostou pod naším dohledem a naši předkové budou v tomto lese s námi i s vámi společně. 
Lesy v Zadních horách Beskyd v Moravskoslezském kraji (zalesní je Kamil Turek)
Lokalita se nachází jak na bývalém salaši Girova, tak kolem usedlosti Kubalonka v Bukovci a také na bývalém salaši Beskid Czerchlanny v lokalitě mezi Velkým Polomem, Kostelkami a Skalkou v Zadních horách Beskyd.

Za Váš dar vysadí zpevňující dřeviny s vysokým podílem původní jedle bělokoré, javorů, buků, ale i jilmů a dubů. Také máme v plánu vysázet alespoň povolený podíl modřínu opadavého.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Holiny, které budeme díky podpoře projektu "Darujme stromečky lesu" či "Dřevo je cesta" zalesňovat, vznikly zejména díky tomu, že porosty, které na nich rostly, měly podle komunistického dogmatu charakter stejnověkých smrkových monokultur. Tyto monokultury jsou extrémně labilní a náchylné jak na abiotické, tak biotické poškození, což se projevilo zejména při dnes probíhající změně klimatu. Tyto smrkové monokultury tedy nevznikly za přičinění současných vlastníků, ani jejich předků, jelikož naši předkové neměli za doby totality právo hospodařit se svými lesy, které jim byly znárodněny. Soukromí vlastníci tedy z valné většiny nenesou odpovědnost za to, že se na jejich pozemcích rozpadají smrkové porosty založené v době, kdy na svých pozemcích nemohli řádně hospodařit. To, že se porosty rozpadly velmi rychle a ve stejném období na veliké ploše v celé střední Evropě, mělo za následek prudký propad cen dříví a drobní vlastníci, kteří neměli ani potřebnou techniku, ani smlouvy s odběrateli dřeva, ani kapacity na zpracování kalamity přišli často o veškeré zisky z prodeje dříví a nezbyly jim peníze, ani na zalesnění, které musí podle zákona provést.
Proto velmi vítám finanční podporu, která umožní založit nové, druhově pestré, a tudíž i odolné a stabilní lesy, které snad budou mít v budoucnu pro vlastníky i ekonomický přínos. Dárcům bych chtěl velmi poděkovat a vzkázat, že umožňují vytvářet ráz celé naší krajiny a ozdravit ji či stabilizovat na další staletí.Lesy u Jasinova v Jihomoravském kraji (zalesní je Karolína Dražilová)

Za Váš dar vysadíme borovice, smrky, jedle, buky a duby.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Jsme dva mladí manželé, kteří se starají o les na jižní Moravě. Bohužel náš les utrpěl za poslední roky velké ztráty, v první řadě to bylo velké sucho a v druhé řadě kůrovec. V roce 2020 jsme díky těmto vlivům museli vykácet přes 1000 m3. Naše stromy neměly díky suchu žádnou šanci ubránit se kůrovcové kalamitě, ač jsme pravidelně kontrolovali stav lesa a snažili se jí předejít. Z velké části u nás byly smrkové monokultury, proto chceme vysazovat stromky jehličnaté i listnaté abychom měli les smíšený. Díky vzniklým holinám, písčitému podloží a nepříznivému počasí se nám ostatní stromy často vyvrací, nebo lámou. Dřevo z nich se snažíme využít a vyrábíme z něj výrobky, kterými se snažíme dostat hodnotu dřeva mezi širokou veřejnost. Práce v lese je náročná a také nákladná. Proto se chceme zúčastnit sbírky, která nám pomůže, co nejrychleji opět vytvořit místo, kam se navrátí lesní život a zůstane po nás kus krásné přírody pro další generace. Děkujeme za vaši podporu, náš les můžete kdykoliv navštívit a přesvědčit se, že nám pomáháte obnovit nezbytnou součást naší přírody.Stávající lesníci, kteří s námi ve sbírce ještě jeden rok budou jsou:

Lesy u Jíloviště u Prahy (zalesní je Lesní Středočeská CZ s.r.o.)

Za Váš dar vysadí buky, duby, javory, lípy, douglasky, borovice, jedle a modříny

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Jsme si vědomi toho, co vše nám les poskytuje a budeme se snažit vyslyšet tuto prosbu.

Prosba lesa

Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou, opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.

Naše společnost hospodaří na lesním majetku v bezprostřední blízkosti Prahy. Tato lokalita s výraznou dominantou vysílače Cukrák vždy poskytovala rekreační zázemí nejen obyvatelům hlavního města. Lesy, o které jsme dlouhá léta pečovali, se za poslední dva roky změnily vlivem dlouhotrvajícího sucha k nepoznání. Je nám z toho smutno a zároveň stojíme před zodpovědným úkolem a výzvou založit lesy nové pro naše i Vaše potomky. Za Vaše přispění ke zvládnutí tohoto úkolu Vám předem děkujeme.

Zeptali jsme se lesníků za Vás: Proč darovat stromečky lesu a jaké stromy se budou sázet? 
Lesy u Dačic v Jihočeském kraji (zalesní je Městské lesy Dačice a.s.)

Za Váš dar vysadí duby, buky, smrky, javory, jedle, modříny a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Krajina na Dačicku, která se v minulosti pyšnila hlubokými lesy, v současné době potřebuje znovu obnovit rozsáhlé lesní holiny tak, aby zase mohla splňovat představy o krajině, která se nazývá Česká Kanada. Tj. krajina s nedozírnými lesy protkaná rybníky. Prostě krajina pro život. Tato krajina nás v současné době prosí o pomoc a je naším úkolem ji pomoci, abychom ji mohli předat našim dětem v lepším stavu, než v současnosti je.

Darujte letos stromečky pod stromeček! Radost z dárku je zaručená!  Budete ji mít vy, obdarovaná/ý, my i lesník! :)
Darovací certifikáty pro vás máme připravené ve vánoční variantě pro všechny lesy. Pošleme vám jej s vyplněným počtem zakoupených stromečků, ale linku na jméno obdarovaného necháme volnou, abyste si ji mohli doplnit sami.
 
Doufáme, že se vám certifikát líbí! :)

Sbírka letos slaví třetí narozeniny! Děkujeme, že díky vám můžeme pomáhat českým lesům! :)

Výsadba stromečků v Jílovišti - LISTOPAD 2021

Dárek k MDŽ? Darujte jí letos místo růží les

A důkaz vaší lásky tu bude ještě za 100 let

8. března ráno se začnou muži po celé planetě ptát – co své ženě koupím? Pomůžeme vám rozlousknout každoroční dilema spojené s Mezinárodním dnem žen. Darujte jí letos místo růží les! Ačkoliv květinou ženu neurazíte, lesem ji vysloveně překvapíte! Navíc důkaz vaší věčné lásky neskončí po týdnu v koši, ale poroste desítky let v českém lese. 

Stromečky nakoupíte jednoduše on-line. Stačí si vybrat jeden ze šesti lesů, v nichž akce probíhá, určit počet sazenic (jedna stojí 25 Kč) a vše on-line zaplatit. „A nebojte, na mýtinu vás nepoženeme. Sazenice budoucích stromů za vás zasadí zkušení lesníci. Vaše milá ale dostane dárkový certifikát, který jí prozradí, kde ‚její stromy‘ porostou,“ upřesňuje princip dárku Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život. 

Tímto darem totiž uděláte radost hned dvakrát. Vaší ženě a české přírodě. 100 % zaplacené částky poputuje do sbírky Darujme stromečky lesu, kterou organizuje Nadace dřevo pro život. Jejím cílem je obnovit lesy zmáhané suchem a kůrovcem. Do sbírky se za dobu jejího trvání zapojily už stovky dárců. Přidáte se k nim i vy? Více informací najdete na webu sbírky www.DarujmeStromecky.cz/mdz.

KTERÉ LESY POMOHU SVÝM DAREM ZALESNIT? 


Svým darem podpoříte lesy, které jsou volně přístupné veřejnosti a starají se o ně soukromníci – členové komunity „Dřevo je cesta“. Můžete si vybrat jenom jeden konkrétní les nebo přispět na všechny. Na Váš výběr se zeptáme v druhém kroku darovacího formuláře.

Zeptali jsme se za Vás: Proč podpořit zalesňování a jaké stromy se budou sázet?   • Lesy u Dačic v Jihočeském kraji (zalesní je Městské lesy Dačice a.s.)
Za Váš dar vysadí duby, buky, smrky, javory, jedle, modříny a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním?  Krajina na Dačicku, která se v minulosti pyšnila hlubokými lesy, v současné době potřebuje znovu obnovit rozsáhlé lesní holiny tak, aby zase mohla splňovat představy o krajině, která se nazývá Česká Kanada. Tj. krajina s nedozírnými lesy protkaná rybníky. Prostě krajina pro život. Tato krajina nás v současné době prosí o pomoc a je naším úkolem ji pomoci, abychom ji mohli předat našim dětem v lepším stavu, než v současnosti je.


  • Lesy v okolí Kunštátu na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny (zalesní je INÉS Kunštát, s.r.o.)
Za Váš dar vysadíme jedle, buky, duby, smrky, javory, lípy, olše, douglasky, modříny. V menší míře třešně ptačí, hrušně polničky a jilmy.


Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Les je základ přírody. Tam, kde není, nastane problém – viz pouště nebo severské státy. Bez lesa není stín a stále fouká vítr. Vysušuje se krajina a všechno hyne. Na Islandu lesy vykáceli a teď je po letech znovu zakládají. Zjistili, že bez lesů mají problém. Lesy se přímo dotýkají každého člověka. Každý jde někdy na houby, ale nebude kam. Každý v létě rád využije stín lesa a jeho chlad. Nebude. Každý rád využívá les, o který se jeho majitel dobře stará. Teď je čas to využívání vlastníkům lesa vrátit. Je to společný zájem všech.


  • Lesy u Nového Knína ve Středočeském kraji a kolem Opočna v Královéhradeckém kraji (zalesní je Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o.)
Za Váš dar vysadíme duby, lípy, javory, jedle a douglasky.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Les je naše kulturní bohatství. Bez lesa není voda, bez lesa není život. Kvůli kůrovcové kalamitě teď můžeme o velkou většinu našich lesů přijít. Je potřeba naše lesy zachránit a kalamitní plochy znovu zalesnit, aby tu les zůstal i pro další generace. Lesníci si už sami nepomohou a státní pomoc nepřichází. Budeme rádi za každou pomoc. Děláme to pro sebe!

  • Lesy u Jíloviště u Prahy (zalesní je Lesní Středočeská CZ s.r.o.)
Za Váš dar vysadí buky, duby, javory, lípy, douglasky, borovice, jedle a modříny.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním?
Jsme si vědomi toho, co vše nám les poskytuje a budeme se snažit vyslyšet tuto prosbu.

Prosba lesa

Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou, opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.

Naše společnost hospodaří na lesním majetku v bezprostřední blízkosti Prahy. Tato lokalita s výraznou dominantou vysílače Cukrák vždy poskytovala rekreační zázemí nejen obyvatelům hlavního města. Lesy, o které jsme dlouhá léta pečovali, se za poslední dva roky změnily vlivem dlouhotrvajícího sucha k nepoznání. Je nám z toho smutno a zároveň stojíme před zodpovědným úkolem a výzvou založit lesy nové pro naše i Vaše potomky. Za Vaše přispění ke zvládnutí tohoto úkolu Vám předem děkujeme.Založení projektu

Zalesněné krajiny není nikdy dost 💖

Lenka Buchtová
1 000 Kč

Děkujeme za Váš dar. :)

Nadace dřevo pro život

S radostí jsme podpořili váš projekt.
ŠD II. při ZŠ Tvrdonice.

Dárce
750 Kč

Děkujeme za Váš dar :)

Nadace dřevo pro život

Děkujeme, že můžeme tímto způsobem podpořit naše lesy.

Čumáčkovi

Děkujeme za Váš dar a přejeme hezké Vánoce

Nadace dřevo pro život

Život bez lesa si nedokážu představit... Zdánlivě samozřejmé a přitom tak zranitelné...

Martina
250 Kč

Krásně napsáno, děkujeme za váš dar. :)
Tereza

Nadace dřevo pro život

Lešany - Jílové u Prahy
společně s Petr a Pavel
krásné Vánoce 2023

Blanka Palečková

Děkujeme za Váš dar :)

Nadace dřevo pro život

Veselé Vánoce 2023
5. ročník ZŠ Vrčeň

Blanka Palečková
500 Kč

Dobrý den, děkujeme za Váš dar a přejeme celé třídě hezké Vánoce.

Nadace dřevo pro život

Alespoň pár, stromů a lesů je potřeba. Ať rostou. :)

Jana Franková
250 Kč

Děkujeme za Váš dar. :)

Nadace dřevo pro život

Dobrý den, stromů a lesů není nikdy dost. Každá zeleň navíc se počítá a kdyby to bylo možné, ráda bych na růst a rozvoj českých lesů přispívala pravidelně. Hlavně prosím více divokých a smíšených lesů. V monokulturách moc života není. Děkuji! Sylvie

Sylvie Pekárková
250 Kč

Děkujeme za Váš pro lesy v Beskydech. :)
Tereza

Nadace dřevo pro život

Dobrý den, stromů a lesů není nikdy dost. Každá zeleň navíc se počítá a kdyby to bylo možné, ráda bych na růst a rozvoj českých lesů přispívala pravidelně. Hlavně prosím více divokých a smíšených lesů. V monokulturách moc života není. Děkuji! Sylvie

Sylvie Pekárková
250 Kč

Dobrý den, děkujeme za Váš dar, který rozhodně pomůže českým lesům. :)
Pravidelnou platbu je možné opět nastavit při zadávání darů.
Za Nadaci Tereza

Nadace dřevo pro život

100 listnáčů do Krušných hor.

Ondra
2 500 Kč