Asociace vodní turistiky a sportu z.s.


Životní prostředí Sport a volný čas

Zachraňte vodáctví v ČR

Podpořte Asociaci vodní turistiky a sportu, aby vodní turistika byla zachována pro další generace. Usilujme o to, aby řeky zůstaly řekami a nestaly se jen soustavou přehřátých rybníků se suchými úseky pod jezy. AVTS se podařilo změnit vodní zákon ve prospěch vodáků a aktivně vstupuje do vodoprávních řízení. Zabránila vzniku již několika MVE, které by výrazně ovlivnily splavnost řek.

vybíráme od 16.6.2020

Zachraňte vodáctví v ČR

Podpořte Asociaci vodní turistiky a sportu, aby vodní turistika zůstala zachována pro další generace. Usilujme o to, aby řeky zůstaly řekami a nestaly se jen soustavou přehřátých rybníků se suchými úseky pod jezy. I vodáci mají svá práva.
233 144 Kč

přispělo

520 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Finance budou použity na provoz Asociace vodní turistiky a sportu, která zastupuje vodácké a turistické organizace (KČT, ČSK, Vodní skauti, SVoČR, ATOM), vodácké firmy i jednotlivé vodáky. Svým příspěvkem podpoříte projekty suchejezy.cz, nebezpecnejezy.cz, umožníte nám vstupovat do vodoprávních řízení a řízení na ochranu přírody. Bohužel nikdo přes 30 let neprosazoval vodácké zájmy, a proto naše řeky vypadají jako přehřáté rybníky s dlouhými suchými úseky pod jezy. Zanikají nám terény, kam jsme chodili dříve trénovat a vychovávat mládež. Jezy jsou často obtížně přístupné, oplocené až k řece a neumožňují výstup ani nástup. Přitom přijedete po řece, jakožto veřejné vodní cestě, ale ta na jezu končí, s vodáky se nepočítá. Naše aktivity směřují i do legislativního procesu a ke změně zákonů (vodní zákon) ve prospěch vodáků. 
Podpořte naši snahu a úsilí. Zachovejme vodní turistiku i pro další generace.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

díky za to co dělate

libor kuchynka
100 Kč

Díky!

David Mág
300 Kč

Ahoj

Michala Hyšplerová
100 Kč

Držím palce v nelehkém boji s komerčním světem a přeji spoustu krásných zážitků.

Petr Kašpar
300 Kč

Hodně štěstí všem vodákům, rybářům, šífařům, hrázným a dalším lidem kolem řeky.


Ondřej Hádek
100 Kč

Držím palce :)

Václav Jablonský
300 Kč

Díky za vaší práci, Petře a spol.

Lubomír Zajíček
300 Kč

Díky za tu práci.

Jaroslav Machain
500 Kč

Děkuji za vaše úsilí. Moc si toho vážím.

Jan Hamršmíd

Zachraňme vodáctví v ČR.

Martin Kopečný
100 Kč