Anna Hublarová: Dárcovská výzva pro projekt Misie v Bulharsku

Kdo si hraje, nezlobí

vybíráme od 14.2.2022
75 067 Kč
vybráno 107 % z 70 000 Kč

přispělo

36 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
https://m.youtube.com/watch?v=t900sOwf0h0
Děti z romské čtvrti (machala) milují míčové hry stejně jako všechny děti na světě. Je to jedna z věcí, při které se učí dobře trávit svůj volný čas. Vyrůstají totiž v prostředí, které pro ně není příliš podnětné. Zpřístupněním hřiště chceme, aby se děti naučily vzájemné toleranci a dodržování pravidel. Protože kdo si hraje, nezlobí.Chceme vás oslovit s prosbou o jakýkoli příspěvek na zprovoznění hřiště.
Od roku 2015 staví salesiáni ve Staré Zagoře nový kostel a školu. Setkáváme se zde k doučování, na kroužky, k táborům, a také ke společné modlitbě. Ve středisku zatím využíváme dvě třídy, celkem pro 40 dětí. Prostor pro venkovní hry dětem chybí, protože plánované hřiště je stále rozestavěné. Tento projekt navazuje na dárcovskou kampaň v roce 2020 na odvoz zeminy.
Naším cílem je získat finanční prostředky na jeho zprovoznění, zejména terénní úpravy, položení základní vrstvy materiálu a natažení bezpečnostních sítí. 
Celkové náklady na dokončení hřiště se nyní odhadují na 750tis. Kč. V této dárcovské výzvě bychom chtěli sehnat 70tis. Kč.
Pomozte nám sehnat prvních 10%.


"Vybudování hřiště nám pomůže objevit a rozvíjet dar každého dítěte. Stane se místem kde se každý cítí přijímán a podporován." P. Jiří Svoboda SDB

Stará Zagora je velké město uprostřed Bulharska, kde žije bezmála 140 000 obyvatel. Salesiáni tu od roku 2008 pracují především s romskými dětmi z Machaly. Machala je čtvrť, kde žije přibližně 20 000 Romů separovaných od zbytku města.


"Čas pro ně nic neznamená. Lenost a nicnedělání u nich vzkvétá, jsou mistry v zabíjení času."  (Bešenyei, Rómské ticho, 2009)

Salesiáni Dona Boska jsou společenstvím patřícím do římskokatolické církve. Věnují se především mladým lidem a dětem po celém světě a hledají možnosti, jak jim zajistit co nejlepší budoucnost. Tady v Bulharsku se snaží podchytit tu nejchudší část společnosti.

"Hledali jsme mládež, která je nejchudší. Našli jsme machalu a rozhodli jsme se, že tu vybudujeme středisko. Jedním z našich cílů je, aby děti dobře trávily volný čas." P. Jiří Svoboda SDB


Brigáda na oplocení hřiště se kterou nám pomohli skauti ze Sofie, jaro 2021.

DÍKY VAŠÍM PŘÍSPĚVKŮM KONEČNĚ OTEVŘEME HŘIŠTĚ DĚTEM.
Salesiánská provincie Praha
Posláním salesiánů je vzdělání a výchova dětí, zvláště těch nějakým způsobem znevýhodněných. Toužíme, aby z nich vyrůstali dospělí lidé schopní přijmout zodpovědnost za sebe i za svět kolem sebe. V Bulharsku pracujeme na integraci místní romské komunity čítající 20 tis. osob. Pro děti organizujeme doučování a řadu volnočasových aktivit. Dále zde stavíme komunitní centrum, skládající se ze školy, kostela a ubytovacích kapacit pro personál.


Získané finanční prostředky budou využity pro potřeby práce se znevýhodněnou mládeží na území Bulharska, konkrétně na náklady na doučování, kroužky a volnočasové aktivity pro romské děti a jejich rodiny, náklady na provoz internátu a střediska mládeže, náklady na přípravu a realizaci letních táborů pro děti a mládež, náklady na formaci animátorů, náklady na stavbu komunitního centra s kostelem a školou ve Staré Zagoře, částečně také na úhradu mezd osob, které působí v Bulharsku a jejichž hlavní pracovní náplní je zajišťování výše uvedeného, tedy práce s romskou a bulharskou mládeží a jejich rodinami.


за деца и младежи. нека имат къде да играят... Яна :-)

Jana Petruchová
1 000 Kč

Fandím vám, ať se dílo podaří.

František Němec

Přeju radost ze hry :) Katka

Dárce
500 Kč

Ať se podaří! :)

Dárce
300 Kč

Done Bosko, oroduj za nás!

Don Bosko
111 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Salesiánská provincie Praha, projekt: Misie v Bulharsku