Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.


Životní prostředí Regionální a komunitní rozvoj

Rozvoj komunitou podporovaného zemědělství

Za posledních 10 let vzniklo u nás několik desítek iniciativ komunitou podporovaného zemědělství KPZky, do kterých je zapojeno odhadem na dvě desítky ekologicky hospodařících zemědělců a 2000 odběratelů. Principem KPZ je přímý vztah mezi zemědělcem a spotřebitelem, a vytvoření potravinového systému, který je založený na férových vztazích, lokální ekonomice a šetrném způsobu hospodaření v krajině. Více o místních potravinových iniciativách na http://www.kpzinfo.cz. Zatím KPZky vznikaly živelně s podporou zastřešující organizace Asociace místních potravinových iniciativ. Léta jsme v AMPI živili tahle klíčící "semínka" vlastní energií, inspirací ze zahraničí, nabídkou seminářů i poradenstvím a to díky národním i mezinárodním grantům. Cítíme, že nyní je čas, aby se jednotlivé "rostlinky KPZ " propojily a vytvořily pestrobarevnou louku, která odolá nejen suchu a dalším výkyvům počasí, ale vydrží třeba i nápor úřednického šimla. K tomu potřebujeme posílit vlastní kapacity, abychom mohli dále propojovat odběratele se zemědělci, poskytovat podporu a poradenství iniciativám i zemědělcům, spravovat „adresář farmářů“, provozovat web kpzinfo.cz, vydávat Zpravodaj KPZ potravinové suverenity, nabízet semináře na míru a organizovat setkání. Podpořte rozvoj komunitou podporované zemědělství, které je cestou ke zdravé krajině i mezilidským vztahům.

vybíráme od 25.3.2019
17 800 Kč

přispělo

8 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Fandím vám, děláte super práci - tak ať se daří i nadále a vznikne spousta nových KPZetek :-)

Anna Černá
500 Kč

díky za Mrkev v zimě a další věci, co děláte!

Martina Lesáková
2 000 Kč