Společnost DUHA, z.ú.

http://www.spolecnostduha.cz/ tel.: 286 592 971 e-mail: duha@spolecnostduha.cz


CZ: Posláním Společnosti DUHA, z.ú. je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Poskytujeme tři sociální služby: Chráněné bydlení, Centrum denních služeb, Podpora samostatného bydlení. ///////// EN: The mission of DUHA Association is to work together with adult individuals with mental disabilities in order to broaden their opportunities in various areas of their lives. DUHA Association provides various social services: Sheltered Housing, Day Service Centres, Support of Independent Living.

Aktuální projekty