CZ / EN

Adato Paradigma, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Regionální a komunitní rozvoj

Poradní kruhy pro Změnu paradigmatu

S předními mysliteli, vědci, lékaři, visionáři, filantropy, řediteli, průvodci, hybateli a dalšími hosty organizujeme setkávání v poradních kruzích. Zveme ty, kteří se chtějí propojit s lidmi, jež také zajímá změna uskutečněná směrem zevnitř ven, chtějí žít jinak a jsou ochotni převzít iniciativu do svých rukou. Více na www.zmena-paradigmatu.cz Pozornost zaměříme na dopad změny paradigmatu na různé oblasti života jednotlivce i celé společnosti, hodnotový networking a šíření příkladů dobré praxe udržitelné společnosti.

vybíráme od 15.12.2018

Děkujeme za spolutvorbu nového paradigmatu

www.zmena-paradigmatu.cz
13 126 Kč

přispělo

8 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

KDO S PROJEKTEM PŘICHÁZÍ?

Organizaci Adato Paradigma založil v roce 2011 vizionář a filantrop Libor Malý. Jejím záměrem je vytvářet prostor a příležitosti pro posun lidského paradigmatu.

⟶   Podporujeme rozvoj a spolupráci vědomých komunit 
⟶   Vyvíjíme a provozujeme informační a komunikační aplikace   
⟶   Poskytujeme společenskou platformu pro rozvoj ekonomiky daru

POPIS PROJEKTU 
 
Na jednotlivých setkáních, jež tvoří jádro projektu, se budeme zaměřovat na to, jak paradigma, nebo-li světonázor, ovlivňuje naše vnímání světa i sebe samého. Budeme se věnovat také vlivu lidských hodnot, které se s paradigmatem pojí a které podvědomě ovlivňují naše chování, vztahy i priority a také to, jaká měřítka a kvality následovně vštěpujeme dalším generacím. 

V rámci poradních kruhů pro změnu paradigmatu spolupracujeme s vybranými odborníky a společenskými hybateli, s nimiž společně přinášíme nové úhly pohledu na dané téma. Vzájemně se inspirujeme k odvaze žít a konat v souladu s vlastními vnitřními hodnotami. Tvoříme hodnotový networking.
 
Pomocí osvědčené komunikační metody poradních kruhů pracujeme s kolektivní inteligencí, která přesahuje všechna omezení individuální mysli. Vytváříme tak příležitost a prostor pro nacházení unikátních řešení osobních i společenských výzev.
V prvním cyklu se tematicky zaměřujeme na hodnoty v oblasti zdraví, vzdělávání a podnikání, včetně oblasti firemní kultury a hodnot.
 
Přispíváme k rozvoji spolupráce na základě sdílených hodnot a podporujeme přirozené šíření příkladů dobré praxe udržitelné společnosti.

V rámci projektu nabízíme členství v nezávislé kolektivní on-line platformě, které umožní v komunikaci, spolupráci i síťování na globální úrovni pokračovat a zachovat tak kontinuitu i rozvoj aktivit, jejich reálný dopad i šíření příkladů dobré praxe.
                                              
Hlavní rysy a zásady programu:

     ⟶ Jdeme k podstatě. Rozkrýváme všeobecně platné principy.
     ⟶ Přinášíme nadhled a kolektivně prohlubujeme porozumění souvislostí.
     ⟶ Téma reflektujeme z různých úhlů pohledu. Vítáme přínos všech.
     ⟶ Sdílíme osobní zkušenosti. Kultivujeme otevřenou komunikaci a vědomé naslouchání.
     ⟶ Vítáme spontánnost, bdělost a jednoduchost. Respektujeme osobní svobodu.
     ⟶ Soustředíme se na synergii a přístup „win-win“.
     ⟶ Zaměřujeme se na konkrétní výstupy, jejich praktickou využitelnost a reálnou aplikaci.
     ⟶ Inspirujeme příklady dobré praxe a šíříme jejich dopad.
     ⟶ Podporujeme síťování tzv. „hodnotový networking“

Pro koho jsou setkání určeny:
 
  • pro ty, kteří se změnou paradigmatu a jejích souvislostí již aktivně zabývají
  • pro ty, kteří jsou otevřeni tomu vlastní příklady dobré praxe sdílet a vzájemně se inspirovat
  • pro ty, kteří mají zájem se aktivně spolupodílet na udržitelné změně společnosti
  • pro ty, kteří  již konstruktivní změny ve společnosti tvoří a chtějí je společně rozvíjet
  • pro ty, kteří mají možnost tyto aktuálně potřebné změny ve společnosti zavádět
Více o Změně paradigmatu - poradních kruzích pro posun myšlení a novou perspektivu na:
www.zmena-paradigmatu.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu