Charita Olomouc


Sociálně znevýhodněné skupiny

Charita Olomouc

Charita Olomouc je z lidí a pro lidi. Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, obrazu a podobě Boží a v tom odkrýváme svoje štěstí i štěstí druhých. Prožívat jej můžeme jen ve společenství.

Charita Olomouc

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Komu pomáháme?


  • lidem bez domova
  • seniorům a nemocným lidem
  • lidem, kteří umírají a poslední dny svého života chtějí strávit doma
  • rodinám s dětmi ohroženým chudobou
  • lidem v dluhové pasti
  • lidem v nečekané krizi - domácí násilí, akutní nouze, náhlá ztráta domova
  • lidem s duševním onemocněním
Naši činnost financujeme především z dotačních titulů ministerstev, Olomouckého kraje a města Olomouce. Dotace však nikdy nekryjí celé náklady spojené s poskytování služeb, proto jsme závislí na dalších zdrojích - sbírkách a darech od fyzických a právnických osob.

Svým darem nám pomůžete pomáhat těm nejslabším!

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě letos obhájila značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jsem rád, že mohu pomoci. Zaměstnanci Charity mají mou velkou úctu, stejně jako ostatní v sociálních oblastech a neziskovkách.

Aleš Jakubec

Děkuji, že pomáháte.

Petr M.

Ať se Vám daří!

Rastislav Čevora
100 Kč

Prosím o písemné potvrzení daru. Děkuji. Blanka Krtičková

PEDIATRA HODOLANY, s.r.o., MUDr.Blanka Krtičková IČO 04229657,
10 000 Kč

Děkujeme za péči

Karel Frank
10 000 Kč