Charita Olomouc


Sociálně znevýhodněné skupiny

Charita Olomouc

Charita Olomouc je z lidí a pro lidi. Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, obrazu a podobě Boží a v tom odkrýváme svoje štěstí i štěstí druhých. Prožívat jej můžeme jen ve společenství.

Charita Olomouc

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Komu pomáháme?


  • lidem bez domova
  • seniorům a nemocným lidem
  • lidem, kteří umírají a poslední dny svého života chtějí strávit doma
  • rodinám s dětmi ohroženým chudobou
  • lidem v dluhové pasti
  • lidem v nečekané krizi - domácí násilí, akutní nouze, náhlá ztráta domova
  • lidem s duševním onemocněním
Naši činnost financujeme především z dotačních titulů ministerstev, Olomouckého kraje a města Olomouce. Dotace však nikdy nekryjí celé náklady spojené s poskytování služeb, proto jsme závislí na dalších zdrojích - sbírkách a darech od fyzických a právnických osob.

Svým darem nám pomůžete pomáhat těm nejslabším!

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě letos obhájila značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Lidi, prosím vás, vydržte to ještě chvíli, pomůžu vám, jak budu moct.

Milan Hemerka
500 Kč

Díky za Vaši práci

Dominik Novák

Dobrý den, věřím že i tato částka pomůže potřebným v Olomouci a okolí. Krásný předvánoční čas a hlavně zdraví všem lidem dobré vůle. Ludmila Přidalová Olomouc

Ludmila Přidalová
500 Kč

Prosím o potvrzení na firmu: PEDIATRA Hodolany,s.r.o.
Řezníčkova 10
77900 Olomouc
IČO 04229657

PEDIATRA HODOLANY, s.r.o., MUDr.Blanka Krtičková IČO 04229657,
10 000 Kč

Je to krásný pocit pomáhat druhým, jsem vděčná za to, že i já mohu.

Pavlína Kráčmarová
500 Kč

Přeji požehnání, trpělivost a empatii v péči potřebným,

Petr Sedláček

Jsem rád, že mohu pomoci. Zaměstnanci Charity mají mou velkou úctu, stejně jako ostatní v sociálních oblastech a neziskovkách.

Aleš Jakubec

Děkuji, že pomáháte.

Petr M.

Ať se Vám daří!

Rastislav Čevora
100 Kč

Prosím o písemné potvrzení daru. Děkuji. Blanka Krtičková

PEDIATRA HODOLANY, s.r.o., MUDr.Blanka Krtičková IČO 04229657,
10 000 Kč