Salesiánská provincie Praha


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Misie v Bulharsku

Posláním salesiánů je vzdělání a výchova dětí, zvláště těch nějakým způsobem znevýhodněných. Toužíme, aby z nich vyrůstali dospělí lidé schopní přijmout zodpovědnost za sebe i za svět kolem sebe. V Bulharsku pracujeme na integraci místní romské komunity čítající 20 tis. osob. Pro děti organizujeme doučování a řadu volnočasových aktivit. Dále zde stavíme komunitní centrum, skládající se ze školy, kostela a ubytovacích kapacit pro personál.

vybíráme od 6.4.2018

Misie v Bulharsku

Podpořte práci salesiánských misionářů!
919 938 Kč

přispělo

163 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Získané finanční prostředky budou využity pro potřeby práce se znevýhodněnou mládeží na území Bulharska, konkrétně na náklady na doučování, kroužky a volnočasové aktivity pro romské děti a jejich rodiny, náklady na provoz internátu a střediska mládeže, náklady na přípravu a realizaci letních táborů pro děti a mládež, náklady na formaci animátorů, náklady na stavbu komunitního centra s kostelem a školou ve Staré Zagoře, částečně také na úhradu mezd osob, které působí v Bulharsku a jejichž hlavní pracovní náplní je zajišťování výše uvedeného, tedy práce s romskou a bulharskou mládeží a jejich rodinami.


Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se daří

Petr Štolle

Přeju Boží Požehnání a hodně zdaru při budování Salesiánského díla

Jan Fišer
5 000 Kč

Daruji na přání p. Benno Beneše, přítele, který nás tento týden opustil.

Daniel Burda

hodně Božího požehnání, radosti a síly...... :-)

Foglová Anna
5 000 Kč

Dobrý den,
za spolupracovnické spolčo z Prahy Počernic vám zasílám hromadný příspěvek.

Štěpán Mrázek
10 000 Kč

...mám v nebesích svědka

Ludvík Klimeš

Dar z farnosti Brodek u Přerova

Veronika Chrástecká
1 500 Kč