Nedoklubko, z.s.


Osvěta a poskytování informací Děti, mládež, rodina

Pomáháme donošení

Podporujeme lékařský tým, který se spojil za účelem rozvoje výzkumu problematiky předčasných porodů. Projektem se snažíme upozornit veřejnost na to, jak moc je prevence v těhotenství důležitá. Snažíme zajistit finanční prostředky na pokračování, rozvoj a urychlení tohoto výzkumu. Riziková skupina žen může získat možnost donosit své dítě blíže termínu, jejich miminka mohou získat cenný čas v děloze své maminky a tím i větší šanci na plnohodnotný život…

vybíráme od 12.8.2019

Pomáháme donošení

Svým příspěvkem pomáháte odhalit příčiny předčasných porodů. Děkujeme, že pomáháte s námi!
11 700 Kč

přispělo

18 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Předčasný porod se týká každého z nás.


Každé DEVÁTÉ dítě v ČR se narodí předčasně. Toto číslo se zatím nedaří snížit. 

Aby to bylo jednou možné, je třeba problémům v těhotenství aktivně předcházet a začít je řešit už v době, kdy vznikají. K tomu, aby to bylo možné, je třeba více vědět o chybných procesech, které v těhotenství mohou nastat. 
Díky výzkumu je už dnes možné do konce třetího měsíce těhotenství odhalit ženy s rizikem předčasného porodu. Výzkum je ale především o financích.

Zasláním libovolné částky pomůžete společně s námi posunout se od teorie blíže k praktické pomoci těm, kteří ji potřebují.

Finanční podpora bude konkrétně cílena na výzkum pozadí závažných těhotenských komplikací, hlavně předčasného porodu a preeklampsie.

Česká republika je zemí, která se může „pochlubit” jednou z nejnižších úmrtností novorozenců na světě. Existence a dosavadní výsledky výzkumného týmu, který prostřednictvím projektu Pomáháme (ne)donošení NEDOKLUBKO podporuje, jsou už nyní opět „náskokem“ České republiky před světem.

Je třeba zdůraznit, že v současné době nikdo na světě nedokáže přesně vysvětlit mechanizmy tolerance plodu matčiným imunitním systémem, uvedené závěry jsou zatím postaveny velmi „hrubě“. Neumíme dosud ani přesně pojmenovat všechny známé poruchy imunity, které mohou tuto toleranci narušit a vést tak k těhotenským komplikacím končícím až předčasným porodem, potratem, preeklampsií či jinými závažnými stavy, ohrožujícími život a zdraví matky a/nebo dítěte. Výzkumem se zatím zabývá jen pár desítek pracovišť na světě, v ČR jsme zatím jediní. Je to velmi rychle se rozvíjející oblast, hodně náročná na doplňování znalostí z teoretických oborů. Cílem je pojmenovat co nejlépe pozadí těhotenských komplikací a nabídnout ženám s nepříznivou anamnézou pomoc. 
Výzkumné projekty jsou proto zaměřeny nejen na časnou identifikaci procesu jako takového, ale i na výše uvedené, často vrozené, poruchy v imunitě matky. 
MUDr. Michal Koucký, Ph.D.


VÝZKUMNÝ TÝM


MUDr. Michal Koucký, Ph.D., gynekolog a porodník as. 
vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1.LF UK

Mgr. Helena Kopřivová
Klinická imunologie a alergologie – laboratoř, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK

postgraduální studenti MUDr. Hanka Hrbáčková, MUDr. Andrej Černý

konzultantka: reprodukční imunolog VFN MUDr. Karin Malíčková 

bioinženýr Ing. Miroslav Hiňdoš

Za přímé finanční podpory rektora Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Diky za Vasi praci!

Tomas Michajlovic
200 Kč