CZ / EN

Místní místním, z.ú.


Sociálně znevýhodněné skupiny Regionální a komunitní rozvoj

Podpoř Místní místním

Jsme nezisková organizace, podporující lidi, zažívajíci bezdomovectví či jinou nouzi. Vytváříme Solidární síť, ve které spojujeme kavárny a podniky, které se rozhodnou nabízet drobné služby zdarma lidem bez domova a v nouzi. Společně tak můžeme snížit míru sociálního vyloučení v Praze.

vybíráme od 3.11.2019

Chci pomoci Místní místním

.. každý příspěvek nám umožní pokračovat v podpoře solidarity. Děkujeme!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Bezdomovectví a bytová nouze se jen v Praze v roce 2020 týkaly přes 20 000 lidí.
Potřeby lidí bez domova jsou dodnes řešeny převážně v rámci institucionalizovaných sociálních služeb. To přispívá pocitu osamocení a vyčlenění ze společnosti. Těm, kteří by pomoc rádi poskytli, chybí konkrétní možnosti.

V MM vnímáme potřebu většího kontaktu lidí v nouzi a bez domova s jejich bezprostředním okolím, stejně jako potřebu mít konkrétní nástroje, jak lidem ve svém okolí pomoci.

SÍŤ SOLIDÁRNÍCH PODNIKŮ OTEVŘENÝCH LIDEM V NOUZI

Vůbec poprvé v ČR spojujeme komerční podniky, veřejnost i odborné sociální služby v přímé pomoci lidem v nouzi. Solidární síť nabízí lidem v nouzi drobné služby zdarma (vodu, toaletu, nabití mobilního telefonum, možnost přijít na kus řeči atp.). Veřejnost se může do pomoci zapojit předplacením voucheru na nákladnější služby, např. na kávu, oběd, akci atd. Informace k lidem v nouzi distribuují neziskovky po celé Praze.

 • Do Solidární sítě připojujeme pražské kavárny, bistra/restaurace, second-handy, kulturní/komunitní centra, divadla, knihkupectví a jakékoliv další podniky. Aktuálně je naše síť v 7 městských částech Prahy. 

 • Spolupracujeme s poskytovateli sociálních služeb v Praze jako je Naděje, Armáda Spásy či Charita. Pomáhají nám předávat informace o Solidární síti lidem, kteří pomoc potřebují.

 • Jsme členem The Chime, platformy obdobných projektů od Francie, Španělsko, Belgii, až po Seattle či Vancouver. Sdílíme dobrou praxi a společně pracujeme na téže myšlence.

 • Věříme, že dopady naší práce jsou:
  1. vytváření příležitostí k setkávání různých sociálních skupin 
  2. posilování sociálních vazeb v rámci sousedství a komunit 
  3. spojování společnosti v solidaritě 
  4. snižování sociálního vyloučení
Do budoucna chceme v rámci Solidární sítě vytvořit záchytnou síť lokálně dostupnou ve všech částech Prahy, tak, aby kdokoliv, kdo je bez domova či v nouzi věděl, kde najde drobnou pomoc svého okolí. 

Nejde jen o drobné služby, ale i příležitost navázat kontakty i sociální vazby, a cítit se přijat*a. Snažíme se, aby podpora Solidární sítě byla nízkoprahová, inkluzivní, respektující a udržitelná.

Pojďte nám v tom pomoci. Každým příspěvkem podpoříte konkrétní lidi v nouzi okolo nás a pomůžete tvořit sousedství, ve kterém se dobře žije všem.

 
Jsme na FB a Instagramu. Na našem webu se můžete přihlásit k MM newsletteru.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

AKTIVITY MM BĚHEM PANDEMIE 2020

 • O  téma bezdomovectví a pomoci lidem v nouzi mají zájem nejen Pražané, ale i zde žijící cizinci. Mnohdy by rádi pomohli, ale velká část z nich nemá dostatečné informace o tom jak se do pomoci zapojit. Díky spolupráci se Studiem Alta, se nám v roce 2020 podařilo zorganizovat online přednášku v anglickém jazyce, díky které si účastníci mohli udělat lepší přehled o systému podpory lidí bez domova, i o tom, jakým způsobem mohou těmto lidem pomoci. 

 • Co jsme dělali, když jsme nemohli vystavovat, koncertovat a naše zapojené podniky nemohli nabízet své služby?

  Díky propojení drobných podnikatelů v solidární síti, sociálních služeb, osob v nouzi a veřejnosti, jsme schopni reagovat na mimořádné situace
  . Jednou z nich je například vzniklá situace kolem opatření COVID-19. Během krizových opatření jsme zmobilizovali skupinu dobrovolníků a drobných podnikatelů, kteří nám pomohli doplnit omezené fungování ambulantních a terénních sociálních služeb pro lidi bez domova.  V průběhu sedmi týdnů jsme zdarma dodali přes 2000 obědů do azylových domů, rozdávali jsme v terénu roušky, hygienické potřeby, desinfekce a teplé jídlo. V podzimní vlně opatření, jsme distribuovali obědy do krizového hostelu v Melounově, do terénu desinfekce a 1800 lahodných baget. V této vlně byli zapojeni již zmínění ,,edukovaní,, cizinci, kteří se na nás obrátili s nabídkou dobrovolné pomoci.
Dopad této pomoci byl pozitivní pro drobné podnikatele v solidární síti, kteří vařením pro lidi v nouzi mohli pokrýt alespoň část svých nákladů. Finance zajistila veřejnost, která se v solidaritě spojila a využila tak konkrétní možnost pomoci. Lidem bez domova se dostalo mimo materiální pomoci i lidské podpory v tíživé situaci a vědomí, že se o ně jejich okolí zajímá. Věříme, že v krizových situacích i příště dovedeme pohotově reagovat a pomoci lidem v nouzi tam, kde je potřeba. Přispěním nám pomůžete v naší činnosti pokračovat. Děkujeme!
Založení projektu

Thank you Barbara Woodard and IWAP charity for informing us about this group.
Ron Ayers and Susan Loy

Ron Ayers
1 000 Kč