Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Let o život – pomozme stěhovavým ptákům přežít!

Až 25 milionů stěhovavých ptáků, včetně Ptáka roku 2019 hrdličky divoké, je každoročně nelegálně zabito při jejich strastiplné pouti mezi Evropou a Afrikou. A ti, co přežijí, nemají vyhráno – v intenzivně využívané a rychle se měnící krajině nemají kde hnízdit, ani čím nakrmit sebe a svá mláďata. Spolu s ostatními evropskými partnery BirdLife International jsme se spojili v kampani Flight for Survival, abychom bránili masakru stěhovavých ptáků ve Středomoří i zlepšili jejich podmínky na hnízdištích. Svým darem podpoříte jak práci našich středomořských kolegů působících přímo na krizových místech lovu, tak ochranu stěhovavých ptáků v Česku. DĚKUJEME!

LET O ŽIVOT

Pomozte migrujícím ptákům - 70 % pošleme na ochranu ve Středomoří, 30 % využijeme na ochranu stěhovavých ptáků v Česku.
324 650 Kč

přispělo

313 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Pták roku 2019 hrdlička divoká, ale i čáp bílý, pěnice černohlavá, křepelka polní, orel královský, včelojed lesní – ti a další stěhovaví ptáci jsou hrdiny kampaně Let o život – Flight for Survival.
 
Hrdlička divoká se často stává obětí střelců. Foto BirdLife Malta.
Když stěhovaví ptáci po vyčerpávající pouti z Afriky dosáhnou Středomoří, čekají na ně střelci, sítě, tyčky s lepem. Aby to nebylo málo, tak jim po celé Evropě hrozí ještě otrávené návnady, střety s auty a vodiči elektřiny.  I když to přežijí, na hnízdištích mají stále méně potravy, nemají kde hnízdit nebo o svá hnízda přicházejí při zemědělských pracích, těžbě dřeva či stavebních úpravách.

Pomůžeme jim společně?

Váš dar použijeme na OCHRANU STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ v rámci celoevropské kampaně BirdLife International Let o život - Flight for Survival:

70 % půjde na podporu činnosti partnerských organizací ve Středomoří. 
30 % využijeme k ochraně stěhovavých ptáků v ČR. 

VE STŘEDOMOŘÍ PODPOŘÍTE : 
 •  Výcvik a vybavení protipytláckých jednotek spolupracujících s policií v Libanonu
 • Organizaci protipytláckých dobrovolnických táborů v Itáli
 • Použití dronů ke zjišťování pytlácké  činnosti na nepřehledném jadranském pobřeží.
 • Pořízení monitorovacích zařízení k hlídání známých pytláckých míst na Kypru
 • Vzdělávání veřejnosti zaměřené na změnu myšlení od lovu k pozorování a ochraně 
 • Školní programy v Řecku zaměřené na hrdličku divokou 
 • Natočení animovaného filmu o ptácích na Kypru
 • Vybavení ohrožených hrdliček divokých satelitními vysílači 
 • Pokračování dlouhodobého monitoringu zabíjení ptáků
 
V ČESKU NÁM POMŮŽETE: 
 • Chránit hnízda rorýsů, jiřiček a vlaštovek při stavebních úpravách domů, na kterých hnízdí
 • Vytvářet nové hnízdní příležitosti (budky, ostrůvky, vhodná prostředí apod.)
 • Opravovat hnízda čápů 
 • Značit přímo v polích hnízda ptáků (motáků, čejek, chřástalů ad.) a díky domluvě se zemědělci zamezit jejich zničení při polních pracích
 • Zabezpečit smrtící skleněné plochy  
 • Prosadit lepší zemědělskou politiku, šetrnější k přírodě
 • S konkrétními sedláky domluvit rozumné a pro ptáky vhodné hospodaření
 • Přímo v terénu zjišťovat stav ptáků a příčiny jejich úbytku. 
 Děkujeme! O výsledcích našeho společného snažení vás budeme pravidelně informovat!

Cesta ze zimoviště na hnízdiště je pro tažné ptáky každoročně tou nejtěžší zkouškou. K přirozeným překážkám se přidává také pronásledování člověkem. A ten je mnohem krutější a ničivější než kterýkoliv predátor. Foto BirdLife Cyprus.  
 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Zajímá vás, co všechno dělají naši středomořští a balkánští kolegové pro stěhovavé ptáky? Sepsali jsme to v tomto článku na webu ČSO.  Najdete tam nejenom žhavé podzimní aktuality, ale  i několik potěšujících zpráv!

Výreček malý, chycený do pytlácké sítě. Tenhle měl štěstí, díky lidem z BirdLife Kypr přežil. Foto BirdLife Cyprus

Stěhovaví ptáci se vydávají na svoji cestu do zimovišť, současně startuje podzimní část kampaně Flight for survival (Let o život), kterou organizuje BirdLife International. V kampani představuje příběhy migrace takzvaných Sedmi statečných. Jsou to čáp bílý, sup mrchožravý, orel královský, včelojed lesní, pěnice černohlavá, křepelka polní a hrdlička divoká – Pták roku 2019. Každý z nich má jiný příběh, jiné zimoviště, jiný průběh cesty. Všichni ale reprezentují boj, který miliony ptáků každoročně musejí svádět při cestě mezi hnízdištěm a zimovištěm. Zjistěte o kampani více na https://www.birdlife.cz/let-o-zivot/

Žhavá novinka z Kypru  -  v minulém týdnu odešli 4 pytláci s podmíněnými tresty a pokutou za chytání a zabíjení ptáků!  Což je skvělá zpráva a velký úspěch našeho kyperského partnera BirdLife Cyprus. Nelegální lov ptáků je na Kypru smutně proslulou tradicí i byznysem – pytláci chytají do sítí a na lep zpěvné ptáky, aby je pak prodávali do místních restaurací, které z nich vyrábějí sice zakázanou, ale na černém trhu bohužel velmi ceněnou,”delikatesu” zvanou ambelopoulia (viz naše minulá aktualita). 3 muži odešli od soudu s podmíněným trestem 18 měsíců s odkladem na 3 roky, pokutou 600 euro a zákazem vstupu na místo na 7 let, čtvrtý pytlák dostal pokutu 600 euro. Může se to zdát málo, ale ještě před pár lety by jakýkoli trest za chytání ptáků na Kypru nebyl vůbec myslitelný. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://birdlifecyprus.org/news-details/in-the-press/bird-trappers-feel-the-heat-in-Cyprus

Ambelopoulia - "kulinářská" příčina umírání ptáků na Kypru


Až dva miliony zpěvných ptáků ročně zahyne na Kypru kvůli kontroverznímu pokrmu zvanému Ambelopoulia. Jedná se o "specialitu" z vařených, pečených nebo nakládaných zpěvných ptáků, často pěnic černohlavých nebo červenek obecných. Od roku 1974 je na Kypru zakázáno, stále je však s oblibou "podpultově" nabízeno v některých kyperských restauracích. Bohužel po Ambelopouliii je stále větší poptávka jak ze strany domácích, tak turistů, což podporuje pytláctví, ze kterého se stává výhodný byznys. Za dvanáct ptáků pytlák obdrží 40 Eur, restaurace pak pokrm prodává asi za 80 Eur. 
Ptáci jsou chytání na lepem natřené tyčky nebo do sítí. Nejvíce jich je uloveno v období migrace. 
O výhodnosti tohoto pytláckého byznysu svědčí i to, že pytláci neváhají napadat a zastrašovat nejen ochránce přírody, kteří se snaží ptáky chránit a vyplétat ze sítí, ale dokonce o policisty. 

Částí darovaných peněz bychom rádi podpořili naši partnerskou organizaci BirdLife Cyprus, s níž máme dlouhodobé dobré zkušenosti. Finance budou využity především na monitoring nelegálního zabíjení ptáků, který je důležitým podkladem pro jednání s policií, úřady a lobying u politiků, ale také pro osvětu mezi veřejností, která je důležitá pro změnu myšlení Kypřanů.  Podpoříme i organizování osvětových akcí, jako např. dílnu na výrobu ptačích masek, vycházky za noční přírodou, seminář s výrobou budek, pítek a hmyzích domečků nebo výrobu animovaného filmu o jarní přírodě a hnízdění ptáků. Všechny tyto akce mají místní přesvědčit o co krásnější jsou živí ptáci v přírodě, než mrtví na talíři. 

Úspěch v ochraně včelojedů

Včelojed lesní je krásný dravec, živící se převážně vosími larvami a navzdory svému jménu nechává včely na pokoji. Hnízdí i u nás a nezkušený pozorovatel jej může zaměnit s kání lesní. Na rozdíl od káně je však přísně tažný a zimuje v subsaharské Africe, takže při svých cestách čelí mnoha nástrahám, mimo jiné i nelegálnímu lovu. Právě včelojedi jsou hezkým příkladem, že se do ochrany ptáků může zapojit opravdu každý. Velká část včelojedů táhne v hejnech přes Středozemní moře a do Evropy přelétá nad Gibraltarským průlivem nebo Messinskou úžinou mezi Sicilií a jižní Itálií. A právě tady dříve padlo za oběť samozvaným lovcům asi 5000 včelojedů za rok. Organizace LIPU (partner BirdLife v Itálii) proto již před třiceti lety založila tradici „protipytláckých kempů“, kdy se v době tahu na vhodné lokality sjeli dobrovolníci z celého světa a veškerou ilegální činnost hlásili úřadům. Zpočátku se tyto aktivity neobešly bez potyček, vyhrožování či střelby do pneumatik policejních aut, a pytláci dokonce umístili bombu do sídla jedné z místních poboček LIPU. Vytrvalost ochránců se však vyplatila. I po třiceti letech hlídky stále fungují, ornitologové vybudovali informační síť, ze které se úřady dozví, kdy a kde se objeví největší hejna dravců, a policie je tak může lépe chránit. Počty zabitých včelojedů klesly na zhruba 100 za rok. Ornitologové odhadují, že za dobu trvání kempů bylo před střelami lovců zachráněno 85 000 včelojedů. A to je krásný výsledek. Právě na pořádání protipytláckých kempů a hlídek mimo jiné přispívá kampaň Let o život. 


Foto: Jessica Law, BirdLife

Video o sedmi statečných ! Seznamte se s hrdiny Letu o život - čápem bílým, pěnicí černohlavou, včelojedem lesním, orlem královským, supem mrchožravým, křepelkou polní a hrdličkou divokou!
Znáte Máchovu hrdličku?

Byl pozdní večer první máj,
večerní máj, byl lásky čas,
hrdliččin zval ku lásce hlas...

Kdo by neznal začátek Máchova Máje? Víte ale, že Mácha opěvoval hrdličku divokou, jednu z hrdinek kampaně Let o život, která po celé Evropě rychle ubývá? Ta široce rozšířená hrdlička zahradní, kterou zná asi každý, totiž v té době vůbec na našem území nežila, rozšířila se z Balkánu až ve dvacátém století. Podívejte se na rozdíl  mezi oběma hrdličkama.


Mnoho zajímavostí o hrdličce divoké, jedné z hrdinek kampaně Let o život (Flight for Survival) si můžete přečíst ve speciálu časopisu Ptačí svět - Pták roku 2019.
http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2019_01.pdf

Založení projektu

Vraťme život do krajiny ❤️

Edita Dřevová
200 Kč

for the love and beauty of bird migration

Hans de Groot
1 000 Kč

Dobrý den, děkuji vám, že se staráte a že organizujete ochranu tažných ptáků.
M. Krylová, Šumperk

Michaela Krylová
500 Kč

Dobře doletťe!

Sarka Zehnalova
200 Kč

Ať se daří:).

Eva Dvořáková
300 Kč

Ať se daří!!! :-)

Kateřina Moravcová
500 Kč

Bez ohledu na to, co včera prožívali, začínají ptáci nový den zpěvem.

Dárce
200 Kč

Přispět malou částkou, to je to nejmenší, co může člověk udělat.

Pavel Charouz
200 Kč

Děkuji za Vaší aktivitu a moc držím palce.

Miroslava Sedlmajerová
1 000 Kč

Pro radost z ptačího zpěvu

Věra Čapková
1 000 Kč