Hospic Sv. Jiří, o. p. s.


Hospicová a paliativní péče Osvěta a poskytování informací

Podpora služeb mobilního Hospice Sv. Jiří v Tachově

Umírajícím lidem a jejich rodinám poskytujeme takové služby, které jim umožní projít procesem umírání bez nesnesitelné bolesti, dalších tělesných obtíží, důstojně, pokud možno pokojně a s pocitem smíření. “ Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku… … a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí…“ (Jan Twardovski)

vybíráme od 8.9.2017
17 950 Kč

přispělo

22 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

V současné chvíli se snažíme získat prostředky na zakoupení finančně náročnějších pomůcek: antidekubitní pomůcky (prevence vzniku proleženin), komepenzační pomůcky (vozík, chodítko atp.), a dalšího zdravotnického materiálu.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Děkuji za Vaši péči, materiální i psychickou podporu, kterou jste věnovali v posledních chvílích p. Emilii Dokoupilové a celé rodině. Dana Adamcová
Dana Adamcová
150 Kč
Velmi si vážím Vaší práce! Hodně jste mě všechny z Vás naučily. Díky Vám jsme se celá rodina dokázali smířit s odchodem našeho člena rodiny a prožili jsme těžké,ale i nádherné období. Mohli jsme byt spolu az do konce. Za to Vám patří velké díky a poklona. Věrka Charvátová
Věra Charvátová
150 Kč
Vynikající služba s obdivuhodným personálem, který nám pomohl ulehčit Blance Novákové poslední dny života
Petr Kraus
2 000 Kč
Radostné Vánoce přejí Matasovi.
Luboš Matas