Charita Olomouc


Sociálně znevýhodněné skupiny

Charita Olomouc

Charita Olomouc je z lidí a pro lidi. Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, obrazu a podobě Boží a v tom odkrýváme svoje štěstí i štěstí druhých. Prožívat jej můžeme jen ve společenství.

Charita Olomouc

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Komu pomáháme?


  • lidem bez domova
  • seniorům a nemocným lidem
  • lidem, kteří umírají a poslední dny svého života chtějí strávit doma
  • rodinám s dětmi ohroženým chudobou
  • lidem v dluhové pasti
  • lidem v nečekané krizi - domácí násilí, akutní nouze, náhlá ztráta domova
  • lidem s duševním onemocněním
Naši činnost financujeme především z dotačních titulů ministerstev, Olomouckého kraje a města Olomouce. Dotace však nikdy nekryjí celé náklady spojené s poskytování služeb, proto jsme závislí na dalších zdrojích - sbírkách a darech od fyzických a právnických osob.

Svým darem nám pomůžete pomáhat těm nejslabším!

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě letos obhájila značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za vaši práci z celého srdce...

Kateřina
300 Kč

Kéž vaši pomoc potřebuje méně lidí...

Jana Černá

Dárce

Díky že pomáháte!

Dárce
200 Kč

Děkujeme že budou peníze použity pro ženy a dívky které nemají či ztratily svůj domov. Moc děkujeme a přejeme hodně štěstí a Božího požehnání. Míra Skřivánek

Miroslav Skřivánek
7 000 Kč

Děkuji, že pomáháte. Krásný den.

Jan Ventruba

Přeji vám všem hodně sil do dalšího roku!

Petr Dohnalík
1 000 Kč

Třeba některé dítko v nouzi bude mít hezčí Vánoce. Krásné svátky všem.

Tomas Zindler
500 Kč

Lidi, prosím vás, vydržte to ještě chvíli, pomůžu vám, jak budu moct.

Milan Hemerka
500 Kč

Díky za Vaši práci

Dominik Novák