Oblastní charita Červený Kostelec


Zdraví Hospicová a paliativní péče

Domov domácí péči

Pomozte vytvořit zázemí pro služby domácí péče. Již více než 10 let provozujeme zdravotnické terénní služby (mobilní hospic, ošetřovatelská služba,...), abychom mohli být nablízku pacientům v jejich domovech. Plnohodnotné zázemí však našim službám schází. Nyní jim ho chceme vybudovat.

vybíráme od 6.8.2020

Domov domácí péči

Snahy o vybudování zázemí pro mobilní hospic existují již od roku 2013. Nyní se naskytla příležitost realizovat tento záměr v podobě rekonstrukce nevyužívané budovy bývalých sochařských ateliérů. Pro tento účel jsme získali dotaci Královéhradeckého kraje, zbývá však nemalá část prostředků, které věříme, že se nám s Vaší pomocí podaří nashromáždit.
180 171 Kč

přispělo

91 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

KOMPLEXNÍ NABÍDKA ZDRAVOTNÍ PÉČE

Již od vzniku prvního lůžkového hospice v ČR, který jsme založili, usilujeme o aktivní rozvoj v oblasti paliativní péče, tj. léčby zaměřené na mírnění příznaků nevyléčitelných nemocí. Naším cílem je poskytovat zdravotní služby tak, abychom zajistili pacientovi symptomatickou léčbu jeho potíží a zároveň umožnili důstojné a plnohodnotné prožívání posledních dní s jeho nejbližšími.
V roce 2010 jsme proto založili Mobilní hospic Anežky České, který umožňuje pacientům a jejich rodinám zůstat v místě jim nejbližším - v jejich domácnosti. Současně s tím vznikla i Ambulance paliativní péče, jejímž cílem je pečovat o pacienty trpící chronickými bolestmi a obtížemi - využíváme přitom našich zkušeností s léčbou bolesti a ambulance tak nabízí nejen ulehčení od neduhů nemoci, ale umožňuje nám i zůstat v živém kontaktu s pacientem i přesto, že nesplňuje podmínky přijetí do hospicové péče.
Vzájemným propojením ošetřovatelské služby, mobilního hospice, ambulance a půjčovny zdravotnických pomůcek jsme vytvořili komplexní nabídku služeb pro pacienty přímo v jejich přirozeném domácím prostředí. S rozšířením našich služeb jsme však narazili na omezení plynoucí z nedostatku prostor pro zázemí všech uvedených provozů.

DOMOV PRO DOMÁCÍ PÉČI

Naší snahou je nyní zajistit pro mobilní hospic a ambulanci nové plnohodnotné zázemí. Toto zázemí je plánováno v objektu bývalých ateliérů Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, které je třeba zrekonstruovat. Část nákladů na rekonstrukci pokryjeme díky dotaci Královéhradeckého kraje, zbývající částku, jak věříme, se nám podaří zajistit z darů jednotlivců a firem.

Již v minulosti se díky semknutí a štědrosti dárců podařilo vystavět velké dílo - první hospic. Dnes jsou lůžkové hospice s jedinou výjimkou již ve všech krajích v ČR. Pomozte udělat další krok v rozvoji hospicové paliativní péče a společně dejme DOMOV DOMÁCÍ PÉČI.

KDE VÁŠ DAR POMŮŽE?

  • Mobilní hospic Anežky České získá nové zázemí, větší skladovací prostory a prostor pro vozový park.
  • Nová ordinace ambulance poskytne přívětivé prostředí pro pacienty a zajistí adekvátní pracovní prostor pro lékaře i zdravotní sestry.
  • Stacionář léčby bolesti poskytne místo a pohodlí pacientům při průběhu léčby, která vyžaduje určitý čas a soukromí, např. během podávání infuzí.
  • Charitní ošetřovatelská služba získá také nové prostory a lepší dostupnost při výjezdech za pacienty.
  • Kompletní nabídka zdravotnických pomůcek získá nové skladovací prostory a snadnější dopravní dostupnost.
  • Součástí rekonstrukce bude i zbudování malé kaple pro potřeby personálu i k návštěvám veřejnosti.
  • Ateliéry jsou památkově chráněnou budovou a naším cílem je proto i zachování jejich kulturní a historické jedinečnosti, včetně uchování památky na jejich původního majitele, sochaře a psychotronika Břetislava Kafku.


Projekt je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/20159

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (2)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Slova díků za našeho tatínka a manžela Josefa Semeráka nestačí. Proto bych ráda a z celého srdce poděkovala ještě touto cestou v podobě drobného daru pro úžasný Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Neskutečně děkuji a obdivuji Vás.
Přeji vše dobré celému týmu.
Srdečně zdraví Bc. Kateřina Wehrichová, dcera.

Bc. Kateřina Wehrichová

Děkuji za péči o maminku

Hana Rudolová
20 000 Kč

Investice do budoucnosti

Leoš Krtička

Děkuji.

Daniel Veverka
1 000 Kč

Dekujeme

Dárce
5 000 Kč

Darováno ve jménu pana Bohumila Škardy z Hradiště u Domažlic.

Dárce
1 000 Kč

Děkuji za špičkovou péči před rokem a půl o moji manželku Andreu.

Václav Poláček
5 000 Kč

Děkujeme za to, co děláte.

Lucie Halvová
5 000 Kč

Děkuji...

Eliška Řeháková
1 000 Kč