Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Podpořte porodní asistentku Johanku Kubaňovou v úsilí legálně poskytovat péči u domácích porodů

Komunitní porodní asistentka a psycholožka Johanka Kubaňová se snaží s pomocí Ligy lidských práv prosadit, aby porodní asistentky mohly poskytovat komplexní péči včetně asistence u porodů doma, jak je to běžné v západní Evropě a jak doporučuje Světová zdravotnická organizace. Johanku zastupujeme ve dvou případech: 1) v řízení o udělení oprávnění k poskytování služeb porodní asistentky bez omezení slovy „vyjma fyziologického porodu“, které nemá žádnou oporu v zákoně, 2) v přestupkovém řízení, ve kterém jí byla uložena pokuta ve výši 80 tisíc korun (původně 120 tisíc).

121 054 Kč
vybráno 121 % z 100 000 Kč

přispělo

220 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Svévolné omezení registrace

Johanka je od roku 2015 registrovaná na Ministerstvu zdravotnictví jako porodní asistentka pracující bez odborného dohledu. Krajský úřad Středočeského kraje jí ale omezil v oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozsah poskytované péče dodatkem „vyjma fyziologického porodu“, který nemá žádnou oporu v zákoně. Tím jí brání vykonávat legálně svou profesi, neboť péče u porodu je hlavní podstatou práce porodní asistentky. Klientka za plnou registraci bojuje už od roku 2015, během této doby soud pro nezákonnost rozhodnutí úřadů zrušil, ale ty poté znovu odmítly plnou registraci klientce udělit. Klientka se proto v listopadu 2019 obrátila na soud podruhé – přečtete si více o tomto případu. Nezávislé právní názory, že omezování kompetencí porodních asistentek nemá oporu v zákoně, naleznete zde a zde. Johanka si mezitím požádala o registraci v hl. městě Praha a tam jí byla letos vydána bez jakéhokoliv omezení.

Likvidační pokuta

V roce 2018 jí stejný úřad uložil pokutu ve výši 120 tisíc korun za údajné neoprávněné poskytování zdravotní péče při porodech v domácím prostředím. Klientka se při péči o rodičky a jejich novorozence nedopustila žádného odborného pochybení, úřad ji sankcionoval za to, že nerespektovala jejich nezákonný dodatek v registraci. Na základě odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí zrušilo z důvodu vad a věc vrátilo krajskému úřadu. V říjnu 2020 jí úřad vyměřil pokutu znovu, tentokrát ve výši 80 tisíc korun. I tentokrát se Johanka odvolala – přečtěte si více o tomto případu na stránkách Ligy lidských práv.

Podpořte i vy Johanku Kubaňovou v její snaze umožnit ženám respektující a bezpečný porod bez ohledu na místo porodu, které si zvolí, a s tím spojenou dostupnost péče komunitní porodní asistentky.

Podpořte případy Johanky finančně

V minulosti jsme již formou dárcovské kampaně vybírali finanční prostředky na právní zastoupení porodní asistentky. Tyto prostředky již byly ale vyčerpány a klientce byly nad rámec toho poskytnuty další právní služby ve výši 25 tisíc korun – v listopadu 2019 jsme podali správní žalobu proti omezení registrace a uhradili soudní poplatek.

Tato kampaň má pokrýt i další náklady za právní služby v roce 2020 – podání odvolání proti další pokutě, zpracování vyjádření protistrany k naší správní žalobě, žádosti o připojení osob zúčastněných na řízení a kasační stížnost kvůli zamítnutí těchto stížností.

Dárcovská podpora nám také umožní informovat veřejnost a média o obou případech a prosazovat kompetence porodních asistentek a práva rodiček a asistentek v rámci pracovní skupiny pro porodnictví při Úřadu vlády.

Za naši klientku se jako osoby zúčastněné na soudním řízení již u první žaloby postavily desítky žen v čele s Petrou Langovou, která se stala jejich společnou zmocněnkyní. Důvody uvedla následující:

„Práce komunitní porodní asistentky je velice důležitá, protože v porodnici není primární péče, ale je nabízena rovnou péče sekundární, která přináší kaskádu intervencí. Proto je dobré si vzít k porodu někoho, kdo se mnou zkonzultuje, jestli je nabízená péče už nutnost, nebo rutina, která mě bude spíše poškozovat. Samozřejmě možnost mít porodní asistentku u domácího porodu je velice důležitá a porodní asistentky by měly mít možnost legálně pracovat v domácím prostředí a tuto péči by měla hradit pojišťovna.“

Liga lidských práv prosazuje práva žen na svobodnou volbu dlouhodobě. Ve všech zemích (a tedy i v Česku) žijí ženy, které budou plánovaně rodit doma. A tím, že stát kvalifikovanou asistenci u porodu znemožňuje, poškozuje jak práva žen, tak i bezpečí doma narozených dětí. Praxe v Česku je také v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace.

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu. Případy se zabývají advokátka Zuzana Candigliota a právnička Anna Štefanidesová. V případě dotazů ohledně této kampaně pište na dan.petrucha@llp.cz.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vhledem k dalším plánovaným i neplánovaným právním krokům (podání odvolání proti další pokutě, zpracování vyjádření protistrany k naší správní žalobě, kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, že ženy, které se přihlásily o práva osob zúčastněných na řízení, nesplňují podmínky) navyšujeme částku kampaně na 100 tisíc korun.

Založení projektu

Takové služby legalizovat je potřeba, aby měl každý svobodnou volbu. Porod je přirozený lidský proces.

Miluše Adrienna Petrůvová
500 Kč

Držíme...

Radu Tomášková
300 Kč

Dekuji za vasi praci, uz je nejvyssi cas to vse zmenit!!! Treba Vas budu mit u pristiho porodu a vyjde mi to doma!!!

i@

Přijde mi naprosto přirozené, aby ženy mohly dle svého uvážení rodit doma, aby měly možnost volby. A mohly si legálně a nekomplikovaně zajistit odbornou péči při porodu.

Barbora Šindelářová
300 Kč

Domácí porody lze zajistit za stejnou, někdy i nižší cenu, než porod v nemocnici a nevidím důvod, proč bychom tuto volbu neměli našim ženám dopřát. Podpora české rodiny by měla být na prvním místě. Otec 3 dětí

Pavel Sobotka
300 Kč

Aby i naše dcery mohly rodit svobodně, dle své volby.

Kateřina Drobná
1 000 Kč

Držím palce

Lisandra Zíková
100 Kč

Děkuji Vám za všechno, co pro nás ženy děláte 😊Držím pěsti a moc Vám fandím 😉

Klára Pospíšilová
250 Kč

Víc takových asistentek 🤗💗a změnu zákonů.

Hana Húšková

Moc si přeji, aby vše dobře dopadlo..

Petra Boledovičová
300 Kč