Prázdné domy z. s.


Kultura, umění a historie Filantropie a dobrovolnictví

Zachraň kapli!

Pomozte nám zachránit unikátní beuronskou kapli Panny Marie Bolestné pod Barrandovským mostem, která vznikla v r. 1847 přestavbou skladiště střelného prachu a po r. 1900 byla upravena v unikátním beuronském stylu emauzskými benediktiny. Dnes se však nachází v havarijním stavu. Příspěvky z tohoto portálu se shromažďují na transparentním sbírkovém účtu 2401688482/2010.

vybíráme od 12.10.2019
37 500 Kč

přispělo

24 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Beuronská umělecká škola byla založena na konci 19. století benediktiny v beuronském arciopatství u Sigmaringenu v jižním Německu. Když byli mniši z Beuronu roku 1880 vypuzeni z důvodu tzv. církevního boje kancléře Bismarcka, přesídlili na pozvání kardinála Schwarzenberga do Emauzského kláštera v Praze, kde působili do roku 1918. S nimi přišlo i beuronské umění, které se otisklo do naší kaple. Autorem mozaikové výzdoby na vchodem byl přední český mozaikář Viktor Foerster.


Kaple začala sloužit svému účelu v r. 1903, kdy zde byla poprvé sloužena mše. V současnosti je však zchátralá a vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Pozemek s kaplí v nedávné době změnil majitele, od kterého jsme získali kapli do pronájmu na 10 let a společně ji postupně opravíme. Zatím jsme odhalili střechu a vyčistili nejbližší okolí kaple. Ve spolupráci s památkáři začínáme pracovat na projektu opravy.

Zatím netušíme, kolik to bude stát, náklady budou ale určitě vysoké, proto budeme rádi za každý příspěvek.

Stav v květnu 2019

Již nyní však vracíme ke kapli život. V neděli 22. září 2019 byla u kaple po dlouhých letech složena mše svatá za účasti P. Ládi Heryána, sopranistky Ireny Troupové a loutnisty Tomáše Najbrta.


Autor: Martin Mádl
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Bydlíme na Barrandově, kolem kaple jezdíme, takže se těším, že bude opravená!
Eva Přechová
1 400 Kč
Je hezký pocit dát šanci alespon malou troškou místu,které může znovu ožít.
Milada Heřmánková
200 Kč