Asociace vodní turistiky a sportu z.s.


Sport a volný čas Životní prostředí

Zachraňte vodáctví v ČR

Podpořte Asociaci vodní turistiky a sportu, aby vodní turistika byla zachována pro další generace. Usilujme o to, aby řeky zůstaly řekami a nestaly se jen soustavou přehřátých rybníků se suchými úseky pod jezy. AVTS se podařilo změnit vodní zákon ve prospěch vodáků a aktivně vstupuje do vodoprávních řízení. Zabránila vzniku již několika MVE, které by výrazně ovlivnily splavnost řek.

vybíráme od 16.6.2020

Zachraňte vodáctví v ČR

Podpořte Asociaci vodní turistiky a sportu, aby vodní turistika zůstala zachována pro další generace. Usilujme o to, aby řeky zůstaly řekami a nestaly se jen soustavou přehřátých rybníků se suchými úseky pod jezy. I vodáci mají svá práva.
58 557 Kč

přispělo

85 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Finance budou použity na provoz Asociace vodní turistiky a sportu, která zastupuje vodácké a turistické organizace (KČT, ČSK, Vodní skauti, SVoČR, ATOM), vodácké firmy i jednotlivé vodáky. Svým příspěvkem podpoříte projekty suchejezy.cz, nebezpecnejezy.cz, umožníte nám vstupovat do vodoprávních řízení a řízení na ochranu přírody. Bohužel nikdo přes 30 let neprosazoval vodácké zájmy, a proto naše řeky vypadají jako přehřáté rybníky s dlouhými suchými úseky pod jezy. Zanikají nám terény, kam jsme chodili dříve trénovat a vychovávat mládež. Jezy jsou často obtížně přístupné, oplocené až k řece a neumožňují výstup ani nástup. Přitom přijedete po řece, jakožto veřejné vodní cestě, ale ta na jezu končí, s vodáky se nepočítá. Naše aktivity směřují i do legislativního procesu a ke změně zákonů (vodní zákon) ve prospěch vodáků. 
Podpořte naši snahu a úsilí. Zachovejme vodní turistiku i pro další generace.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za vaší práci, Petře a spol.

Lubomír Zajíček
300 Kč

Díky za tu práci.

Jaroslav Machain
500 Kč

Děkuji za vaše úsilí. Moc si toho vážím.

Jan Hamršmíd

Zachraňme vodáctví v ČR.

Martin Kopečný
100 Kč

Nepropadat panice a trudomyslnosti!!! All.

Vladimír Kolář

Na další práci.

Tomáš Vokatý
500 Kč

Lepší něco než nic

Romana Mikešová
1 000 Kč

Vím, že to není moc, ale aspoň něco

Dárce
500 Kč

Až nebude kam jezdit, budeme jezdit za kopečky (pokud vůbec). A to bude dražší, než příspěvek na vaši činnost. Díky!

Kamil
1 000 Kč

Držim palce a děkuju. Chobotnice

Jan Bašta
1 001 Kč