Adato Paradigma, z.ú.

http://www.hearth.net e-mail: info@adato.cz


Adato Paradigma je nezisková organizace, jejímž posláním je posun Jednotlivců a Společnosti od konzumerismu a egoismu k Vědomé štědrosti a Laskavosti. Naší vizí je vytvoření Globální komunity lidí, kde vzájemná pomoc je normální. Provozujeme štědrou sociální síť Hearth.net, která je prostorem pro snadné darování, setkávání se a sdílení v každodenním životě. Celkově máme přes 18 000 uživatelů a aktuálně okolo 3 600 darů a přání. Najdete zde např. nabídku pomoci na zahradě, masáž, koučing i širokou škálu hmotných věcí jako např. oblečení, nábytek, knihy ... V oblasti ekonomiky daru se věnujeme publikační a osvětové činnosti, realizujeme přátelská setkávání, besedy a přednášky; vytváříme fyzický prostor pro sdílení darů (kavárny, kanceláře, komunitní centra ...). Rozvíjíme komunitu dobrovolných ambasadorů čítající aktuálně 40 mladých lidí z čelé ČR a Slovenska. Vyvíjíme mobilní aplikaci, která umožní připojit se k síti a darovat z jakéhokoliv místa.

Aktuální projekty