Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Zdraví

Pomozte nám prosadit svobodu v očkování v Česku ❤

Český systém povinného očkování spojený s represemi vůči dětem, rodičům a školkám porušuje hned několik článků Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Jde o právo na svobodu myšlení, svobodu svědomí, právo na vzdělání a na respektování soukromého a rodinného života. Dlouhodobě zastupujeme několik klientů, jejichž případy po letech sporů doputovaly až před velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pomozte nám přesvědčit soudce ve Štrasburku, že právo na svobodné rozhodování, které je běžné ve většině západních zemí, máme mít i my v Česku.

141 309 Kč
vybráno 79 % z 180 000 Kč

přispělo

236 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Získané prostředky z kampaně použijeme na:

  • práci advokátky při společném zastupování všech stěžovatelů - sepsání souhrnného vyjádření, příprava ústního projevu na jednání soudu, komunikace se soudem a s domácími i zahraničními partnery - náklady cca 50.000 Kč
  • profesionálního překladatele právní angličtiny na překlad písemného vyjádření, jeho příloh a ústního projevu - náklady cca 80.000 Kč (již uhrazeno 67.000 Kč)
  • účast právního týmu na jednání velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku dne 1. 7. 2020 (cestovné a ubytování) - náklady cca 30.000 Kč
  • organizační a jiné činnosti (organizace kampaně, zahraniční cesty, medializace, informování veřejnosti během jednání, zajištění fotodokumentace atd.) - náklady cca 20.000 Kč.
Soud bude rozhodovat o stížnosti šesti Čechů. Liga podávala stížnost za dva z nich (podrobnosti níže), s advokáty dalších stěžovatelů spolupracujeme. 

V případech argumentujeme tím, že:

  • očkování musí podléhat právu na svobodný a informovaný souhlas nebo alespoň z povinného očkování musí existovat výjimka na základě svobody myšlení a svědomí a v takovém případě nesmí být osoba sankcionována
  • rozhodování o povinném očkování je v Česku netransparentní, bez analýz nezbytnosti tohoto opatření u jednotlivých nemocí a se zapojením osob v konfliktu zájmu
  • represivní opatření narůstají, aniž by jejich nutnost byla jakkoliv zdůvodněna a aniž by dávala logiku
  • české soudy neposkytly stěžovatelům ochranu před nepřiměřenými zásahy do jejich práv a nezabývaly se jejich argumenty
  • stát očkování nařizuje, aniž by zajišťoval spravedlivé odškodnění za újmu jím způsobenou (před pár měsíci byl sice schválen odškodňovací zákon, ale ten nezajišťuje spravedlivé odškodnění)
V prvním z případů zastupujeme otce, který dostal v roce 2003 pokutu za to, že nenechal očkovat své dospívající děti proti obrně, hepatitidě typu B a tetanu. Ústavní soud v jeho případě sice dospěl k závěru, že musí existovat výjimka z povinného očkování z důvodu náboženského přesvědčení rodičů, neuznal však, že by pokutou bylo zasaženo do jeho práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Ve druhém případu zastupujeme chlapce, který nebyl kvůli nekompletnímu očkování přijat k předškolnímu vzdělávání do dvou mateřských škol v místě bydliště. Jeho rodiče s vysokoškolským vzděláním v oblasti biologie po pečlivém uvážení zvolili pro své dítě individuální očkovací kalendář a nechali jej očkovat jen proti nemocem, které považovali za nejzávažnější – záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně a hemofilovým infekcím. Nepřijetí dítěte do mateřské školy považujeme za diskriminační. 

Děkujeme za podporu. Věříme, že s vaší pomocí dokážeme systém změnit.

Případem se zabývá advokátka Zuzana Candigliota. V případě dotazů ohledně této kampaně pište na dan.petrucha@llp.cz.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

My heritage. Supporting you in the United States!

Kathy Hathaway

❤️

Blanka Čemusová

Díky za vaši iniciativu!

Zuzana Vanysacker
600 Kč

Moc děkujeme za všechno, co děláte! ❤️

Jana Tomanová
600 Kč

Není prokázáno, že by bylo očkování 100 procentně účinné, ani že je 100 procentně bezpečné... Poslední dobou se ukazuje, že je to obojí spíše naopak.. Grafy z archívů ukazují, že nemoci, proti kterým se očkujeme, z cca 90-ti procent klesaly ještě před zavedením očkování z jiných příčin jako lepší hygiena a lepší kvalita života... V ústavě je právo na svobodu svědomí a vyznání a přesto je to porušováno... Držte se, kritické myšlení by se nemělo trestat...

Dárce
300 Kč

Děkuji Vám za všechno, co pro nás rodiče a naše děti děláte.❤️

Klára Pospíšilová
300 Kč

Svoboda v rozhodnutí je prvotní předpoklad zdravé společnosti a plnohodnotné zdraví našich dětí.

Jirka Veselý

🙏🏼

Nikol Zachariás

Děkuji.

Tereza Šťastná
600 Kč

Držím palce!

Radka Mužíková
300 Kč