RATOLEST BRNO, z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Bezpečná rodina – šance pro budoucnost

Pomozte společně s námi dětem, mladým lidem a rodinám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci zasláním finančního daru do veřejné sbírky „Bezpečná rodina – šance pro budoucnost“. Díky těmto prostředkům zajistíme pomoc 12 dětem a jejich rodinám, kteří na ni čekají, a to skrze práci sociálního pracovníka. Dopřejte jim spolu s námi bezpečný prostor pro život a větší šance do budoucna.

vybíráme od 20.7.2018
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podporyKaždé dítě má právo vyrůstat ve fungující rodině s pocitem bezpečí. V životě mohou ale nastat situace, kdy je tento stav ohrožen a dětem doma není dobře. V Centru pro ohroženou rodinu neziskové organizace RATOLEST BRNO, z.s. pracujeme se sociálně ohroženými rodinami z Brna a blízkého okolí, které se ocitají v obtížné životní situaci, ve které si sami neumí poradit. Věříme, že když tyto rodiny podpoříme a naučíme je se opět postavit na vlastní nohy, dokážou se o sebe v budoucnu postarat.

Jakým způsobem životní situaci dětí zlepšujeme? Pomáháme:

  • zapojovat děti do rozhodovacích procesů, které se jich týkají
  • navazovat a prohlubovat vztah mezi rodiči a dětmi
  • nastavit pravidla fungování v rodině
  • stabilizovat finanční situaci v rodině
  • zlepšovat prospěch dítěte ve škole a jeho docházku, domluvit doučování a získat zpětnou vazbu ze školy o prospěchu dítěte
  • zajistit naplňování volného času dětí rozvojovými aktivitami, zájmy a koníčky.
Přispěním do veřejné sbírky „Bezpečná rodina – šance pro budoucnost“ se můžete spolu s námi podílet na pomoci těmto ohroženým dětem a jejich rodinám.

www.bezpecnarodina.cz
www.ratolest.cz/aktuality/verejna-sbirka-bezpecna-rodina

***
RATOLEST BRNO, z.s. je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1995. Již 24 let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby.

Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

www.ratolest.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu