Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Zdraví

Pomozte chlapci ochrnutém po očkování získat odškodnění od státu

Honzík z Jihomoravského kraje ochrnul po druhé dávce hexavakcíny na polovinu tvářičky. Podle jeho lékařů jde o postižení v důsledku očkování a i přes léčbu a rehabilitaci nelze očekávat zlepšení. Ministerstvo zdravotnictví ale žádost rodiny o mimosoudní odškodnění odmítlo. Za doživotní újmu tak podle státu nenese nikdo odpovědnost. S tím se rodiče nechtěli smířit a s pomocí Ligy lidských práv podali proti státu žalobu o náhradu újmy.

vybíráme od 19.12.2019
24 784 Kč
vybráno 50 % z 50 000 Kč

přispělo

63 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Chlapeček byl zcela zdravý, když byl ve věku 4 měsíců očkován druhou dávkou hexavakcíny. Na druhý den si jeho matka všimla nepatrného nedovírání očička, po týdnu mu ochrnula celá polovina tvářičky. Odborní lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování a že i přes veškerou léčebnou a rehabilitační péči nelze očekávat zlepšení. Proto rodiče chtějí pro svého synka spravedlivou kompenzaci trvalých následků, ale také kompenzaci za vynaložené náklady související s dosavadní léčbou. Celý příběh včetně všech dokumentů naleznete na webu Ligy lidských práv, která rodině pomáhá.

„Podle starého občanského zákoníku nesl odpovědnost za nežádoucí účinky očkování lékař, i když při aplikaci vakcíny nepochybil. Nový občanský zákoník tuto tzv. objektivní odpovědnost zrušil, ale zároveň nebyla výslovně přenesena na stát, čímž vznikla nepřijatelná situace, že se k odpovědnosti nehlásí nikdo. Domníváme se, že odpovědnost státu vyplývá z obecných právních ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti, z práva na ochranu zdraví i z mezinárodních úmluv. Stát očkování nařizuje jako povinné bez možnosti volby, tak také musí nést odpovědnost za jím způsobené negativní důsledky,“ uvádí k případu advokátka Zuzana Candigliota, která rodinu zastupuje.

Pomozte nám prosím i vy získat odškodnění pro Honzíka a přidejte se k desítkám dárců, jimž jeho osud není lhostejný.

V minulé kampani z roku 2017 se vybralo přes 50.000 Kč, za které jsme podali žádost o mimosoudní odškodnění a poté podali žalobu, účastnili se soudních jednání, zadali odborný posudek v oboru neurologie a podali odvolání proti zamítnutí žaloby. Nyní vybíráme částku 50.000 Kč na další právní zastoupení, což teď bude zastoupení v odvolacím řízení a následně bude záležet na rozhodnutí odvolacího soudu, zda budeme podávat dovolání k Nejvyššímu soudu, nebo zda se věc vrátí k soudu prvního stupně.

Případem se zabývá advokátka Zuzana Candigliota. V případě dotazů ohledně této kampaně pište na dan.petrucha@llp.cz.

Ústavní soud už před více než pěti lety vyzval vládu k přijetí zákona o odpovědnosti státu za újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním. Návrh zákona předložila vláda na jaře 2019 a v listopadu jej schválili poslanci. Byl by to pozitivní krok, pokud by zároveň nebyl schválen i nekoncepční a nesmyslný pozměňovací návrh, který omezuje rozsah náhrady újmy

Dlouhodobou práci Ligy (níže) v prosazování větší svobody v očkování můžete podpořit pravidelným darem zde. Děkujeme.
-
přijetí odpovědnosti státu za újmu způsobenou povinným očkováním
- svobodné a informované rozhodování rodičů o očkování svých dětí – individuální očkovací plány, svobodný výběr vakcín apod.
- přístup všech dětí, i neočkovaných nebo nekompletně očkovaných, do mateřských škol, na školy v přírodě a tábory
- zrušení pokut a všech forem represe spojených s vynucováním očkování a respektování výhrad svědomí
- transparentní politika státu v oblasti očkování bez zapojení osob ve střetů zájmů
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Hodně štěstí!

Dárce
600 Kč

Hodne stesti a drzim rodine palce.

David Pitrocha

Tento případ dokazuje, že je nezbytné, aby stát (na základě nového zákona) přijal plnou odpovědnost za negativní následky povinných očkování, která vynucuje. Těch negativních následků není mnoho (stát to nezruinuje). Je naprosto neakceptovatelné, aby rodiče očkováním poškozených dětí nesli veškeré náklady spojené s léčbou a kompenzací.

Petr Bouda
600 Kč

Stát musí nutně nést zodpovědnost za své jednání, obzvláště v případech, kdy jde o tak citlivé akty s maximálním dopadem na lidské zdraví. Tím, že jde navíc o povinné procedury, je to o to víc nekompromisní.

Jirka Veselý