Společnost DUHA, z.ú.

http://www.spolecnostduha.cz/ tel.: 286 592 971 e-mail: duha@spolecnostduha.cz


Posláním Společnosti DUHA, z.ú. je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Poskytujeme tři sociální služby: Chráněné bydlení, Centrum denních služeb, Podpora samostatného bydlení.

Aktuální projekty