Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Živá komunita: Zachraňte Posázaví! Zastavte špatnou přípravu špatného projektu ROZUMEM

Chceme posílit vyjednávací pozici obcí vůči Ředitelství silnic a dálnic při jednání o negativních dopadech stavby kontroverzní středočeské dálnice D3. Tato dálnice ohrozí obyvatelnost krajiny pro mnoho lidí (hluk, emise, zábory, ztráta vody aj.) v rekreačním zázemí Prahy - Posázaví, Neveklovsku, Benešovsku a Českém Meránu. Potřebujeme environmentálně a sociálně šetrnější řešení dopravy, nebo aspoň vyjednání vhodných kompenzačních opatření a zlepšení projektu středočeské D3. Pomozte nám zaplatit náklady na nezávislé odborné posudky!

vybíráme od 12.4.2019
84 300 Kč
vybráno 105 % z 80 000 Kč

přispělo

92 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Zpočátku jsme byli neformální iniciativa s názvem Alternativa středočeské D3, nyní jsme spolek a začínáme být úspěšní! Naší zásluhou se zlepšila dostupnost informací o projektu středočeské D3, lidé se více zajímají a dobrovolníci nabízejí pomoc. Vize České republiky jako křižovatky dálnic a velkého překladiště pro kamionové dopravce se nezdá příliš lákavá. Pořádáme besedy v obcích, spolupracujeme s experty aj. Máme 1.100 podpisů petice od jednotlivců a další přibývají, máme více než 10 aktivně spolupracujících obcí a 5 spolků, které podporujeme.


Experti  hodnotí projektovou dokumentaci dálnice jako nezpůsobilou ke schválení pro množství vad. Negativní důsledky by totiž nesli především místní obyvatelé (nechvalně známá dálnice D8 je vážné varování). Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby. Hrozí nám katastrofální sucho a budovat obří stavbu, která ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody obcí a vodní i tepelný režim krajiny, je naprosto nezodpovědné. Přesto však hrozí realizace stavby! 

Chceme zadat nezávislé posouzení kritických vlastností projektu - především hlukovou zátěž, ovlivnění hydrologických poměrů a vliv na biotopy cenných organismů. Tuto část projektové dokumentace si totiž investor zjevně "přizpůsobil". Nejdůležitější rozhodovací proces o dálnici (územní řízení) totiž ještě neproběhl a štěstí přeje připraveným! Kdo může, pomůže! 

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ne, dálnici Posázavím

David Boček
2 000 Kč

NE zavlečení mezinárodní dopravy přes rekreační území, NE zničení zdrojů vody, NE škodlivému hluku

Vlasta Strejčková
500 Kč

Posázaví je jedinečné a nádherné.....ať takové i zůstane

Pavel Richter
300 Kč

👍

Šárka Langhamerová
500 Kč