Benediktus z.s.


Regionální a komunitní rozvoj Lidé s postižením

Komunita Archy Benediktus - OBĚD

Benediktus je komunita kde společně žijí lidé s postižením s lidmi bez postižení. V komunitě jsme všichni povoláni k tomu, abychom spolupracovali, a spolupracujeme proto, že se máme vzájemně rádi. Respektujeme a ctíme to, že kráčíme stejným směrem. Každý má svůj dar, který se snaží rozvíjet, každý má svoji práci, v níž odkrývá svá nadání. Všichni lidé jsou si rovni z hlediska jejich hodnoty, důstojnosti a potřebnosti pro společnost.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Dovolíte si nám darovat každý měsíc jeden Váš oběd?
Dříve jsme potřebovali dofinancovat cca 500.000 Kč /rok...nyní pro nás potřebujeme získat  minimálně 100.000 Kč / měsíčně. 
Pomůžete nám? Zapojíte se ke skupině  999 osob, které se s námi jednou na měsíc rozdělí o svou hojnost a podarují nám hodnotu oběda či kávy se zákuskem ...  jste to Vy? Pomůžete nám ? Můžete si dovolit nám posílat měsíčně 121 Kč? 

Zasláním daru se stáváte naší součástí a měníte životy lidí s postižením k lepšímu.
Váš dar napomůže pokrýt provozní náklady (teplo, jídlo, pití, hygienické pomůcky, ale také pastelky, barvy, papíry či výplata pro soc.pracovníky atd.). 

Dobrou chuť a děkujeme.

Všechno, co děláme, má smysl jen tehdy, když je to pro lásku a přátelství. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Video JirkaARCHA

Vážená paní , vážený pane,

jmenuji se Radka a dovolte mi, abych se s Vámi podělila o  jeden příběh. Příběh o velmi statečném a silném „klukovi“ Jirkovi, a  o nás – naší společnosti  Benediktus – tento příběh sdílíme  společně již několik let.

Jiřího schopnost verbálně komunikovat, rozumem chápat a přemýšlet je omezená. S Jiřím si popovídáte jazykem srdce, řečí těla. Jiří neřekne slova, neodpoví na jednoduchou otázku, není schopen samostatného života bez pomoci, je mu 45 let a má krásnou duši/povahu. 

A jak náš společný příběh začal? Jirkova maminka nás oslovila ohledně pomoci se svým synem.  O společnosti Benediktus, která se zabývá sociálními službami se dozvěděla od místního „pošťáka“.  Co si maminka přála? Přála si nějaký dům, kde by mohl Jirka žít. Mamince Jirky bylo 62 let, Jirka potřeboval celodenní péči, měla strach, co se s Jirkou stane, až se o něj nebude moci starat. Nechtěla, aby skončil v ústavu
V té době začal vznikat Domeček v Chotěboři a sen o chráněném bydlení byl ještě téměř v nedohlednu.
V roce 2004 bylo Jiřímu něco přes 30 let, byl trochu při těle a o berlích, přátelský, veselý, laskavý, začal s námi jezdit na letní tábory. Postupem času k nám Jirka začal chodit na denní programy, v roce 2007 většinou na 3 dny v týdnu.  Jirka se seznamoval s keramikou a hudbou, zkoušel různé činnosti, v mnohém našel zalíbení i radost a pocítil sebeuplatnění, ocenění, úspěch. Spřátelil se s lidmi v komunitě, začal navazovat dospělé přátelské vztahy. I maminka si našla čas sama na sebe a na vyřizování nejnutnějších věcí. Oběma to moc prospělo.

Přišla však i doba, kdy nebylo jisté, co  s Jirkou bude. Velmi se mu zhoršil zdravotní stav a přes závažné fyzické obtíže byl nakonec hospitalizován. Během nemoci velmi zesílil, následně zhubl a byl celkově vyčerpaný. Díky pomoci asistentů, ve spolupráci s maminkou Jirky, se podařilo nemoc překonat. Po stabilizaci stavu se Jirka vrátil domů, byl však nesamostatný, polehávající, vyžadující opět úplnou celodenní péči. Domácí prostředí mu nesmírně pomáhalo a díky úzké spolupráci s rodinou se podařilo nastavit velmi úspěšnou pomoc asistentů jak v návazné zdravotní péči, tak v životosprávě a rehabilitaci. Postupně se začal vracet do společenského života. Po různě dlouhých pauzách začal znovu navštěvovat Benediktus, začal se hýbat a chodit (nakonec odhodil i berle), opět tvořil, maloval, zpíval a z denních návštěv přešel k samostatnému životu v chráněném bydlení na Modletíně.

Letos Jirka na Modletíně bydlí již 5 rokem, je pevnou součástí a oporou v komunitě. Objevuje a prohlubuje mnohé ze svých schopností  – vytváří krásné nové vzory a dekorace v keramice, maluje svá slunce a panáčky na tašky, hraje a zpívá v kapele BeneBend, uvaří s pomocí asistenta oběd, poklidí stůl nebo pokoj,  zajde do dílny či na zahradu a pomůže chlapům s čím je potřeba. Pomáhá i v kostele panu faráři Jindřichovi při mších. Vše vykonává velmi soustředěně, pečlivě, s láskou a úsměvem. Přivítá a obejme kohokoliv, kdo přijde do komunity. 

I já, když jsem přišla v září do Benediktu, jsem to zažila – přijal mne s otevřenou náručí. A to doslova – Jirkova objetí jsou vřelá, dlouhá a silná, stejně jako jeho pohled očí a stejně jako jeho příběh. Z Jirky číší spokojenost, sebedůvěra a jeho život má směr,  hodnotu a smysl.

Jirka je důkazem toho, že tu nejsme,  abychom přežili a dožili, ale abychom objevili své dary a schopnosti, pracovali na sobě tak jak nejlépe dovedeme, pečovali o sebe a druhé, cítili a dávali radost… tady a teď. Jirka by nebyl takový jaký je nepotkat a nesdílet život v komunitě, obklopen 24 hod denně asistenty.

Benediktus své služby poskytuje 18 let, Jirka je s námi po většinu času, vstupujeme spolu do zralé dospělosti. Staňte se i Vy součástí příběhu Benediktu, příběhu Jirky a dalších členů komunity, i Vy se můžete stát střípkem této pestrobarevné mozaiky. Pojďte ho s námi spoluvytvářet a předávat dál. Nejen slabí potřebují silné, ale i silní potřebují slabé. Bez Vás a Vaší, nejen finanční, podpory tyto změny nedokážeme. 

Darujte nám jakýkoliv finanční obnos, tolik kolik si můžete dovolit. Odměnou Vám bude neuvěřitelně dobrý pocit na duši. O nic nepřijdete, naopak mnohé získáte. Spolu to dokážeme. Každá Vaše koruna se počítá.
Potřebujeme 500.000 Kč /rok...sháníme 500 partnerů kteří nás podpoří částkou 1000 Kč/rok, tj. 83 Kč měsíc... - jste to Vy? Bez Vás to nedokážeme:o).
Zasláním daru se stáváte naší součástí a pomáháte nám primárně v pokrytí nákladů na mzdy asistentů (bez vašeho příspěvku je HM cca 14tis Kč/měsíční plný úvazek) a pokrytí dluhů, které vznikly při opravách a stavbách objektů v Modletíně (fara - chráněné bydlení, aperát, sušírna – terapeutické dílny, roubenka – původně zázemí pro asistenty). Děkujeme za pomoc.

Děkuji Vám za čas věnovaný tomuto zkráceného příběhu Jirky … a Benediktu.
Děkuji za soucit a hrdost a odvahu. Děkuji za Vaši podporu.
Přeji čas plný lásky a přátelství.

za Benediktus z.s.
 Radka a Jirka

Založení projektu

Ať se dobré děje 🕊️🙏

Jaroslav Lacina
121 Kč

Děláte úžasnou práci. Bůh vám žehnej.

Dárce

Dobrou chuť.

Jana Lebedová
1 000 Kč

Díky za to, co děláte!

Jan Rosecký
500 Kč

Máme vás rádi.

Věra Dvorská
100 Kč

Dobrou chuť! :)

Ivana Hajickova
600 Kč

Ať archa pluje dál :)

Martin Buchta
600 Kč

Veselé vánoce!

Kaca
300 Kč