Česká společnost ornitologická


Zvířata Životní prostředí

Let o život – pomozme stěhovavým ptákům přežít!

Až 25 milionů stěhovavých ptáků, včetně vzácných a chráněných druhů, je každoročně nelegálně zabito při jejich strastiplné pouti mezi 3 kontinenty - Evropou, Afrikou a Asií. A ti, co přežijí, nemají vyhráno – v intenzivně využívané a rychle se měnící krajině nemají kde hnízdit ani čím nakrmit sebe a svá mláďata. Spolu s ostatními evropskými partnery BirdLife International jsme se spojili v kampani Flight for Survival, abychom bránili masakru stěhovavých ptáků ve Středomoří i zlepšili jejich podmínky na hnízdištích. Svým darem podpoříte jak práci našich středomořských kolegů působících přímo na krizových místech lovu, tak ochranu stěhovavých ptáků v Česku. DĚKUJEME!

LET O ŽIVOT

Pomozte migrujícím ptákům - 70 % pošleme na ochranu ve Středomoří, 30 % využijeme na ochranu stěhovavých ptáků v Česku.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Čáp bílý, pěnice černohlavá, křepelka polní, orel královský, včelojed lesní – ti a další stěhovaví ptáci jsou hrdiny kampaně Let o život – Flight for Survival.
 
Hrdlička divoká se často stává obětí střelců. Foto BirdLife Malta.

Cesta do zimovišť je pro ptáky velmi náročná a vyčerpávající. Musí často uletět ohromné vzdálenosti, kde čelí nepřízním počasí i predátorům. Překonávají pouště, moře i velehory. Největší nebezpečí pro ně ovšem znamená člověk. Dráty a sloupy elektrického vedení, nezajištěné nebo špatně zajištěné skleněné plochy, otrávené návnady, stále ubývající vhodné biotopy – to vše musejí ptáci na své pouti zvládnout. A když už se všem antropogenním pastem ptáci vyhnou, čekají na ně plně vybavení nemilosrdní lovci ve Středomoří. Loví často jen pro pouhou zábavu, ukojení loveckého pudu nebo obchod. Ptáky střílejí, chytají je do sítí nebo na lep. Ptáci umírají většinou velmi krutě, pomalu a v bolestech.
 
POMŮŽEME JIM SPOLEČNĚ?

Váš dar použijeme na OCHRANU STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ v rámci celoevropské kampaně BirdLife International Let o život - Flight for Survival:

70 % půjde na podporu činnosti partnerských organizací ve Středomoří.
30 % využijeme k ochraně stěhovavých ptáků v ČR.

Ambelopoulia – zakázaná, přesto oblíbená podpultová kyperská „delikatesa“, foto: BirdLife Cyprus

A CO SE  DÍKY KAMPANI LET O ŽIVOT JIŽ PODAŘILO?
-          7 pytláckých krytů bylo zničeno policejními složkami na základě upozornění od BIOM – partnera BirdLife v Chorvatsku
-          23 mláďat bezpečně vylétlo z kamerami nepřetržitě hlídaných hnízd ohroženého supa mrchožravého v Bulharsku (vykrádání hnízd tohoto druhu je v Bulharsku velkým problémem)
-          60 rangerů hlídalo nejexponovanější místa v Itálii, jako je Delta řeky Pád nebo oblast Puglia. V terénu našli a odstranili na 500 pastí, ale hlídali i tržiště zda se na nich neprodávají ilegálně chycení ptáci
-          100 úředníků v Bulharsku, Severní Makedonii, Albánii a Nigeru vyškolil bulharský partner BirdLife v problematice nelegálního zabíjení ptáků se zvláštním zřetelem na ochranu supa mrchožravého, na jehož tahových cestách se zmíněné země nacházejí
-          Přes 25 000  postřelených ptáků bylo vyléčeno v 10 záchranných stanicích, které provozuje LIPU – partner BirdLife v Itálii
-          Mnoho střelců bylo zadrženo a odsouzeno v Libanonu poté, co se výrazně zlepšila spolupráce protipytláckých hlídek s policií
-          O 300% vzrostlo nahlašování nelegálního zabíjení ptáků širokou veřejností v Řecku, a to díky masivní osvětové kampani HOS – řeckého partnera BirdLife.
Další úspěchy si můžete přečíst v aktualitách na této stránce.

Křepelka polní se často chytá do sítí. Ptáci poté většinou končí na černém trhu - v restauracích nebo v zajetí.

VE STŘEDOMOŘÍ PODPOŘÍTE : 
 •  Výcvik a vybavení protipytláckých jednotek spolupracujících s policií v Libanonu
 • Organizaci protipytláckých dobrovolnických táborů a hlídek v Itálii, Libanonu a dalších místech ve Středomoří.
 • Použití dronů ke zjišťování pytlácké  činnosti na nepřehledném jadranském pobřeží.
 • Pořízení monitorovacích zařízení k hlídání známých pytláckých míst na Kypru
 • Vzdělávání veřejnosti zaměřené na změnu myšlení od lovu k pozorování a ochraně 
 • Školní programy v Řecku zaměřené na hrdličku divokou 
 • Natočení animovaného filmu o ptácích na Kypru
 • Vybavení ohrožených hrdliček divokých satelitními vysílači 
 • Pokračování dlouhodobého monitoringu zabíjení ptáků
V ČESKU NÁM POMŮŽETE: 
 • Chránit hnízda rorýsů, jiřiček a vlaštovek při stavebních úpravách domů, na kterých hnízdí
 • Vytvářet nové hnízdní příležitosti (budky, ostrůvky, vhodná prostředí apod.)
 • Opravovat hnízda čápů 
 • Značit přímo v polích hnízda ptáků (motáků, čejek, chřástalů ad.) a díky domluvě se zemědělci zamezit jejich zničení při polních pracích
 • Zabezpečit smrtící skleněné plochy  
 • Prosadit lepší zemědělskou politiku, šetrnější k přírodě
 • S konkrétními sedláky domluvit rozumné a pro ptáky vhodné hospodaření
 • Přímo v terénu zjišťovat stav ptáků a příčiny jejich úbytku. 
Děkujeme! O výsledcích našeho společného snažení vás budeme pravidelně informovat!
  
K přirozeným překážkám na migrační cestě ptáků se přidává také pronásledování člověkem. A ten je mnohem krutější a ničivější než kterýkoliv predátor. Foto BirdLife Cyprus.  
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Lidské stavby, lov a změna klimatu jsou příčinou obrovského úbytku stěhovavých ptáků
ČSO se podílela na mezinárodní studii, která se zabývá úbytkem tažných ptáků vlivem člověka. Tým identifikoval 16 člověkem způsobených příčin ohrožení a poprvé vytvořil velkoplošné mapy antropogenních faktorů ohrožujících populace tažných ptáků. Více se dočtete v článku na: https://www.birdlife.cz/lidske-stavby-lov-a-zmena-klimatu-jsou-pricinou-obrovskeho-ubytku-stehovavych-ptaku/


Míra rizika přímé mortality (kombinace všech faktorů v této kategorii, kam spadají např. silnice a železnice, noční osvětlení, hustota zalidnění, lov, elektrické vedení, větrné elektrárny) na zemském povrchu. Světlejší barva znamená větší riziko. Nezahrnuje degradaci stanovišť a klimatickou změnu. © 2022 Claire Buchan CC-BY

18 supů bělohlavých zachráněno v Severní Makedonii před otravou

Populace supa bělohlavého v Severní Makedonii byla nedávno vystavena bezprostřednímu nebezpečí otravy. Naštěstí místní partner projektu BalkanDetox LIFE, Macedonian Ecological Society (MES), partner BirdLife International v Makedonii, spolu s příslušnými úřady rychle zareagovali a zachránili životy 18 supům bělohlavým.

MES obdržela zprávu, že nedaleko obce Vitolishte došlo nedávno k otravě několika psů. Panovalo podezření, že jed je stále volně v přírodě, což ohrožovalo nejen místní obyvatele, ale i živočichy žijící v okolí. Organizace MES se proto spojila s místní policií a začali rychle jednat. Podle GPS signálů z vysílaček, díky kterým jsou supi bělohlaví na Balkáně monitorováni, se zjistilo, že dva z nich se nacházejí v bezprostřední blízkosti vesnice a chystají se přistát. Vzhledem k tomu, že jsou supi velmi společenští ptáci, tak se odhadovalo, že v ohrožení bude více supů, nejen tito dva. Nakonec se podařilo  odehnat celkem 18 supů, což je téměř celá populace supa bělohlavého žijící v Severní Makedonii.  Ochránci a policisté pak zkontrolovali celou oblast a vyčistili ji od otrávených návnad. Podle posledního sčítání žije v Severní Makedonii pouze 24 supů bělohlavých. Díky rychlému zásahu a úspěšné spolupráci mezi environmentální organizací, policií a místními tak došlo k uchránění téměř celé místní populace těchto impozantních ptáků.  

Na kole proti nelegálnímu zabíjení ptáků

Juha Kylänpää během své dlouhé jízdy na kole po Finsku překonal rekord v pozorování ptáků během jednoho roku. V roce 2021 se mu podařilo pozorovat celkem 283 druhů (rekord byl 279 druhů ptáků). Hledejme zde ovšem mnohem hlubší myšlenku, než je pokoření rekordu v pozorování ptáků.

Jízdou na kole J. Kylänpää upozorňuje na nutnost ochrany ptáků ve Středomoří. Proto se rozhodl spojit tuto sportovní aktivitu s vybíráním peněz. Během roku 2021 se mu podařilo na ochranu ptáků nashromáždit přes půl milionu korun (přes 21 000 eur). Ty byly použity na financování protipytlácké jednotky ve Středomoří.

Skřivan ouškatý; Foto: Martin Pelanek/Shuttershock

Lovecká a pytlácká sezóna v Itálii

Během prvních dnů lovecké sezóny se italský partner BirdLife Lipu spolu s dobrovolníky a italskými úřady zúčastnil několika kontrol lovišť v severní Itálii. Podařilo se zabavit 9 bekasin otavních, udělit správní pokuty ve výši 800 eur a 3 lidé byli nahlášeni úřadům za použití volacích zařízení. Další úspěšnou akcí byly zásahy na ptačích trzích, kde se jim podařilo zabavit zhruba 170 převážně zpěvných ptáků, a 3 lidé byli nahlášeni úřadům.

Bohužel, během lovecké sezóny došlo ve střední Itálii k postřelení několika dravých ptáků, pro většinu z nich se stal zásah osudným. Mezi ptáky, kteří byli převezeni do záchranných stanic, byl např. i jestřáb obecný, orel krátkoprstý, ostříž lesní a sokol stěhovavý. Ale pro hrdličky divoké byl rok 2021 podstatně bezpečnější než ten předchozí. Italskému partnerovi BirdLife Lipu se podařilo snížit počet regionů, ve kterých mohou být hrdličky loveny, z 20 na 4.
 

Fascinující migrace ptáků
Jen málo přírodních jevů má v Evropě tak masový charakter jako ptačí migrace. A kam vlastně odlétají ptáci, kteří u nás hnízdí? 
Plakát Podzimní tahové cesty našich migrantů ve větším rozlišení ke stažení na https://bit.ly/podzimni-migrace
 Ilustrace vyšla v časopise Ptačí svět 2017/3, kde se zároveň dočtete více o fenoménu ptačí migrace. Doporučujeme! Ke stažení zdarma na http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2017_03.pdf
Ještě nemáte informací o tahu ptáků dost?  Podívejte se na pořad Ornitolog na drátě, kde se věnujeme migraci, kroužkování i moderním metodám sledování ptáků: https://youtu.be/zMmfF6_mxcA
 Které druhy aktuálně táhnou? To zjistíte na webu odchytového stanoviště na Červenohorském sedle. http://fkcso.cz/chs/!aktuality2021.php
 Od srpna tam bylo odchyceno a okroužkováno 3 711 ptáků 69 druhů a mnoho dalších ještě přibude. Na podzimním tahu je postavení sedla strategické, protože údolí říčky Bělé nálevkovitým efektem vede velkou část táhnoucích ptáků do zúženého sedla. Za ideálních podmínek tu proletují od poloviny srpna do začátku prosince až desetitisíce ptáků ve dne i v noci.

Podzimní migrace ptáků v Národním parku Hortobágy v Maďarsku. Shromažďují se zde desetitisíce jeřábů popelavých. Foto: Zdeňka Staňková

Nelegální odchyt ptáků na Maltě
V posledních dvou týdnech našli ochránci z Committee Against Bird Slaughter (CABS) na Maltě 12 nelegálních odchytů a nahlásili je na policii. Osm sítí bylo zabaveno a proti pachatelům bylo zahájeno trestní řízení. Strážníci zabavili více než 90 ptáků - mezi nimi desítky pěnkav, ale také třeba kulíky hnědé, strnady zahradní nebo křepelky. Většina ptáků by skončila na černém trhu pro chov v zajetí. Prodej ptáků do zajetí je velký business  - například strnad zahradní se prodává až za 150 EUR.
Tábor CABS na ochranu ptáků na Maltě bude pokračovat až do listopadu a ochrání tedy ptáky při migraci.

O víkendu proběhl nejúspěšnější Festival ptactva od roku 2013
Více než 28 000 lidí se o prvním říjnovém víkendu zúčastnilo Evropského Festivalu ptactva, největší evropské akce zaměřené na pozorování ptáků. 41 partnerských organizací BirdLife International, v Česku zastoupené Českou společností ornitologickou (ČSO), připravilo pro zájemce více než 1 800 akcí, na kterých byli návštěvníci svědky ptačí migrace a pozorovali více než 7 milionu ptáků na své cestě do zimovišť.

V Česku se konalo 41 akcí, kterých se zúčastnilo přes 1 300 lidí. Sedm dalších vycházek je ještě plánováno na nadcházející víkendy. „Více než 6 000 ptáků měli možnost pozorovat lidé v PR Kotvice. Kromě tisícihlavých hejn holubů hřivnáčů, kachen a husí mohli obdivovat i tři majestátní orly mořské či nenápadného kulíka bledého, který hnízdí v arktické tundře a u nás ho můžeme vzácně spatřit právě na tahu,“ uvádí Gabriela Dobruská, která Festival Ptactva v Česku koordinuje.

Ukázka odchycených vodoušů tmavého a šedého na Nesytu. Foto: Josef Chytil

Festival ptactva je oslavou ptačí migrace a jedinečnou příležitostí k pozorování podzimního tahu ptáků. „Hned na několika místech byly pozorovány severské druhy kachen (ostralka štíhlá, hvízdák euroasijský, polák malý), bahňáci (jespák křivozobý, jespák obecný, břehouš rudý, vodouš tmavý a vodouš šedý) či orlovec říční. V případě kormorána malého, kterého pozorovali návštěvníci na Vrbenských rybnících u Českých Budějovic, se zase jedná o výskyt teplomilného druhu z jižní Evropy,“ doplňuje Dobruská.

Pěvuška z Estonska, rákosník z Maďarska
Letošnímu Festivalu ptactva přálo počasí, většinu akcí provázely ukázky odchytu ptáků spojené s kroužkováním. To je důležité pro zjišťování informací o tahu ptáků. Na mnoha místech se chytli ptáci, kteří již své kroužky měli z dřívějších let. To pomáhá zjistit například stáří ptáků či jejich věrnost tahovým cestám.  „Zajímavostí byla pěvuška modrá s estonským kroužkem v Řevnicích či rákosník proužkovaný s maďarským kroužkem na Nesytu,“ dodává Dobruská.
I tento strakapoud malý chycený při Festivalu ptactva v Drnovicích se na svou další cestu vydá s kroužkem. Foto: Leoš Řičánek

Úspěšná protipytlácká akce na Kypru
Ochráncům Committee Against Bird Slaughter se podařilo zadržet významného pytláka nedaleko Aya Napa na jihovýchodě ostrova. Po informacích od BirdLife Cyprus čekali na vytipovaném místě odchytu. Když se objevil pytlák a v klidu si začal zakládat sítě, zavolali policii, se kterou byli předem domluveni. Pytlák se pokusil utéci, ale zastavil ho odvážný zásah strážníků. Byly zabaveny tři velké sítě a uvolnilo se 15 čerstvě ulovených ptáků. Muži hrozí pokuta až 8,000 €.
Tato akce byla již třináctým úspěšným zásahem Committee Against Bird Slaughter na Kypru od začátku září.  Celkově ochránci zabavili již 29 sítí, 619 lepících tyčí, a 27 volacích zařízení. Na svobodu se podařilo propustit více než 450 ptáků bez zranění!

Sledujte cestu 26 supů mrchožravých
26 supů mrchožravých bylo sledováno v rámci jarní a podzimní migrace napříč 20 zeměmi na 3 kontinentech (Evropa, Afrika, Asie) v rámci projektu NEW LIFE. Během této doby 5 z nich tragicky zahynulo. Byly i zjištěny příčiny, které vedly k jejich smrti a to i přes ztížené podmínky s vysílačkami v náročném terénu.  3 z ptáků byli otráveni (Boris a Alolobad v Etiopii, Jenni v Čadu) and 2 byli zastřeleni (Lucy in Etiopii and Anahita in Libanonu).

Cestu supů můžete sledovat zde:  https://flightforsurvival.org/follow-the-journey-of-26-egyptian-vultures-across-three-continents/https://flightforsurvival.org/follow-the-journey-of-26-egyptian-vultures-across-three-continents/

Jeden ze sledovaných supů mrchožravých - BOYANA, foto: NEW LIFE

Boj s ptačí kriminalitou v Černé Hoře
Více než 80 ochranářských organizací včetně CZIP - BirdLife v Černé Hoře se snaží prosadit zákon o zákazu lovu na 5 let, aby se ohrožené populace živočišných druhů dokázaly vzpamatovat (například výr velký, jestřáb lesní). Ministerstva zemědělství, lesů a vodohospodářství přislíbila dodat strategii, která ukončí ptačí kriminalitu v Černé hoře, jejíž vzestup je alarmující.

Zákaz lovu, na kterém CZIP trvá, je jediným způsobem, jak na jedné straně poskytnout dostatek času na ochranu ptačích populací; a na druhé straně provést účinnou legislativní a institucionální reformu lovu a posílit kapacity země v boji proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí, pokud jde o inspekci, stíhání a celkový soudní systém.

Populace jestřába lesního v Černé Hoře se snižuje. Foto: CZIP - BirdLife Černá Hora

Portugalsko zakazuje prodej pastí na ptáky
V Portugalsku byl upraven zákon o pastích na ptáky a nyní je zakázáno nejen používání pastí, ale i jejich kompletní prodej (lepící tyčinky, nástrahy, lapače, apod.).
Po letech práce s parlamentními skupinami a s podporou tisíců občanů, kteří podepsali petici iniciovanou SPEA - partnerem BirdLife v Portugalsku, je to důležitý krok ke zvýšení účinnosti boje proti nezákonnému zabíjení a odchytu ptáků v Portugalsku.
Přestože jsou volně žijící ptáci po dvě desetiletí chráněni vnitrostátními a evropskými právními předpisy, v Portugalsku bylo v letech 2011 až 2017 uvězněno odhadem 283 tisíc ptáků, kteří měli být prodáni k domácímu chovu v klecích nebo pojedeni jako pochoutka v restauracích.

Lepící tyče jsou v Portugalsku již zakázány. Takto skončila svoji dlouhou pouť na zimoviště pěnice černohlavá. Foto: BirdLife Kypr

V Libanonu se střílejí čápi pro "zábavu". Jenže zábavné to fakt není!
O víkendu protahovaly nad Libanonem tisíce čápů a lovci už na ně bohužel čekali na tradičním místě v údolí Bikáa. Ochránci Committee Against Bird Slaughter (CABS) zastavili dva ozbrojené muže, kteří měli v zadní části motorky v bedýnce nacpaného postřeleného čápa. Tvrdili, že ho našli a chtěli ho mít jako mazlíčka. Ochránci ho vzali k veterináři. 
 Velké hejno čápů se mezitím přesunulo dál na sever. Na několika dalších místech ale opět čekali střelci a pálili do nebe, dokud hejno neodlétlo. I tady bylo mnoho čápů zabito či postřeleno. Proč to dělají? Většinou jen proto, aby mohli s mrtvými čápy pózovat na fotkách jako s "trofejí"! Tisícovky čápů tu svou cestu každoročně nedobrovolně skončí.

 Náš libanonský partner Society for the Protection of Nature in Lebanon dělá ve spolupráci s dalšími organizacemi vše pro to, aby tenhle nesmyslný masakr skončil. Hlídkují na místech lovu a pomáhají usvědčit lovce. Kromě toho naši libanonští kolegové vzdělávají místní obyvatele a jednají také s politiky. Má to efekt, ale jde to bohužel pomalu a zdá se, že je ještě dlouhá cesta k tomu, aby se zvyk střílet na všechno živé z Libanonu vymýtil.
 ČSO dlouhodobě pomáhá partnerům BirdLife International ve Středomoří v jejich snaze o zastavení nelegálního zabíjení ptáků. Pokud se chcete přidat, můžete darovat na ochranu stěhovavých ptáků v rámci kampaně Let o život (#FlightForSurvival). 70% z darované částky pošleme partnerům ve Středomoří, 30% použijeme na ochranu stěhovavých ptáků v Česku.

Petice proti snížení pokuty za pytláctví na Kypru
V prosinci byl na Kypru přijat dodatek k zákonu snižující pokutu za pytláctví konkrétních 14 druhů pěvců z dosavadních 2000 Eur na pouhých 200 Eur. Asi ne náhodou se jedná zrovna o druhy, s oblibou prodávané do kyperských restaurací pro výrobu nelegánlí podpultové speciality "Ambelopoulia".
Petici za obnovení pokuty v původní výši 2000 Eur můžete podepsat ZDE.
 Ve Francii už se zpěvní ptáci nesmí lovit na lepivou návnadu. Tradiční metodu zakázal Soudní dvůr EU 
Tradiční francouzská metoda lovu zpěvných ptáků na lepivou návnadu je nelegální a Francie ji nesmí povolit. Ve středu o tom rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a vyhověl tak ochráncům zvířat, píše agentura Reuters. Tradiční charakter této metody není podle soudu dostatečným důvodem pro její zachování. Boji za zákaz tohoto neselektivního způsobu lovu ptáků se dlouhodobě věnuje francouzský partner BirdlIfe International Liga na ochranu ptáků. 

Úspěšný protipytlácký zátah v Itálii
Masivní protipytlácký zátah proběhl v severní Itálii, v deltě řeky Pád v domácnostech místních lovců. Celkem bylo nalezeno 1000 zastřelených kachen, většina čekajících na prodej na černém trhu. Zabaveno bylo na 6000 nábojnic, 21 kulovnic, přístroje na škubání peří ad. Vyšetřováno bylo 22 lidí, jeden člověk byl zadržen. Mezi nalezenými ulovenými druhy byly kromě kachen divokých i hvízdáci, čírky, ostralky, kopřivky nebo husy běločelé. Na zátahu s policií spolupracovali členové a dobrovolníci LIPU - italského partnera BirdLife.Na Maltě mají také plné ruce práce. Navzdory bezpečnostním opatřením i navzdory protestům místního BirdLife a dalších organizací byla díky silné lovecké lobby povolena jarní lovecká sezóna křepelky (10. - 30.4.). Povoleno je odlovit 5000 kusů křepelky, přitom bylo zaregistrováno 6000 střelců! Tahle čísla tedy hodně nesedí... Lovecká sezóna byla navíc posunuta tak,a by se kryla s vrcholem migrace ohrožené hrdličky divoké i dalších druhů, čehož lovci masivně zneužívají a pálí po všem, co se hýbe.  Ačkoli mají dovoleno střílet jen křepelku (a ta se loví na zemi), mezi nalezenými oběťmi jsou mimo jiné poštolka, moták pochop, vlha pestrá, volavka stříbřitá a pochopitelně i hrdlička divoká.
Postřelená vlha pestrá, foto BirdLife Malta.

BirdLife Cyprus natočil pěkný dokument "Křídla ve větru", který se zabývá úžasnou migrační cestou ptáků, ale i hrozbami, kterým čelí, prostřednictvím působivých záběrů přírodních krajin a ptáků Kypru. 
Užít si jej můžete s anglickými titulky zde: 
https://www.facebook.com/BirdLifeCyprus/videos/522688918435362/

Letošní migrační sezóna je zvláštní.  Na jednu stranu jsou ptáci díky karanténě méně rušeni lidmi, méně jim hrozí střety s auty nebo dokonce letadly. Například v Libanonu lidé s překvapením zjišťují, že se stěhovaví ptáci houfně objevují i ve velkých městech a zdá se, že se střelci přece jen víc drží doma. Na druhou stranu pytláci napříč Středomořím zneužívají vytíženosti policie, která primárně řeší úkoly spojené se zastavením koronavirové epidemie. Letos neproběhnou ani tradiční mezinárodní dobrovolnické kempy strážící tahové cesty ptáků. Naše partnerské organizace přesto nepolevují ochraně ptáků  a to ani v tak postižených regionech, jako je severní Itálie, kde stále provozují záchranné stanice pro zraněné živočichy a stráží hlavní pytlácké lokality. Na Kypru si místní BirdLife dokonce pronajmul dva pozemky přímo v jedné z nejvyhlášenějších pytláckých oblastí a chce zde vytvářet vhodné biotopy pro ptáky - sázet původní dřeviny, vytvářet jezírka i květnaté louky. Pochopitelně pozemky využije i pro ekologickou výchovu a osvětu.
Foto BirdLife Egypt.

Milí dárci srdečně vám děkujeme! Díky vaší štědrosti jsme v roce 2019 vybrali na kampaň Flight for survival celkem 334.200,- Kč!
Jak jsme slíbili, 70% z této částky, tj. 233.940,- Kč jsme 17. 2. poslali na podporu práce středomořských partnerů BirdLife International. Zařadili jsme se tak mezi organizace, které podpořily kampaň nejvýznamnější částkou. Zbývajících 30 % postupně uvolňujeme na ochranu stěhovavých ptáků u nás, podpořili jsem opravy hnízd čápů nebo ochranu hnízd motáků lužních před vysečením, chystáme se podpořit ochranu čejek nebo jiřiček. 
V tomto  článku na webu ČSO jsme shrnuli aktivity našich středomořských partnerů, abyste měli přehled, na jaké aktivity peníze putují.
https://www.birdlife.cz/ochrana-stehovavych-ptaku-ve-stredomori-co-konkretne-podporujeme-v-ramci-kampane-let-o-zivot/ 

Zajímá vás, co všechno dělají naši středomořští a balkánští kolegové pro stěhovavé ptáky? Sepsali jsme to v tomto článku na webu ČSO.  Najdete tam nejenom žhavé podzimní aktuality, ale  i několik potěšujících zpráv!

Výreček malý, chycený do pytlácké sítě. Tenhle měl štěstí, díky lidem z BirdLife Kypr přežil. Foto BirdLife Cyprus

Stěhovaví ptáci se vydávají na svoji cestu do zimovišť, současně startuje podzimní část kampaně Flight for survival (Let o život), kterou organizuje BirdLife International. V kampani představuje příběhy migrace takzvaných Sedmi statečných. Jsou to čáp bílý, sup mrchožravý, orel královský, včelojed lesní, pěnice černohlavá, křepelka polní a hrdlička divoká – Pták roku 2019. Každý z nich má jiný příběh, jiné zimoviště, jiný průběh cesty. Všichni ale reprezentují boj, který miliony ptáků každoročně musejí svádět při cestě mezi hnízdištěm a zimovištěm. Zjistěte o kampani více na https://www.birdlife.cz/let-o-zivot/

Žhavá novinka z Kypru  -  v minulém týdnu odešli 4 pytláci s podmíněnými tresty a pokutou za chytání a zabíjení ptáků!  Což je skvělá zpráva a velký úspěch našeho kyperského partnera BirdLife Cyprus. Nelegální lov ptáků je na Kypru smutně proslulou tradicí i byznysem – pytláci chytají do sítí a na lep zpěvné ptáky, aby je pak prodávali do místních restaurací, které z nich vyrábějí sice zakázanou, ale na černém trhu bohužel velmi ceněnou,”delikatesu” zvanou ambelopoulia (viz naše minulá aktualita). 3 muži odešli od soudu s podmíněným trestem 18 měsíců s odkladem na 3 roky, pokutou 600 euro a zákazem vstupu na místo na 7 let, čtvrtý pytlák dostal pokutu 600 euro. Může se to zdát málo, ale ještě před pár lety by jakýkoli trest za chytání ptáků na Kypru nebyl vůbec myslitelný. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://birdlifecyprus.org/news-details/in-the-press/bird-trappers-feel-the-heat-in-Cyprus

Ambelopoulia - "kulinářská" příčina umírání ptáků na Kypru


Až dva miliony zpěvných ptáků ročně zahyne na Kypru kvůli kontroverznímu pokrmu zvanému Ambelopoulia. Jedná se o "specialitu" z vařených, pečených nebo nakládaných zpěvných ptáků, často pěnic černohlavých nebo červenek obecných. Od roku 1974 je na Kypru zakázáno, stále je však s oblibou "podpultově" nabízeno v některých kyperských restauracích. Bohužel po Ambelopouliii je stále větší poptávka jak ze strany domácích, tak turistů, což podporuje pytláctví, ze kterého se stává výhodný byznys. Za dvanáct ptáků pytlák obdrží 40 Eur, restaurace pak pokrm prodává asi za 80 Eur. 
Ptáci jsou chytání na lepem natřené tyčky nebo do sítí. Nejvíce jich je uloveno v období migrace. 
O výhodnosti tohoto pytláckého byznysu svědčí i to, že pytláci neváhají napadat a zastrašovat nejen ochránce přírody, kteří se snaží ptáky chránit a vyplétat ze sítí, ale dokonce o policisty. 

Částí darovaných peněz bychom rádi podpořili naši partnerskou organizaci BirdLife Cyprus, s níž máme dlouhodobé dobré zkušenosti. Finance budou využity především na monitoring nelegálního zabíjení ptáků, který je důležitým podkladem pro jednání s policií, úřady a lobying u politiků, ale také pro osvětu mezi veřejností, která je důležitá pro změnu myšlení Kypřanů.  Podpoříme i organizování osvětových akcí, jako např. dílnu na výrobu ptačích masek, vycházky za noční přírodou, seminář s výrobou budek, pítek a hmyzích domečků nebo výrobu animovaného filmu o jarní přírodě a hnízdění ptáků. Všechny tyto akce mají místní přesvědčit o co krásnější jsou živí ptáci v přírodě, než mrtví na talíři. 

Úspěch v ochraně včelojedů

Včelojed lesní je krásný dravec, živící se převážně vosími larvami a navzdory svému jménu nechává včely na pokoji. Hnízdí i u nás a nezkušený pozorovatel jej může zaměnit s kání lesní. Na rozdíl od káně je však přísně tažný a zimuje v subsaharské Africe, takže při svých cestách čelí mnoha nástrahám, mimo jiné i nelegálnímu lovu. Právě včelojedi jsou hezkým příkladem, že se do ochrany ptáků může zapojit opravdu každý. Velká část včelojedů táhne v hejnech přes Středozemní moře a do Evropy přelétá nad Gibraltarským průlivem nebo Messinskou úžinou mezi Sicilií a jižní Itálií. A právě tady dříve padlo za oběť samozvaným lovcům asi 5000 včelojedů za rok. Organizace LIPU (partner BirdLife v Itálii) proto již před třiceti lety založila tradici „protipytláckých kempů“, kdy se v době tahu na vhodné lokality sjeli dobrovolníci z celého světa a veškerou ilegální činnost hlásili úřadům. Zpočátku se tyto aktivity neobešly bez potyček, vyhrožování či střelby do pneumatik policejních aut, a pytláci dokonce umístili bombu do sídla jedné z místních poboček LIPU. Vytrvalost ochránců se však vyplatila. I po třiceti letech hlídky stále fungují, ornitologové vybudovali informační síť, ze které se úřady dozví, kdy a kde se objeví největší hejna dravců, a policie je tak může lépe chránit. Počty zabitých včelojedů klesly na zhruba 100 za rok. Ornitologové odhadují, že za dobu trvání kempů bylo před střelami lovců zachráněno 85 000 včelojedů. A to je krásný výsledek. Právě na pořádání protipytláckých kempů a hlídek mimo jiné přispívá kampaň Let o život. 


Foto: Jessica Law, BirdLife

Video o sedmi statečných ! Seznamte se s hrdiny Letu o život - čápem bílým, pěnicí černohlavou, včelojedem lesním, orlem královským, supem mrchožravým, křepelkou polní a hrdličkou divokou!
Znáte Máchovu hrdličku?

Byl pozdní večer první máj,
večerní máj, byl lásky čas,
hrdliččin zval ku lásce hlas...

Kdo by neznal začátek Máchova Máje? Víte ale, že Mácha opěvoval hrdličku divokou, jednu z hrdinek kampaně Let o život, která po celé Evropě rychle ubývá? Ta široce rozšířená hrdlička zahradní, kterou zná asi každý, totiž v té době vůbec na našem území nežila, rozšířila se z Balkánu až ve dvacátém století. Podívejte se na rozdíl  mezi oběma hrdličkama.


Mnoho zajímavostí o hrdličce divoké, jedné z hrdinek kampaně Let o život (Flight for Survival) si můžete přečíst ve speciálu časopisu Ptačí svět - Pták roku 2019.
http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2019_01.pdf

Založení projektu

🙂

Miroslav Sychrovsky
40 Kč

Děkuji Vám za všechny ptáčky a také za nás, protože bez nich by byl život strašně smutný. Děláte úžasnou práci a doufám a věřím, že také díky Vám s námi budou pořád. Přeji hodně zdraví a síly.

Hana Tauberová
1 000 Kč

Aby se mi jako každý rok vrátili pod krovy.

Dagmar Poláková
5 000 Kč

I kdyby můj příspěvek zachránil jen jednoho ptáčka, stojí to za to.

Ivana Prokopová
3 000 Kč

Na jejich šťastný návrat.

Jana Přibylová
3 000 Kč

Držím alce ve vaší bohulibé činnosti!

Ivan Marek
3 000 Kč

Šťastnou cestu!

Tarbík

Bezpečný let a šťastný návrat přeji všem opeřencům :-)

Marta Vágnerová
1 000 Kč

Ptáčkům rádi pomůžeme

Lubomír Dvorník
1 500 Kč

Ať doletí v pořádku

Eva Řičařova
500 Kč