CZ / EN

ADRA, o.p.s.


Lidská práva Rozvojová spolupráce

Humanitární projekty ADRA

ADRA poskytuje okamžitou pomoc lidem ve chvíli, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. Cílem této pomoci je zabránit dalším ztrátám na životech a vrátit lidem důstojné životní podmínky. ADRA s lidmi v postižených oblastech pracuje dlouhodobě prostřednictvím rozsáhlých projektů, jejichž cílem je dopomoci obětem postavit se znovu na vlastní nohy.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Pomáhejte s námi lidem v nouzi. 

V roce 2019 realizujeme tyto projekty:
ADRA se v roce 2019 zaměří zejména na aktivity, které jsou navrženy tak, aby zlepšily přístup obyvatel a ohrožených domácností k nezávadné pitné vodě a zajistily prevenci před chorobami. Více informací zde.

Libanon - Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou komunitu v údolí Biká
Náplní projektu je, aby uprchlíci i hostitelské komunity měli přístup k nezávadnému zdroji pitné vody. V praxi to znamená, že v jedné obci postavíme vodojem, který zajistí dostatek pitné vody pro všechny obyvatele, Syřany ve stanových táborech i místní Libanonce. Více informací zde.

Sýrie - Opravení škol a kanalizace pro navrátivší se rodiny v provincii Damašek
Cílem projektu, který ADRA realizuje ve venkovské části Damašku ve spolupráci s UNHCR, je obnovení 27 poškozených učeben pro přibližně 675 dětí. Zaměříme se také na opravu školy pro děti se zrakovým postižením v Damašku, kterým poskytneme i speciální pomůcky pro výuku. Opravíme a obnovíme poškozenou kanalizaci, která umožní vhodnou likvidaci odpadních vod pro přibližně 1 800 rodin. Více informací zde.

Myanmar/Barma – Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Smyslem projektu je zlepšit přístup ke vzdělání barmských dětí a životní podmínky obyvatel Myanmaru/Barmy připravených o zdroje obživy v důsledku poškozených zavlažovacích kanálů a dopravní infrastruktury. Zaměříme se také na celkové zvyšování odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám skrze sestavení plánu pro mimořádné události. Více informací zde.
 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu