Charita Olomouc


Sociálně znevýhodněné skupiny

Charita Olomouc

Charita Olomouc je z lidí a pro lidi. Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, obrazu a podobě Boží a v tom odkrýváme svoje štěstí i štěstí druhých. Prožívat jej můžeme jen ve společenství.

Charita Olomouc

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Komu pomáháme?


  • lidem bez domova
  • seniorům a nemocným lidem
  • rodinám s dětmi ohroženým chudobou
  • lidem v dluhové pasti
  • lidem v nečekané krizi - domácí násilí, akutní nouze, náhlá ztráta domova
  • lidem s duševním onemocněním
Naši činnost financujeme především z dotačních titulů ministerstev, Olomouckého kraje a města Olomouce. Dotace však nikdy nekryjí celé náklady spojené s poskytování služeb, proto jsme závislí na dalších zdrojích - sbírkách a darech od fyzických a právnických osob.

Svým darem nám pomůžete pomáhat těm nejslabším!

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě znovu obhájila značku Prověřená veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Bůh Vám žehnej a pomáhej.

Jan Kovářík

Děkuji za to, co pro Olomouc děláte.

Jiří Mikula
500 Kč

Děkuji za vaši práci z celého srdce...

Kateřina
300 Kč

Kéž vaši pomoc potřebuje méně lidí...

Jana Černá

Dárce

Díky že pomáháte!

Dárce
300 Kč

Děkujeme že budou peníze použity pro ženy a dívky které nemají či ztratily svůj domov. Moc děkujeme a přejeme hodně štěstí a Božího požehnání. Míra Skřivánek

Miroslav Skřivánek
7 000 Kč

Děkuji, že pomáháte. Krásný den.

Jan Ventruba

Přeji vám všem hodně sil do dalšího roku!

Petr Dohnalík
1 000 Kč

Třeba některé dítko v nouzi bude mít hezčí Vánoce. Krásné svátky všem.

Tomas Zindler
500 Kč