Prázdné domy z. s.


Filantropie a dobrovolnictví Kultura, umění a historie

Zachraň kapli!

Pomozte nám zachránit unikátní beuronskou kapli Panny Marie Bolestné pod Barrandovským mostem, která vznikla v r. 1847 přestavbou skladiště střelného prachu a po r. 1900 byla upravena v unikátním beuronském stylu emauzskými benediktiny. Dnes se však nachází v havarijním stavu. Díky vašim darům, dotaci od Hl. m Prahy a naší aktivitě se nám podařilo zachránit unikátní mozaiku a opravit střechu. Příspěvky z tohoto portálu se shromažďují na transparentním sbírkovém účtu 2401688482/2010. Sbírka na účel "Oprava kulturní památky kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovskou skálou v Praze za účelem jejího následného oživení" byla povolena krajským úřadem v Pardubicích, osvědčením čj: KrÚ 66780/2019

vybíráme od 12.10.2019
159 172 Kč

přispělo

173 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Beuronská umělecká škola byla založena na konci 19. století benediktiny v beuronském arciopatství u Sigmaringenu v jižním Německu. Když byli mniši z Beuronu roku 1880 vypuzeni z důvodu tzv. církevního boje kancléře Bismarcka, přesídlili na pozvání kardinála Schwarzenberga do Emauzského kláštera v Praze, kde působili do roku 1918. S nimi přišlo i beuronské umění, které se otisklo do naší kaple. Autorem mozaikové výzdoby na vchodem byl přední český mozaikář Viktor Foerster.


Kaple začala sloužit svému účelu v r. 1903, kdy zde byla poprvé sloužena mše. V současnosti je však zchátralá a vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Pozemek s kaplí v nedávné době změnil majitele, od kterého jsme získali kapli do pronájmu na 10 let a společně ji postupně opravíme. Pravidelně čistíme okolí kapličky, opravili jsme mozaiku i střechu, u kapličky pořádáme setkání s našimi fanoušky. Ve spolupráci s památkáři začínáme pracovat na projektu dalších oprav.

Celkové náklady není možné dopředu vyčíslit, budou ale určitě vysoké, proto budeme rádi za každý příspěvek.

Stav v květnu 2019

Již nyní však vracíme ke kapli život. V neděli 22. září 2019 byla u kaple po dlouhých letech složena mše svatá za účasti P. Ládi Heryána, sopranistky Ireny Troupové a loutnisty Tomáše Najbrta.


Autor: Martin MádlMOZAIKA ZACHRÁNĚNA!
STŘECHU MÁME OPRAVENOU - listopad 2021

Díky Vašim štědrým darům a také dotačnímu programu MHMP jsme mohli zadat opravu střechy odborníkům a i díky spolupráci s památkáři se může kaplička pyšnit novou střechou, díky které nedochází k zásadní degradaci zdiva ani opravené mozaiky. Kaplička díky nové střeše září do okolí a je nádherně vidět ze širokého okolí i dopravních tepen, které v její blízkosti vedou.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

STŘECHU MÁME OPRAVENOU

Díky Vašim štědrým darům a také dotačnímu programu MHMP jsme mohli zadat opravu střechy odborníkům a i díky spolupráci s památkáři se může kaplička pyšnit novou střechou, díky které nedochází k zásadní degradaci zdiva ani opravené mozaiky. Kaplička díky nové střeše září do okolí a je nádherně vidět ze širokého okolí i dopravních tepen, které v její blízkosti vedou.

STŘECHA BUDE!
Kaple byla podpořena dotací z grantového programu MHMP na opravu památkově chráněného objektu. Na opravu střechy však potřebujeme ještě dalších cca 150 tis.  Budeme rádi za každý příspěvěk. Oprava musí být provedena ještě do konce r. 2021, proto se velmi brzy můžete těšit na výsledek :-)

MOZAIKA ZACHRÁNĚNA!
Díky Vašim příspěvkům se nám podařilo opravit mozaiku z dílny Viktora Foerstera, která zdobí vchod do kaple.

V listopadu jsme také požádali o grant MHMP na opravu střechy, tak nám držte palce, aby to vyšlo.  Pokud grant získáme, stejně budeme muset polovinu opravy zaplatit z našich peněz, proto budeme rádi za Vaše další příspěvky.

Děkujeme! 

Chcete přiložit ruku k dílu? Potkat se s námi osobně? Pak máte příležitost 25. 8., kdy od 17.30 hod., kdy ve spolupráci se spolek Darwin pořádáme pravidelný úklid okolo kaple.

Naposledy jsme tam uklízeli v lednu, tak jsme zvědaví, kolik tam toho zase najdeme. Posledně to vypadalo taktoVíce info o plánovaném úklidu zde: https://www.facebook.com/events/1621205811376035/ 

Těšíme se na Vás!

Ve spolupráci s Art a craft mozaika z.s. jsme se pustili do záchrany mozaiky. Kostiček (správně tesser) je zde neuvěřitelných 10 350 ks. Rekonstrukce tak vyjde skoro na 200 tis. Kč. Spustili jsme proto adopci kostiček. Zlatá kostička vyjde na 50 Kč, ostatní na 10 Kč. Pokud chcete adoptovat např. písmeno v mozaice, vypočítáme vám cenu a vy se můžete chlubit, že jste záchranil/a tuto část.  Nebo nám můžete přispět jen tak :-) Všem předem děkujeme.
 

Založení projektu

Zajímavá stavba, byla by ji škoda .

Jitka Zdvihalova
300 Kč

Díky za vaše úsilí.

Jan Brejcha
1 000 Kč

B3URONSKÝ STYL J3 N3JVÍC!

Tomáš Fomín
500 Kč

Bydlíme na Barrandově, kolem kaple jezdíme, takže se těším, že bude opravená!

Eva Přechová
1 400 Kč

Je hezký pocit dát šanci alespon malou troškou místu,které může znovu ožít.

Milada Heřmánková
200 Kč