Charita Olomouc


Hospicová a paliativní péče Sociálně znevýhodněné skupiny

Charita Olomouc

Naše poslání pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Není nám lhostejný osud lidí bez domova, nemocných a umírajících, příslušníků etnických menšin a všech, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Lidem v nouzi odpovídáme na jejich potřeby službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v každém člověku jeho důstojnost.

Charita Olomouc

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše poslání naplňujeme tím, že
  • zajišťujeme nemocným a starým lidem pečovatelskou službu a zdravotní péči v jejich domovech
  • díky domácí hospicové péči pomáháme umírajícím strávit poslední dny ve svých domovech s rodinou
  • pomáháme předluženým rodinám i jednotlivcům
  • poskytujeme bezpečné zázemí všem, kteří se dostali do nečekané krize (domácí násilí, náhlá ztráta domova)
  • poskytujeme střechu nad hlavou těm, kteří o ni přišli
  • lidé bez domova se u nás mohou najíst, osprchovat i zajít k lékaři
  • nabízíme lidem bez zázemí možnost řešit svoji situaci se sociálními pracovníky
  • zaměřujeme se na rodiny, děti a mládež v obtížné životní situaci
  • učíme lidi s duševním onemocněním samostatné práci v sociálně-terapeutické dílně, podporujeme je v získání samostatného bydlení a trávení volného času
Naši činnost financujeme především z dotačních titulů ministerstev, Olomouckého kraje a města Olomouc. Dotace nikdy nekryjí celé náklady spojené s poskytování služeb, proto jsme závislí na dalších zdrojích - sbírkách a darech od fyzických a právnických osob.
Finanční podporou nám pomůžete dosahovat našeho poslání.

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě letos obhájila značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Lidi, prosím vás, vydržte to ještě chvíli, pomůžu vám, jak budu moct.

Milan Hemerka
500 Kč

Díky za Vaši práci

Dominik Novák

Dobrý den, věřím že i tato částka pomůže potřebným v Olomouci a okolí. Krásný předvánoční čas a hlavně zdraví všem lidem dobré vůle. Ludmila Přidalová Olomouc

Ludmila Přidalová
500 Kč

Prosím o potvrzení na firmu: PEDIATRA Hodolany,s.r.o.
Řezníčkova 10
77900 Olomouc
IČO 04229657

PEDIATRA HODOLANY, s.r.o., MUDr.Blanka Krtičková IČO 04229657,
10 000 Kč

Je to krásný pocit pomáhat druhým, jsem vděčná za to, že i já mohu.

Pavlína Kráčmarová
500 Kč

Přeji požehnání, trpělivost a empatii v péči potřebným,

Petr Sedláček

Jsem rád, že mohu pomoci. Zaměstnanci Charity mají mou velkou úctu, stejně jako ostatní v sociálních oblastech a neziskovkách.

Aleš Jakubec

Děkuji, že pomáháte.

Petr M.

Ať se Vám daří!

Rastislav Čevora
100 Kč

Prosím o písemné potvrzení daru. Děkuji. Blanka Krtičková

PEDIATRA HODOLANY, s.r.o., MUDr.Blanka Krtičková IČO 04229657,
10 000 Kč