CZ / EN

ADRA, o.p.s.


Humanitární pomoc

Humanitární projekty ADRA

ADRA poskytuje okamžitou pomoc lidem ve chvíli, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. Cílem této pomoci je zabránit dalším ztrátám na životech a vrátit lidem důstojné životní podmínky. ADRA s lidmi v postižených oblastech pracuje dlouhodobě prostřednictvím rozsáhlých projektů, jejichž cílem je dopomoci obětem postavit se znovu na vlastní nohy.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Pomáhejte s námi lidem v nouzi. 

V roce 2019 realizujeme tyto projekty:
ADRA se v roce 2019 zaměří zejména na aktivity, které jsou navrženy tak, aby zlepšily přístup obyvatel a ohrožených domácností k nezávadné pitné vodě a zajistily prevenci před chorobami. Více informací zde.

Libanon - Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou komunitu v údolí Biká
Náplní projektu je, aby uprchlíci i hostitelské komunity měli přístup k nezávadnému zdroji pitné vody. V praxi to znamená, že v jedné obci postavíme vodojem, který zajistí dostatek pitné vody pro všechny obyvatele, Syřany ve stanových táborech i místní Libanonce. Více informací zde.

Sýrie - Opravení škol a kanalizace pro navrátivší se rodiny v provincii Damašek
Cílem projektu, který ADRA realizuje ve venkovské části Damašku ve spolupráci s UNHCR, je obnovení 27 poškozených učeben pro přibližně 675 dětí. Zaměříme se také na opravu školy pro děti se zrakovým postižením v Damašku, kterým poskytneme i speciální pomůcky pro výuku. Opravíme a obnovíme poškozenou kanalizaci, která umožní vhodnou likvidaci odpadních vod pro přibližně 1 800 rodin. Více informací zde.

Myanmar/Barma – Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Smyslem projektu je zlepšit přístup ke vzdělání barmských dětí a životní podmínky obyvatel Myanmaru/Barmy připravených o zdroje obživy v důsledku poškozených zavlažovacích kanálů a dopravní infrastruktury. Zaměříme se také na celkové zvyšování odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám skrze sestavení plánu pro mimořádné události. Více informací zde.
 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu