Hlídač státu, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Protikorupční aktivity

Hlídač státu

Od roku 2016 kontrolujeme politiky a úředníky, zda zacházejí správně s našimi penězi. Aktivně pomáháme udržovat stát transparentní a umožňujeme všem občanům kontrolovat stát, samosprávné orgány i politiky. Od roku 2017 jim navíc pomáháme zavádět moderní e-government. Proč potřebujeme Vaši podporu? Chceme-li dál měnit prostředí v ČR, musíme zrychlit a nabrat sílu. Do Hlídače státu dáváme své peníze a veškerý čas, to ale nestačí. Neobejdeme se bez programátorů, analytiků, právníka, ani redaktora obsahu. Abychom i nadále mohli efektivně kontrolovat a pomáhat zlepšovat náš stát, potřebujeme podporu nezávislých dárců.

vybíráme od 24.8.2017
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Všichni z vlastní zkušenosti víme, že stát a úřady nefungují příliš dobře. Jsou neefektivní, pomalé, dělají chyby a často se drží zastaralých řešení problémů.


Od roku 2016 kontrolujeme politiky a úředníky zda s našimi penězi zacházejí správně. Od roku 2017 jim pomáháme zavádět moderní e-government.


Počínaje rokem 2016 shromažďujeme na jednom místě veškeré smlouvy z registru smluv, veřejné zakázky, sponzorské dary politickým stranám a mnoho dalších údajů, které propojujeme s databází politiků, sponzorů stran i dalšími veřejnými registry.

Jak vypadá naše práce? Každou smlouvu, která není strojově čitelná, převádíme pomocí OCR nástrojů na text. Poté nad ni provádíme rozsáhlou analýzu formálních údajů, protiprávních kroků, vztahů politiků k dodavatelům i sponzorům a stovky dalších analýz a výpočtů.

Všechny tyto informace jsou zdarma dostupné občanům, novinářům, státním úředníkům. 

Více tisícům lidem zasíláme denně upozornění na nové informace v desítkách našich databází.
 

Umožňujeme tak například získat průběžný přehled o zakázkách firem, které vlastní konkrétní politik či sponzor politických stran.

Náš server používají denně pro svou práci stovky novinářů ze všech velkých a většiny regionálních redakcí. 

Jsme citování ve stovkách článků každý rok. Můžeme a chceme kontrolovat ještě důkladněji – bez Vaší pomoci to ale nedokážeme.
 

Jsme 100% otevření


Téměř všechna data a služby jsou a budou pro veřejnost zdarma.
Otevíráme možnosti dalším subjektům, všechna data ze všech projektů jsou dostupná přes API, další analýzy tak mohou vznikat nezávisle na Hlídači státu.

Naše finance jsou vidět na transparentním účtu 2701199023/2010.

Proč potřebujeme vaše peníze?

Do Hlídače státu dáváme všech svůj čas, energii i peníze. To však nestačí. Naprostou většinu aktivit vykonává pouze jeden člověk, zakladatel Michal Bláha, za pomoci několika dobrovolníků a firem. Jestliže máme dál měnit prostředí v ČR k lepšímu, musíme zrychlit a nabrat posily. 
K efektivní kontrole a zlepšování fungování státu potřebujeme podporu nezávislých dárců. Neobejdeme se bez programátorů, právníka, analytiků, ani redaktora obsahu. 
 

Pomozte nám, prosím. Pošlete nám příspěvek! Děkujeme.
Kdo, proč a kdy založil HlidacSmluv.cz
Vize Hlídač Státu z.ú., organizace zastřešující všechny "Hlídače" 

Naše plány na další roky

Velmi stručný přehled, podrobné informace najdete ve vizi Hlídač Státu z.ú.

1. Další rozšíření Hlídač smluv
- klasifikace smluv, otagování smluv, umožňující benchmarking (porovnání) nákladů napříč úřady; propojení s databází veřejných zakázek, databází dotací a katastrem nemovitostí.

2. Publikační a osvětová/edukační činnost v oblasti e-gov a open data
Osvětová a edukační činnost v oblasti open dat, elektronizace státní správy a zefektivňování státní správy, směrem ke státní správě, komerční sféře a veřejnosti. Cílem je rozšíření znalosti o open datech, e-gov a reálné, konkrétní přínosy z toho plynoucí pro všechny části společnosti – stát, podnikatele i občany.

3. Hlídač financování politiků a politických stran
Denně kontrolujeme a zveřejňujeme finanční příjmy a vynaložené náklady politiků a politických stran na volební kampaně a provoz stran.

4. Index rizika korupčního jednání jednotlivých úřadů
Na základě tvrdých dat z registru smluv a veřejných zakázek spočítáme a zveřejníme rizikovost chování jednotlivých úřadů a umožníme jejich jednoduché porovnání. Doporučíme úřadům také dobrou praxi a postupy, jak zlepšit transparentnost a efektivitu.

5. Přehledný a užitečný přehled veřejných zakázek
Cílem projektu je funkční, přehledný server s veřejnými zakázkami z Věstníku veřejných zakázek a profilů zadavatelů, propojení s  dalšími datovými sadami, reporty, souhrny, s hlídači nových veřejných zakázek.

6. Investigace
Finanční, právní a technologická podpora pracovních skupin, která budou zkoumat konkrétní neefektivity ve státní správě v různých oblastech. Za nejdůležitější považujeme oblasti IT, telekomunikace, školství a zdravotnictví. 


Cílem Hlídač Státu z.ú. není pouze poukazovat na zoufalý stav fungování českého státu, ale zejména mu pomoci se změnit, seznámit ho s trendy a principy moderního  státu, nastavit základní principy digitalizace služeb a procesů státu a být aktivně této změně nápomocni.


Pomozte nám zlepšit náš stát.

Transparentní dárcovský účet Hlídač Státu z.ú.: 2701199023/2010.

Ocenění 


Hlídač smluv získal Křišťálovou lupu 2016 jako nejlepší veřejnoprospěsný projekt roku 2016, Cenu Fondu Otakara Motejla a cenu Nejlepší Opendata aplikaci roku 2016 od Fondu Otakara Motejla.

V roce 2017 jsme obhájili cenu za  Nejlepší Opendata aplikaci roku 2017 od Fondu Otakara Motejla a získáli nejvyznamnější české oborové ocenění - Projekt roku 2017 Křištálová lupa. Michal Bláha se umístil na druhém místě v kategorii Osobnost roku 2017. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přidali jsme do Hlídače politických financí dalších 10 stran a 3 prezidentské kandidáty. Sledujeme téměř 2x více transparentních účtů, než Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Založení projektu

Elektronizace není nikdy dost. Držím palce!

Alena Tomešová
5 000 Kč

Na dobrou věc.

Radoslav Řezníček
1 000 Kč

Od studenta na kafe.

Tomáš Thürl
50 Kč

Dobrá práce!

Jiří Beran

já myslím, že netřeba komentáře:-)

Miloslava Hechtová
500 Kč

Respekt a dík vám...prosím jen tak dál!

Petr Martinek
1 000 Kč

Delat ve volnem case tak usilovnou a dlouhodobu praci jako Vy, Michale, na to nemam. Tak alespon podpora touto formou.

Vojtěch Přikryl
2 000 Kč

https://www.superlectures.com/openalt2017/jsou-open-data-pro-stat-prinosem

David Lisoněk
500 Kč

pro dobro

Martin Benál
3 Kč

Díky za vaši práci!

Jan Mynařík
500 Kč