INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.


Filantropie a dobrovolnictví

Měňme dobrovolnictvím svět k lepšímu

Chceme žít ve světě, ve kterém se lidé vzájemně respektují a přistupují zodpovědně ke svému okolí. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na místní i mezinárodní úrovni jsou cestou, jak k takové tolerantní a otevřené společnosti dospět. Připoj se k nám!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dobrovolnictví je pro nás unikátní cestou ke vzdělání a osobnímu rozvoji každého jednotlivce. Našimi aktivitami se snažíme vytvářet příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání zkušeností, dovedností a zážitků užitečných pro budoucí osobní i profesní život. 

Každý, kdo prošel dobrovolnictvím, ví, že takto získané dovednosti a zkušenosti jsou těžko přenositelné. Musí se zkrátka prožít! Podpoř nás, abychom mohli tyto příležitosti i nadále vytvářet a zapojovat další mladé dobrovolníky a dobrovolnice.   

INEX v číslech:


  • V České republice každoročně uspořádáme až 30 workcampů
  • Na projekty do zahraničí každoročně vyšleme kolem 300 dobrovolníků*ic
  • Máme již více než 30letou historii

Co díky tvé podpoře zvládneme:

Příspěvky nám pomůžou pokrýt náklady péče o dobrovolnictvo. Jedná se například o stravu pro účastníky*ce a další výdaje během našich školení a setkání. Finanční podpora nám též umožní dobrovolnictví aktivněji propagovat. Rádi bychom například uskutečňovali mnohem více přednášek na školách.

Co mi dobrovolnictví dalo:
Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Držte se! Vaše projekty pomáhají skutečně zlepšit svět. Jednou doufám, že třeba i další generace a další generace vycestuji s vámi za poznáním.
Se vší úctou a laskavostí posílám alespoň takhle podporu. 💙

Martina Kopecká

Inex mi pomohl, zlepšit se v organizování aktivit, a neformálním vzdělávání, když jsem to potřeboval a tak jsem se pak zůčastnil i několika jejich dobrovolnických projektů (workcampů) a prostě se mi líbí, jak to dělají, takže je radost Vás aspoň trošku podpořit ;-)

Vincent Anton
300 Kč

Před lety jsem měl možnost vycestovat jako dobrovolník a setkat se tak s úžasnými lidmi z celého světa. INEX mimo jiné pomáhá stírat bariéry a předsudky mezi kulturami, a proto jsem se ho rozhodl podporovat.

Filip Albert
300 Kč

Díky vám jsem se vůbec poprvé postavila na vlastní nohy a vyrazila poprvé sama do zarhraničí na workcamp do Irska. Dodnes jsem s lidmi z workcampu v kontaktu a jsem za zážitky nesmírně vděčná. Díky!

Vladimíra Junková
300 Kč