F-nadace


Filantropie a dobrovolnictví Regionální a komunitní rozvoj

Monika Mičulková NEAKTIVNÍ

Přidejte se k podpoře misijní práce Moniky Mičulkové, která se věnuje zahraničním studentům v Glasgow. Zpravidla se jedná o studenty z Číny, Indie, Saudské Arábie, Bangladéše, Indonésie a Pakistánu, ale také o studenty z dalších zemí. Pro mnohé z nich jsou aktivity, které Monika realizuje, první příležitostí, kdy mohou slyšet evangelium.

vybíráme od 11.6.2020

Monika Mičulková

Přidejte se k podpoře misijní práce Moniky Mičulkové, která se věnuje zahraničním studentům v Glasgow. Zpravidla se jedná o studenty z Číny, Indie, Saudské Arábie, Bangladéše, Indonésie a Pakistánu, ale také o studenty z dalších zemí. Pro mnohé z nich jsou aktivity, které Monika realizuje, první příležitostí, kdy mohou slyšet evangelium.
378 000 Kč
vybráno 100 % z 378 000 Kč

přispělo

49 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jmenuji se Monika Edith Mičulková a od září 2019 žiji v největším městě Skotska – Glasgow - kde se v rámci křesťanské charitativní organizace Friends International věnuji zahraničním studentům, kterých je zde více než 17,000.

Zahraniční studenti (nebo také “internationals”) jsou studenti z různých koutů světa, kteří se do Velké Británie přestěhovali za účelem studia, a to ať už formou krátkodobého pobytu podobného programu Erasmus, či dlouhodobého, tedy celého bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia.

Náplní mé práce je poskytování pohostinnosti a sdílení evangelia se zahraničními studenty a zároveň podpora křesťanských církví ve službě zahraničním studentům.

Většina aktivit v současné době probíhá v on-line formě skrze ZOOM. Díky tomu jsou tyto události otevřeny většímu počtu lidí i mimo Glasgow.

Práce se zahraničními studenty
· organizace *kavárny pro zahraniční studenty a vedení týmu dobrovolníků
· vedení kurzu Objevování křesťanství, který trvá 8 týdnů
· příprava a vedení individuálního studia Bible se studenty
· organizace kurzu Philip Project (jedná se o devítiměsíční biblický kurz zaměřený na                kontextualizaci Bible a na literární žánry v Písmu); kurz navštěvuje průměrně 10                        studentů
· organizace “English corners” tedy anglických konverzací, které se konají každý týden
· příprava na návrat studentů do jejich domovské kultury a podpora během jejich “zpětného kulturního šoku”
 
*na rozdíl od kavárenských řetězců se jedná o místo, které se otevírá jednou týdně, studenti zde dostanou kávu a čaj zdarma a rovněž je pro ně připraven zábavný program (např. Skotské tance, filmový večer, společné pečení, “Jak zůstat v Glasgow v bezpečí” apod.), při kterém se mohou studenti seznámit s dalšími zahraničními studenty, ale také s místními “domorodci” - dobrovolníky, od kterých mohou slyšet evangelium a sdílet svůj názor
 
Práce s církvemi a dobrovolníky
·  poskytování tréninku v oblasti mezikulturní evangelizační komunikace pro místní církve a dobrovolníky v Glasgow a okolí (jelikož kultura, ze které pocházíme, ovlivňuje naše chápání Bible a to, čemu při jejím čtení věnujeme nejvíce pozornosti)
 
Osobní vzdělávání
·  trénink a vzdělávání v oblasti mezikulturní komunikace a poradenství,
·  trénink rétoriky a veřejného projevu pro evangelizační vstupy na veřejných studentských akcích

Abych mohla ve své práci pokračovat i následující akademický rok, potřebuji získat finanční podporu ve výši  378 000,- Kč.
 
Více o Friends International: https://www.friendsinternational.uk
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držíme ti pěsti Moni. M&T

Miroslava Daňková
1 000 Kč

Pro ten duchovně nejúspěšnější měsíc navíc... ;)

Vojtěch Venclík
16 000 Kč