Hospic Sv. Jiří, o. p. s.


Hospicová a paliativní péče Osvěta a poskytování informací

Podpora služeb mobilního Hospice Sv. Jiří v Tachově

Umírajícím lidem a jejich rodinám poskytujeme takové služby, které jim umožní projít procesem umírání bez nesnesitelné bolesti, dalších tělesných obtíží, důstojně, pokud možno pokojně a s pocitem smíření. “ Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku… … a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí…“ (Jan Twardovski)

vybíráme od 8.9.2017
67 080 Kč

přispělo

58 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

V současné chvíli se snažíme získat prostředky na činnost hospice i v dalším roce 2019, aby rodiny mohly pečovat o své blízké na sklonku života doma. Stále jsou naše příjmy závislé na darech a grantech. Jen s pomocí Vás, dárců, můžeme poskytovat odborné služby nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v domácím prostředí na Tachovsku i v dalším roce.
Vaší podpory si velice vážíme.  "Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma. "  Matka Tereza                                                       
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Vážím si vaší práce. Jen tak dále.
Kristýna B.
200 Kč
Děkuji Vám za Vaši vzácnou práci.
Pavla Chvátalová
3 000 Kč
Jsem velmi vděčná za vaši obdivuhodnou práci! Přeji vám všem nejen dostatek potřebných financí, ale hlavně i nadále Boží požehnání v podobě vnitřní energie a radosti.
Zcela určitě je nás už hodně, co si vaši práce opravdu považují
Irena Řezníčková
Ať žije okurkarun!
Hana Krysová
Pomáháme během!
200 Kč
Děkuji za to, co děláte
Marcela Mériová
300 Kč
Děkujeme za Vaši pomoc a laskavou péči o babičku Irenku S.
Petra Hrečinová
2 000 Kč
Děkuji za Vaši péči, materiální i psychickou podporu, kterou jste věnovali v posledních chvílích p. Emilii Dokoupilové a celé rodině. Dana Adamcová
Dana Adamcová
150 Kč
Velmi si vážím Vaší práce! Hodně jste mě všechny z Vás naučily. Díky Vám jsme se celá rodina dokázali smířit s odchodem našeho člena rodiny a prožili jsme těžké,ale i nádherné období. Mohli jsme byt spolu az do konce. Za to Vám patří velké díky a poklona. Věrka Charvátová
Věra Charvátová
150 Kč
Vynikající služba s obdivuhodným personálem, který nám pomohl ulehčit Blance Novákové poslední dny života
Petr Kraus
2 000 Kč