Pavel Kafka: Dárcovská výzva pro projekt Misie v Bulharsku

I jedno kolečko odvezené zeminy pomůže!

vybíráme od 5.8.2020
0 Kč
vybráno 0 % z 2 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Dokončujeme komunitní část nového centra ve Staré Zagoře v Bulharsku. Jeho součástí bude hřiště pro děti z chudinské čtvrti Lozenec.  Aktuálně bagrujeme - pomozte nám s odvozem zeminy! 
 Celkové náklady odhadujeme na 1 100 000,-Kč, z toho asi 500 000,-Kč zemní práce.  
Salesiánská provincie Praha
Posláním salesiánů je vzdělání a výchova dětí, zvláště těch nějakým způsobem znevýhodněných. Toužíme, aby z nich vyrůstali dospělí lidé schopní přijmout zodpovědnost za sebe i za svět kolem sebe. V Bulharsku pracujeme na integraci místní romské komunity čítající 20 tis. osob. Pro děti organizujeme doučování a řadu volnočasových aktivit. Dále zde stavíme komunitní centrum, skládající se ze školy, kostela a ubytovacích kapacit pro personál.


Získané finanční prostředky budou využity pro potřeby práce se znevýhodněnou mládeží na území Bulharska, konkrétně na náklady na doučování, kroužky a volnočasové aktivity pro romské děti a jejich rodiny, náklady na provoz internátu a střediska mládeže, náklady na přípravu a realizaci letních táborů pro děti a mládež, náklady na formaci animátorů, náklady na stavbu komunitního centra s kostelem a školou ve Staré Zagoře, částečně také na úhradu mezd osob, které působí v Bulharsku a jejichž hlavní pracovní náplní je zajišťování výše uvedeného, tedy práce s romskou a bulharskou mládeží a jejich rodinami.


Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Salesiánská provincie Praha, projekt: Misie v Bulharsku