Nadace dřevo pro život

http://www.drevoprozivot.cz e-mail: nadace@drevoprozivot.cz


Nadace dřevo pro život podporuje dřevo jako naši obnovitelnou surovinu. Naše motto zní: Dřevo je naše budoucnost. O lese a dřevě toho víme hodně. Rádi zodpovíme vaše otázky na tato témata.

Aktuální projekty