CZ / EN

Místní místním, z.ú.


Regionální a komunitní rozvoj Sociálně znevýhodněné skupiny

Sociálně přívětivá sousedství pro lidi bez domova a v nouzi

Jsme neziskovou organizací (*2019), vytvářející síť kaváren, restaurací, obchůdků a dalších podniků, které se rozhodnou nabízet drobné služby zdarma lidem bez domova nebo komukoliv v nouzi. Podporujeme naše město v solidaritě a přímé pomoci lidem v našem okolí.

Síť solidárního sousedství

Každý váš příspěvek pomůže dalšímu rozšiřování solidarity s lidmi v nouzi a bez domova v našich sousedstvích. Děkujeme za vaši podporu!
26 072 Kč

přispělo

14 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Proč sociální přívětivost?

V naší zemi žije přes 23 tisíc lidí bez domova. Další tisíce jsou v situaci skrytého bezdomovectví, na azylových domech, ubytovnách. Jejich potřeby jsou obvykle řešeny pouze v rámci institucionalizovaných sociálních služeb, což přispívá pocitu osamocení a vyčlenění ze společnosti. Lidem, kteří by pomoc rádi poskytli, chybí know how a potřebná platforma.

Řešení? S Místní místním v českém prostředí vůbec poprvé spojujeme podniky, veřejnost i odborné sociální služby v přímé pomoci. Kavárny, obchůdky a další podniky sítě nabízí lidem v nouzi drobné služby zdarma (vodu, toaletu atp.). Veřejnost může někomu bez domova či v nouzi předplatit voucher např. na kávu, oběd, akci atd. Informace lidem v nouzi distribuují oficiální poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou našimi partnery.

V současné době spojujeme 11 podniků - 4 kavárny, 3 bistra, 2 second-handy, 1 kino a 1 komunitní centrum v 7 městských částech Prahy. Vidíme, že lidé ve svém okolí chtějí pomáhat! A my jim k tomu dáváme příležitost, nástroje i podporu.Naším cílem je: 
  • vytváření sociálních vazeb mezi lidmi bez domova či v nouzi a jejich okolím
  • destigmatizace bezdomovectví, odstraňování stereotypů a bariér v setkávání různých sociálních vrstev
  • budování lokálních komunit a upevňování vztahů v nich, podpora sousedské solidarity 
  • zapojení veřejnosti do přímé pomoci druhým v jejich bezprostředním okolí
K tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Každý Váš příspěvek nám pomůže pokračovat v naši činnosti. Děkujeme!


Více informací o naší činnosti získáte na stránkách http://mistnimistnim.cz/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu