Arcidiecézní charita Praha


Sociálně znevýhodněné skupiny AKTUÁLNĚ - SPOLU PROTI KORONAVIRU

Pomáhejte nám pomáhat během pandemie koronaviru

Naši pracovníci jsou v těchto dnech vystaveni enormnímu tlaku – vždyť právě naši klienti patří k těm nejohroženějším skupinám koronavirovou epidemií. Pomozte nám prosím, abychom jim mohli zůstat nablízku i v této nelehké době.

Pomáhejte nám pomáhat během epidemie koronaviru

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V těchto náročných dnech je pro Arcidiecézní charitu Praha obtížnější a nákladnější udržet stávající služby (nutný je nákup ochranných pomůcek a zajištění personálních posil). Navíc zřizuje nové služby, protože více lidí potřebuje pomoc. Mezi nové služby patří například krizová linka sociální pomoci či organizace nákupů pro ty seniory, kteří dosud byli soběstační, ale nyní se bojí vycházet ven. 
Pomozte Charitě finančním darem, aby mohla v této nelehké době zůstat i nadále nablízku potřebným. Děkujeme vám!

Váš dar podpoří sociální služby pro seniory, lidi s postižením, rodiny v tísni a pro ty, kteří jsou na okraji společnosti.

Arcidiecézní charita Praha pomáhá více než 160 seniorům a lidem s postižením v pěti domovech. Tito lidé se o sebe kvůli pokročilému věku nebo zdravotnímu postižení nedokáží sami postarat

Nepostradatelné jsou i charitní terénní služby pro seniory, postižené a nemocné. Přes 200 pečovatelek a 50 zdravotních sester každý den vyráží do jejich domácností. Zdravotní sestry podávají medikaci, aplikují injekce a infuze, cévkují, převazují rány. Pečovatelky rozváží obědy a nákupy, pomáhají nemohoucím osobám s hygienou.

Složitá je situace ve službách, které pomáhají lidem bez domova. Azylové domy, noclehárny, denní centra ani terénní služba nepřerušily provoz. V tuto chvíli se to zcela jistě děje s nasazením vlastního zdraví zaměstnanců Charit, kteří navíc rozjíždí nový projekt tzv. stanového městečka pro lidi bez přístřeší, aby měli místo, kde mohou zůstat nepřetržitě a nemuseli se pohybovat po ulicích.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Všem, kteří pomáhají patří velké poděkovaní.

Helena Bezchlebova
500 Kč

Hodně energie a trpělivosti přeji.

Dárce
500 Kč

Díky!

Martin Straka
2 500 Kč