ROMEA, o.p.s.


Osvěta a poskytování informací

Podpořte pravdivé zpravodajství o Romech - Romea.cz

Jako jediný zpravodajský server v České republice se již 19 let zabýváme systematicky monitorováním obrazu Romů. Píšeme o životě Romů s potřebnou znalostí tématu, která mnohdy chybí velkým zpravodajským serverům. Jsme tak protiváhou těch, kteří neobjektivními články přispívají k vytváření negativního obrazu Romů a jejich paušalizace. Jsme místem, kam se čtenář (divák) obrátí, pokud chce najít důvěryhodnou informaci, analýzu, zasvěcený pohled, názor, podstatnou diskusi.

Podpořte zpravodajský server Romea.cz

Podpořte pravdivé zpravodajství o Romech. Přidejte se k nám a podpořte činnost zpravodajského serveru. Děkujeme!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Došli jsme v rozvoji na jakousi hranici. Za 19 let jsme si vytvořili jméno a respekt, získali mnohá ocenění a dosáhli důležitých úspěchů.

Potřebujeme však další kvalitativní skok ve vývoji – pro udržení a rozšíření čtenářské obce, pro nové možnosti fundraisingu a samozřejmě pro dosahování našich cílů – zlepšování mediálního a společenského obrazu Romů. 

Obraz Romů v médiích není pravdivý, podstatná témata nejsou dostatečně zastoupena a vysvětlena. Zpravodajský server Romea.cz pracuje na tom, co na mediálním poli přísluší médiím veřejné služby. Ta to dnes ale neplní a pokud ano, tak jen z části.

Romea.cz chce být tím médiem, kam se čtenář, divák, posluchač obrátí, když chce najít důvěryhodnou informaci, analýzu, zasvěcený pohled, názor, podstatnou diskusi. Nemá být pouze „proromským“ aktivistickým médiem, ale otevřeným prostorem, který se snaží o objektivní pohled. Vypadá to jako idealistický nedosažitelný úkol, který nelze naplnit s několika málo novináři. 

Přidejte se k nám a podpořte činnost zpravodajského serveru. Chceme zapojit do činnosti více novinářů a odborníků, kteří budou psát a publikovat články a zprávy na serveru Romea.cz.

Budete se tak společně s námi díky vašemu daru podílet na změně mediálního obrazu Romů v České republice. Děkujeme! 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky Romee za jejich práci a všem, kteří přispěli v mém malém osobním crowdfundingu na tento dar!

Barbora Tauerová
1 600 Kč

Po podpoře romských studentů (jsem učitel z České Třebové; na které z nich jsem pyšný!) chci aspoň symbolicky podpořit i mediální pravdu. Nesmí být slabší než lež. Děkuji. DRŽTE SE!

Dárce
1 000 Kč