Hospic Sv. Jiří, o. p. s.

http://www.hospiccheb.cz tel.: 736 432 911 e-mail: hospic@hospiccheb.cz


Nabízíme zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz