CZ / EN

Společnost DUHA, z.ú.


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Příspěvek na ŽIDLE v Centru denních služeb (CDS)

Při práci v našich dílnách Centra denních služeb (CDS) jsou pro naše klienty důležité i kvalitní židle. Díky Vašemu daru urychlíme jejich nákup a velice zpříjemníme práci klientů postupně ve všech v dílnách CDS.

vybíráme od 15.2.2018
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Posláním Centra denních služeb (CDS) Společnosti DUHA je podporovat dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v jejich samostatnosti. Širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností klienty podporujeme v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života. Služby jsou poskytovány v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu