Místní místním, z.ú.


Regionální a komunitní rozvoj Sociálně znevýhodněné skupiny

Podpoř Místní místním

Jsme nezisková organizace, podporující lidi, zažívajíci bezdomovectví či jinou nouzi. Vytváříme Solidární síť, ve které spojujeme kavárny a podniky, které se rozhodnou nabízet drobné služby zdarma lidem bez domova a v nouzi. Společně tak můžeme snížit míru sociálního vyloučení v Praze.

vybíráme od 3.11.2019

Chci pomoci Místní místním

.. každý příspěvek nám umožní pokračovat v podpoře solidarity. Děkujeme!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše cíle jsou:
 • podpora a posílení lidí bez domova a v nouzi 
 • pomoc v překonávání bariér mezi lidmi 
 • zapojení široké veřejnosti do vytváření solidárního sousedství 
 • změna pohledu na bezdomovectví 
 • proměna našeho města v přívětivější pro všechny

Bezdomovectví a bytová nouze se v roce 2022 týkaly přes 270 000 lidí (*Zdroj: MPSV) S dopady pandemie a ekonomickou krizí se počet lidí v nouzi a bez domova zvyšuje. Bydlení se stává stále nedostupnějším. 
Potřeby lidí bez domova jsou navíc dodnes řešeny převážně v rámci institucionalizovaných sociálních služeb. To přispívá pocitu osamocení a vyčlenění ze společnosti. Těm, kteří by pomoc rádi poskytli*y, chybí konkrétní možnosti.

V MM vnímáme potřebu většího kontaktu lidí v nouzi a bez domova s jejich bezprostředním okolím, stejně jako potřebu mít konkrétní nástroje, jak lidem ve svém okolí pomoci.

PROTO VYTVÁŘÍME
SÍŤ SOLIDÁRNÍCH PODNIKŮ OTEVŘENÝCH LIDEM V NOUZI

Vůbec poprvé v ČR spojujeme komerční podniky, veřejnost i odborné sociální služby v přímé pomoci lidem v nouzi. Solidární síť nabízí lidem v nouzi drobné služby zdarma (vodu, toaletu, nabití mobilního telefonum, možnost přijít na kus řeči atp.). Veřejnost se může do pomoci zapojit předplacením voucheru na nákladnější služby, např. na kávu, oběd, akci atd. Informace k lidem v nouzi distribuují neziskovky po celé Praze.

 • Do Solidární sítě připojujeme pražské kavárny, bistra/restaurace, second-handy, kulturní/komunitní centra, divadla, obchody, knihkupectví a jakékoliv další podniky. Aktuálně je naše síť již v 9 městských částech Prahy. 

 • Spolupracujeme s poskytovateli sociálních služeb v Praze jako je Naděje, Armáda Spásy či Charita. Pomáhají nám předávat informace o Solidární síti lidem, kteří pomoc potřebují. Pomáhají nám ale také mít kontakt s potřebami lidí v nouzi a bez domova, získávat od nich zpětnou vazbu nebo jim naopak předávat např. telefony z našich sbírek.

 • Jsme členem The Chime, platformy obdobných projektů od Francie, Španělsko, Belgii, až po Seattle či Vancouver. Vzájemně se podporujeme, sdíláme dobrou praxi a snažíme se své projekty rozšiřovat. Především všichni společně pracujeme na téže myšlence, podporovat lidi na okraji naší společnosti.

 • Věříme, že dopady naší práce jsou:
  1. vytváření příležitostí k setkávání různých sociálních skupin 
  2. posilování sociálních vazeb v rámci sousedství a komunit 
  3. spojování společnosti v solidaritě 
  4. snižování sociálního vyloučení
Hodnoty, na kterých stavíme:
 • inkluze
 • vzájemný respekt
 • otevřená komunikace
 • udržitelná pomoc
Do budoucna chceme v rámci Solidární sítě vytvořit hustou záchytnou síť, lokálně dostupnou, s širokou variabilitou nabízených služeb i typů voucherů, ve všech částech Prahy, tak, aby kdokoliv, kdo je bez domova či v nouzi věděl, kde najde drobnou pomoc svého okolí. Usilujeme o vytvoření metodiky dobré praxe pro další města ČR, která by chtěly převzít myšlenku Solidární sítě a implementovat ji.

Nejde jen o drobné služby, ale i příležitost navázat kontakty i sociální vazby, a cítit se přijat*a. Snažíme se, aby podpora Solidární sítě byla nízkoprahová, inkluzivní, respektující a udržitelná.


Jako jedna z mála neziskových organizací nejsme sociální službou. Spolupracujeme s Prahou, ale jinak si financování zajišťujeme sami*y, převážně skrze granty, přednáškami nebo prodejem merchdisingu. Obrovskou pomocí jsou pro nás pravidelné dárkyně a pravidelní dárci. Umožňují nám v naší činnosti pokračovat dál. Jsme za to nesmírně vděčni*y.

Pojďte nám v naší činnosti pomoci. Každým příspěvkem nám pomůžete tvořit sousedství, ve kterém se dobře žije všem.

Foto: Solidární podnik, Dobrá Trafika, Korunní, Praha 2


Jsme na FB a Instagramu. Na našem webu se můžete přihlásit k MM newsletteru.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

MÍSTNÍ MÍSTNÍM 2021 - 2023

Od roku 2021 se nám toho podařilo plno nového. Konkrétně se o tom můžete dočíst v našich výročních zprávách, které najdete na našem webu. Zde několik hlavních milníků :)


 • Během roku 2021-2022 jsme vedli Komunitní centrum pro lidi se zkušeností s bezdomovectvím. Centrum reagovalo na nedostatek možností realizace i osobního růstu sociálně vyloučených obyvatel a nedostatek návazné podpory pro lidi, kteří jsou na půli cesty od bezdomovectví. V komunitním centru v karlínské Invalidovně, které jsme pro ně uzpůsobili, se mohli tito lidé organicky stát členy širší tvůrčí komunity, dostávají podporu v tvůrčí činnosti i v tom, aby se mohli v životě postavit se na vlastní nohy. Měli tu možnost smysluplného trávení volného času i běžného kontaktu s veřejností. Pořádali jsme také množství koncertů a výstav spolu s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím a hlavně pro ně. Od června 2022 jsme museli aktivity bohužel pozastavit vzhledem k nedostačujícím financím a lidským kapacitám. Během roku 2022 jsme ale uspořádali ještě dvě individuální výstavy a jednu společnou pro celkem čtyři umělce a umělkyně se zkušeností s bezdomovectvím. Aktuálně poskytujeme umělcům podporu pouze nárazově v rámci dobrovolnických možností organizace.

 • 101 akcí máme s MM od našeho založení za sebou. Pořádali jsme mnoho komunitních akcí či aktivit, přednášek, školili jsme solidární podniky, aby mohly pomoc bez obav poskytovat dlouhodobě. Organizovali jsme akce, otevřené všem. Spolupodíleli jsme se také například na pořádání Pikniků pro lidi bez domova nebo Pečení pro lidi bez domova. Pořádali jsme sbírky telefonů pro lidi v nouzi a pomáhali tak i při nenadálých dalších krizích, jako byla válka na Ukrajině, která nečekaně zasáhla všechny a bylo potřeby rychle zareagovat a pomoci prchajícím lidem z Ukrajiny zůstat v kontaktu se svými blízkými.

 • V neposlední řadě jsme stále pracovali na Solidární síti podniků otevřených lidem v nouzi, který byl a zůstal ústředním projektem Místní místním.
  Jemu věnujeme nejvíc úsilí, pravidelně vás o něm informujeme, v rámci něj spolupracujeme s mnoha NNO a jsme jediní v ČR, kteří na takovém projektu pracují. Vše průběžné se můžete dočíst na našem FB a Insta.
  Co ale zmínit zde?
  Počet podniků se během pandemie a dalších krizí měnil, některé podniky bohužel svůj provoz musely ukončit, a tak jsme v roce 2019 měli v Solidární síti zapojeno 11 podniků, v roce 2020 už 14 podniků, v roce 2021 pak 17 podniků a v roce 2022 po několika krizích jsme byli znovu na čísle 18, k červnu 2023 jsme na čísle 21 solidárních podniků. Práce na Solidární síti je dlouhodobá, zvlášť proto, že je vystavěna úplně zdola. Nicméně dokázala překonat mnohé a zůstala funkční a udržitelnou přes nesmírně nestabilní dobu, a za to jsme velmi vděčni. Nesmírně nám v tom pomáháte právě vy, dárci a dárkyně, proto Vám za každý příspěvek, který se rozhodnete věnovat právě nám. Ještě jednou, moc a moc děkujeme! 

Leták Solidární sítě MM 05/2023

Solidární podnik MM - Skautský institut Rybárna


Komunitní centrum Místní místním 2021-06/2022

AKTIVITY MM BĚHEM PANDEMIE 2020

 • O  téma bezdomovectví a pomoci lidem v nouzi mají zájem nejen Pražané, ale i zde žijící cizinci. Mnohdy by rádi pomohli, ale velká část z nich nemá dostatečné informace o tom jak se do pomoci zapojit. Díky spolupráci se Studiem Alta, se nám v roce 2020 podařilo zorganizovat online přednášku v anglickém jazyce, díky které si účastníci mohli udělat lepší přehled o systému podpory lidí bez domova, i o tom, jakým způsobem mohou těmto lidem pomoci. 

 • Co jsme dělali, když jsme nemohli vystavovat, koncertovat a naše zapojené podniky nemohli nabízet své služby?

  Díky propojení drobných podnikatelů v solidární síti, sociálních služeb, osob v nouzi a veřejnosti, jsme schopni reagovat na mimořádné situace
  . Jednou z nich je například vzniklá situace kolem opatření COVID-19. Během krizových opatření jsme zmobilizovali skupinu dobrovolníků a drobných podnikatelů, kteří nám pomohli doplnit omezené fungování ambulantních a terénních sociálních služeb pro lidi bez domova.  V průběhu sedmi týdnů jsme zdarma dodali přes 2000 obědů do azylových domů, rozdávali jsme v terénu roušky, hygienické potřeby, desinfekce a teplé jídlo. V podzimní vlně opatření, jsme distribuovali obědy do krizového hostelu v Melounově, do terénu desinfekce a 1800 lahodných baget. V této vlně byli zapojeni již zmínění ,,edukovaní,, cizinci, kteří se na nás obrátili s nabídkou dobrovolné pomoci.
Dopad této pomoci byl pozitivní pro drobné podnikatele v solidární síti, kteří vařením pro lidi v nouzi mohli pokrýt alespoň část svých nákladů. Finance zajistila veřejnost, která se v solidaritě spojila a využila tak konkrétní možnost pomoci. Lidem bez domova se dostalo mimo materiální pomoci i lidské podpory v tíživé situaci a vědomí, že se o ně jejich okolí zajímá. Věříme, že v krizových situacích i příště dovedeme pohotově reagovat a pomoci lidem v nouzi tam, kde je potřeba. Přispěním nám pomůžete v naší činnosti pokračovat. Děkujeme!
Založení projektu

Děkuji, že děláte tento skvělý projekt :)

Markéta Kosinová

Thanks for the info from Prague Unitarians

David Wadmore
300 Kč

🫶🌞Iove ju místňáci

🌞
1 000 Kč

Hi Ester! All the best! Blessings!

Rachel Cain
30 €

Thank you Barbara Woodard and IWAP charity for informing us about this group.
Ron Ayers and Susan Loy

Ron Ayers
1 000 Kč