ADRA, o.p.s.


Lidská práva Rozvojová spolupráce

Humanitární projekty ADRA

ADRA poskytuje okamžitou pomoc lidem ve chvíli, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. Cílem této pomoci je zabránit dalším ztrátám na životech a vrátit lidem důstojné životní podmínky. ADRA s lidmi v postižených oblastech pracuje dlouhodobě prostřednictvím rozsáhlých projektů, jejichž cílem je dopomoci obětem postavit se znovu na vlastní nohy.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Pomáhejte s námi lidem v nouzi. 

V roce 2018 realizujeme tyto projekty:
V tomto roce pomůžeme s obnovou infrastruktury pro 2 375 domácností (přibližně 11 000 jedinců) zasažených sesuvy půdy a záplavami v Čjinském státě. Více zde.

Díky projektu přispějeme k zajištění přístupu k zdrojům pitné vody v regionu Somali a k šetrnému zacházení s nimi skrze osvětu v oblasti hygieny a sanitace. Více zde.

Etiopie - Snižování dopadů katastrof v regionu Afar
Ve spolupráci s ADRA Ethiopia vytvoříme systém včasného varování, díky kterému bude mít přibližně 22 000 obyvatel regionu Afar, jejichž obživa závisí na počasí, lepší přístup k informacím o případných blížících se suchách a deštích. Vytvoříme také komplexní plán na snížení rizik vyplývajících z přírodních katastrof. Více zde.

Skrze odbornou přípravu a trénink umožníme 400 nejpotřebnějším jedincům, kteří se vrátili do válkou zničeného Mosulu, stát se soběstačnými a začít s drobným podnikáním tak, aby mohli uživit své rodiny. Více zde.

Libanon - Přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky v údolí Biká
Díky projektu zajistíme přístup k nezávadnému zdroji vody prostřednictvím instalace nádrží na vodu a stavby latrín pro více než 7 500 syrských uprchlíků, žijících v táborech v údolí Biká. Více zde.

Sýrie - Obnovení infrastruktury v Damašku pro navrátivší se rodiny
Cílem projektu je obnovení infrastruktury pro navrátivší se rodiny ve venkovském Damašku. Zrekonstruujeme 45 poškozených bytů, opravíme kanalizaci pro přibližně 1000 rodin a také učebny v poničených školách. Více zde.

 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu