ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomoc centru ARPIDA

Podpořte, prosím, činnost centra ARPIDA, z.ú., které zajišťuje komplexní péči dětem, mládeži a mladým dospělým s tělesným a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace. Svým darem přispějete na modernizaci, opravu a rekonstrukci našeho centra. Děkujeme!

vybíráme od 8.4.2019
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Centrum ARPIDA nabízí již 30 let unikátní  a jedinečnou komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným  a kombinovaným postižením.
Denně využívá naše služby více než 160 uživatelů.  Dalších 2500 uživatelů ročně navštíví naše centrum v rámci  nabídky ambulantních služeb.


Sociální služby nabízí ranou péči, osobní asistenci, denní stacionář, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby.  Centrum ARPIDA je také zakladatelem Aditus Pro, který byl založen za účelem podpory pracovního a sociálního začlenění dospělých osob se zdravotním postižením.

Nestátní zdravotnické zařízení při centru ARPIDA  zajišťuje léčebné prostředky uceleného systému rehabilitace - fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, hipoterapie, canisterapie, hydroterapie, akupresura a další.

Školy při centru ARPIDA sdružují mateřskou školu, základní školu, základní školu speciální, střední školu, školní družinu, speciálně pedagogické centrum a stanici zájmových činností.

Svým darem přispějete na modernizaci, opravu a rekonstrukci našeho centra. Děkujeme!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Díky Matúši za článek!

Dárce
30 Kč

Děkuji Arpido, že jsi....

Vladimíra Petrová
1 000 Kč