INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.


Filantropie a dobrovolnictví

Pomocí dobrovolnictví a neformálního vzdělávání měníme společnost

Chceme žít ve světě, ve kterém se lidé vzájemně respektují a přistupují zodpovědně ke svému okolí. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na místní i mezinárodní úrovni jsou cestou k tolerantní a otevřené společnosti. Prostřednictvím dobrovolnických a vzdělávacích projektů v INEX-SDA vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání zkušeností, dovedností a zážitků užitečných pro budoucí osobní i profesní život. Pojďte se k nám připojit!

39 470 Kč

přispělo

20 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dobrovolnictví je pro nás zejména unikátní cestou ke vzdělání a osobnímu rozvoji každého jednotlivce. 
Šíře našeho záběru je velká:
V České republice pořádáme ročně přibližně 35 workcampů.
Pro vedení workcampů ročně vyškolíme přibližně 70 vedoucích.
Na projekty do zahraničí ročně vyšleme kolem 650 dobrovolníků.
Rozvojové vzdělávání v realitě globálního Jihu zažívá ročně 70 dobrovolníků.
A to vše již 28 let!

Pomozte nám, abychom mohli v naší práci pokračovat a dále se rozvíjet.
Nemálo z Vás už zkušenost s dobrovolnictvím má a ví, že některé získané dovednosti a zážitky jsou těžko sdělitelné, musí se zkrátka prožít! Podpořte nás, abychom mohli tyto příležitosti i nadále vytvářet a zapojovat další mladé dobrovolníky.   

  • 320 Kč měsíčně, tj. 3 840 Kč ročně, nám pokryje stravu na školení pro dobrovolné vedoucí workcampů v ČR.
  • 540 Kč měsíčně, tj. 6 480 Kč ročně, nám pomůže uhradit část nákladů na školení Cyklus globálního dobrovolnictví.
  • 1260 Kč měsíčně, tj. 15 120 Kč ročně, nám umožní koordinaci projektu inkluzivního dobrovolnictví.
Zkušenosti našich dobrovolníků:
"Je dobré pozorovat, že naše činnost může mít pozitivní sociální dopad, a stojí to za to, i kdybychom pomohli jen pár lidem."  Lucie

"Mně to dalo strašně moc – zážitky, práce, osamostatnění. Všechno to člověka změní od hlavy k patě."  Jana

Děkujeme!
INEX tým


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu