Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Zdraví

Pomozte nám prosadit svobodu v očkování v Česku ❤

Český systém povinného očkování spojený s represemi vůči dětem, rodičům a školkám porušuje hned několik článků Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Jde o právo na svobodu myšlení, svobodu svědomí, právo na vzdělání a na respektování soukromého a rodinného života. Dlouhodobě zastupujeme několik klientů, jejichž případy po letech sporů doputovaly až před velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pomozte nám přesvědčit soudce ve Štrasburku, že právo na svobodné rozhodování, které je běžné ve většině západních zemí, máme mít i my v Česku.

141 309 Kč
vybráno 79 % z 180 000 Kč

přispělo

236 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Získané prostředky z kampaně použijeme na:

  • práci advokátky při společném zastupování všech stěžovatelů - sepsání souhrnného vyjádření, příprava ústního projevu na jednání soudu, komunikace se soudem a s domácími i zahraničními partnery - náklady cca 50.000 Kč
  • profesionálního překladatele právní angličtiny na překlad písemného vyjádření, jeho příloh a ústního projevu - náklady cca 80.000 Kč (již uhrazeno 67.000 Kč)
  • účast právního týmu na jednání velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku dne 1. 7. 2020 (cestovné a ubytování) - náklady cca 30.000 Kč
  • organizační a jiné činnosti (organizace kampaně, zahraniční cesty, medializace, informování veřejnosti během jednání, zajištění fotodokumentace atd.) - náklady cca 20.000 Kč.
Soud bude rozhodovat o stížnosti šesti Čechů. Liga podávala stížnost za dva z nich (podrobnosti níže), s advokáty dalších stěžovatelů spolupracujeme. 

V případech argumentujeme tím, že:

  • očkování musí podléhat právu na svobodný a informovaný souhlas nebo alespoň z povinného očkování musí existovat výjimka na základě svobody myšlení a svědomí a v takovém případě nesmí být osoba sankcionována
  • rozhodování o povinném očkování je v Česku netransparentní, bez analýz nezbytnosti tohoto opatření u jednotlivých nemocí a se zapojením osob v konfliktu zájmu
  • represivní opatření narůstají, aniž by jejich nutnost byla jakkoliv zdůvodněna a aniž by dávala logiku
  • české soudy neposkytly stěžovatelům ochranu před nepřiměřenými zásahy do jejich práv a nezabývaly se jejich argumenty
  • stát očkování nařizuje, aniž by zajišťoval spravedlivé odškodnění za újmu jím způsobenou (před pár měsíci byl sice schválen odškodňovací zákon, ale ten nezajišťuje spravedlivé odškodnění)
V prvním z případů zastupujeme otce, který dostal v roce 2003 pokutu za to, že nenechal očkovat své dospívající děti proti obrně, hepatitidě typu B a tetanu. Ústavní soud v jeho případě sice dospěl k závěru, že musí existovat výjimka z povinného očkování z důvodu náboženského přesvědčení rodičů, neuznal však, že by pokutou bylo zasaženo do jeho práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Ve druhém případu zastupujeme chlapce, který nebyl kvůli nekompletnímu očkování přijat k předškolnímu vzdělávání do dvou mateřských škol v místě bydliště. Jeho rodiče s vysokoškolským vzděláním v oblasti biologie po pečlivém uvážení zvolili pro své dítě individuální očkovací kalendář a nechali jej očkovat jen proti nemocem, které považovali za nejzávažnější – záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně a hemofilovým infekcím. Nepřijetí dítěte do mateřské školy považujeme za diskriminační. 

Děkujeme za podporu. Věříme, že s vaší pomocí dokážeme systém změnit.

Případem se zabývá advokátka Zuzana Candigliota. V případě dotazů ohledně této kampaně pište na dan.petrucha@llp.cz.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky!

Pavel Kovařík
300 Kč

Děkuji za to, co děláte. Tato změna je potřeba a dnes snad více než kdy jindy.

Marie Vránová
300 Kč

Děkuji za Vaši práci!

Zdenek Paulenka

Děkuji za vaši práci!

Hanna Bohlin
200 Kč

Držím pěsti ✊! Moc děkuji za to, co děláte pro nás a naše děti ♥️.Moc doufám, že uspějete 🙏.

Klára Pospíšilová
300 Kč

Dekuji za Vasi praci!

Mirek Svoboda

👍

Radka Kučerová
300 Kč

💪💪💪

Tadej Zakelj
30 €

Hi guys, great to have the opportunity to help you and so to help each other to face all together the assault at our freedom of choice in therapy and vaccination. Good luck, Claudio in behalf of Associazione Comilva, Italy

Claudio Simion
250 €

Let the people have their freedom to choose!!!

Preena Yau
20 €