Nadace Forum 2000


Osvěta a poskytování informací Lidská práva

Přátelé Nadace Forum 2000 - Pravidelná podpora

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.

vybíráme od 3.4.2020
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Proč podporovat Forum 2000
Jsme nezávislá nadace, která od roku 1997 hostila řadu významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalé i aktivní politiky, klíčové podnikatele a další, jejichž společnou charakteristikou je zkušenost s vahou odpovědnosti.
V rámci naší činnosti sdružujeme organizace s podobným zaměřením a společně pracujeme na budování silné a otevřené občanské společnosti.
Jsme transparentní. Pravidelně zveřejňujeme výroční zprávy a informace o našich projektech.

Přátelstvím získáte
  • Přednostní pozvání k prezenční účasti na jinak hybridní konferenci Forum 2000 – možnost setkání s významnými osobnostmi na poli prosazování demokracie a lidských práv*
  • Tričko nebo brož Václava Havla
  • Elektronický bulletin pravidelně informující o nejnovějších akcích a dění v nadaci
  • Potvrzení o daru pro daňové účely na začátku každého kalendářního roku
* Pozvánku obdržíte, podporujete-li Forum 2000 formou „Patron“ a vyšší po dobu alespoň 12 kalendářních měsíců. Nadace si vyhrazuje právo registraci na konferenci z bezpečnostních a organizačních důvodů odmítnout. 

S jakými aktivitami nám Vaše pravidelné příspěvky pomohou? 

Přítel = 500 Kč - Váš příspěvek nám pomůže s organizací pravidelných akcí pro veřejnost
Patron = 750 Kč - Váš příspěvek nám pomůže pořádat pravidelné přednášky pro studenty středních škol
Mecenáš = 1 000 Kč - Váš příspěvek podpoří další veřejné jednorázové aktivity i každodenní chod naší nadace

Další informace o našich projektech naleznete zde: https://www.forum2000.cz/projekty

Děkujeme za Vaši podporu!


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Keep on the good work !

Andrea papus NGOMBET MALEWA

I wish great success to all of your projects. You can count me as an ally.

Rudy Howard Massamba
30 €

Happy and proud to be part of this great project.

Joshua Muravchik
40 €

Go Forum!

Federigo Argentieri