Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Podpořte právo porodních asistentek vést domácí porody

Liga lidských práv zastupuje bezplatně porodní asistentku, které stát znemožňuje asistovat u fyziologických porodů a která a čelí hrozbě pokuty 120 tisíc korun. V obou těchto kauzách nebojuje jen za sebe, ale za práva všech porodních asistentek v Česku - aby mohly ženám poskytovat komplexní péči v jejich sociálním prostředí včetně asistence u porodů doma a poskytnutí následné péče novorozencům, jak je to běžné v západní Evropě a jak doporučuje i Světová zdravotnická organizace. V listopadu 2019 jsme podali správní žalobu na Ministerstvo zdravotnictví.

vybíráme od 11.12.2019
0 Kč
vybráno 0 % z 50 000 Kč

zbývá

216 dní
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše klientka je od roku 2015 registrovaná na Ministerstvu zdravotnictví jako odborník v oboru porodní asistentka pracující bez odborného dohledu. Krajský úřad jí ale možnost poskytovat ženám kompletní péči porodní asistentky odepřel, když v jejím oprávnění uvedl dodatek: "vyjma vedení fyziologického porodu". Tím ji výrazně omezil rozsah poskytované péče a fakticky znemožnil výkon její profese, jelikož poskytování péče u porodu je hlavní podstatou práce porodní asistentky. Popis případu včetně úředních rozhodnutí najdete na našich stránkách.

V roce 2018 ji navíc Krajský úřad Středočeského kraje vyměřil pokutu ve výši 120 tisíc korun za poskytování zdravotní péče během porodů v domácím prostředí. Asistentka podala s pomocí právníků Ligy odvolání k Ministerstvu zdravotnictví, které rozhodnutí úřadu zrušilo pro nedostatek důvodů a vrátilo mu věc k novému projednání. Více informací o tomto případu najdete na našem webu a v této tiskové zprávě.

Podpořte i vy porodní asistentky v jejich snaze umožnit ženám respektující a bezpečný porod bez ohledu na místě, pro které se rozhodnou. Cílová částka pokryje náklady na vytvoření správní žaloby, soudní poplatek, účast na soudních jednáních a vypracování odborných posudků. Zbývající prostředky použijeme na prosazování kompetencí porodních asistentek v rámci pracovní skupiny k porodnictví při Úřadu vlády a propagaci našich porodnických kampaní - informování veřejnosti i médií.

Liga prosazuje práva žen na svobodnou volbu dlouhodobě. Ve všech zemích (a tedy i v Česku) žijí ženy, které budou plánovaně rodit doma. A tím, že stát kvalifikovanou asistenci u porodu znemožňuje, poškozuje jak práva žen, tak i bezpečí doma narozených dětí. Praxe v Česku je tak v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace.

Za naši klientku se jako vedlejší účastnice soudního řízení postavily desítky žen v čele s Petrou Langovou, která se stala jejich společnou zmocněnkyní. Důvody uvedla následující:

Práce komunitní porodní asistentky je velice důležitá, protože v porodnici není primární péče, ale je nabízena rovnou péče sekundární, která přináší kaskádu intervencí. Proto je dobré si vzít k porodu někoho, kdo se mnou zkonzultuje, jestli je nabízená péče už nutnost, nebo rutina, která mě bude spíše poškozovat. Samozřejmě možnost mít porodní asistentku u domácího porodu je velice důležitá a porodní asistentky by měly mít možnost legálně pracovat v domácím prostředí a tuto péči by měla hradit pojišťovna.“

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu.

Případem se zabývají advokátka Zuzana Candigliota a právnička Sandra Pašková.
V případě dotazů ohledně této kampaně pište na dan.petrucha@llp.cz.

Děkujeme, že pomáháte!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu