CZ / EN

F-nadace


Philanthropy and Volunteering Regional and Community Development

Monika Mičulková

My name is Monika Edith Mičulková and I live in the biggest city of Scotland - Glasgow since September 2019 - where I devote my time to international students (more than 17 000), within a Christian international organization Friends International. Internationals are students from different parts of the world, who moved to Great Britain in order to study, either long-term or short-term study program.

we started on 2020-06-11

Monika Mičulková

My name is Monika Edith Mičulková and I live in the biggest city of Scotland - Glasgow since September 2019 - where I devote my time to international students (more than 17 000), within a Christian international organization Friends International. Internationals are students from different parts of the world, who moved to Great Britain in order to study, either long-term or short-term study program.
€15,866
raised 100 % out of  €15,866

supported by

49 people
This campaign is already closed. Thank you!
Náplní mé práce je poskytování pohostinnosti a sdílení evangelia se zahraničními studenty a zároveň podpora křesťanských církví ve službě zahraničním studentům.

Většina aktivit v současné době probíhá v on-line formě skrze ZOOM. Díky tomu jsou tyto události otevřeny většímu počtu lidí i mimo Glasgow.

Práce se zahraničními studenty
· organizace *kavárny pro zahraniční studenty a vedení týmu dobrovolníků
· vedení kurzu Objevování křesťanství, který trvá 8 týdnů
· příprava a vedení individuálního studia Bible se studenty
· organizace kurzu Philip Project (jedná se o devítiměsíční biblický kurz zaměřený na                kontextualizaci Bible a na literární žánry v Písmu); kurz navštěvuje průměrně 10                        studentů
· organizace “English corners” tedy anglických konverzací, které se konají každý týden
· příprava na návrat studentů do jejich domovské kultury a podpora během jejich “zpětného kulturního šoku”
 
*na rozdíl od kavárenských řetězců se jedná o místo, které se otevírá jednou týdně, studenti zde dostanou kávu a čaj zdarma a rovněž je pro ně připraven zábavný program (např. Skotské tance, filmový večer, společné pečení, “Jak zůstat v Glasgow v bezpečí” apod.), při kterém se mohou studenti seznámit s dalšími zahraničními studenty, ale také s místními “domorodci” - dobrovolníky, od kterých mohou slyšet evangelium a sdílet svůj názor
 
Práce s církvemi a dobrovolníky
·  poskytování tréninku v oblasti mezikulturní evangelizační komunikace pro místní církve a dobrovolníky v Glasgow a okolí (jelikož kultura, ze které pocházíme, ovlivňuje naše chápání Bible a to, čemu při jejím čtení věnujeme nejvíce pozornosti)
 
Osobní vzdělávání
·  trénink a vzdělávání v oblasti mezikulturní komunikace a poradenství,
·  trénink rétoriky a veřejného projevu pro evangelizační vstupy na veřejných studentských akcích

Abych mohla ve své práci pokračovat i následující akademický rok, potřebuji získat finanční podporu ve výši  378 000,- Kč.
 
Více o Friends International: https://www.friendsinternational.uk
Support this project even more and ask your friends to help Create campaign

Držíme ti pěsti Moni. M&T

Miroslava Daňková
CZK 1,000

Pro ten duchovně nejúspěšnější měsíc navíc... ;)

Vojtěch Venclík
CZK 16,000