Charita Olomouc


Hospicová a paliativní péče Sociálně znevýhodněné skupiny

Charita Olomouc

Naše poslání pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Není nám lhostejný osud lidí bez domova, nemocných a umírajících, příslušníků etnických menšin a všech, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Lidem v nouzi odpovídáme na jejich potřeby službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v každém člověku jeho důstojnost.

Charita Olomouc

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše poslání naplňujeme tím, že
  • zajišťujeme nemocným a starým lidem pečovatelskou službu a zdravotní péči v jejich domovech
  • díky domácí hospicové péči pomáháme umírajícím strávit poslední dny ve svých domovech s rodinou
  • pomáháme předluženým rodinám i jednotlivcům
  • poskytujeme bezpečné zázemí všem, kteří se dostali do nečekané krize (domácí násilí, náhlá ztráta domova)
  • poskytujeme střechu nad hlavou těm, kteří o ni přišli
  • lidé bez domova se u nás mohou najíst, osprchovat i zajít k lékaři
  • nabízíme lidem bez zázemí možnost řešit svoji situaci se sociálními pracovníky
  • zaměřujeme se na rodiny, děti a mládež v obtížné životní situaci
  • učíme lidi s duševním onemocněním samostatné práci v sociálně-terapeutické dílně, podporujeme je v získání samostatného bydlení a trávení volného času
Naši činnost financujeme především z dotačních titulů ministerstev, Olomouckého kraje a města Olomouc. Dotace nikdy nekryjí celé náklady spojené s poskytování služeb, proto jsme závislí na dalších zdrojích - sbírkách a darech od fyzických a právnických osob.
Finanční podporou nám pomůžete dosahovat našeho poslání.

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě letos obhájila značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za Vaši práci

Dominik Novák

Dobrý den, věřím že i tato částka pomůže potřebným v Olomouci a okolí. Krásný předvánoční čas a hlavně zdraví všem lidem dobré vůle. Ludmila Přidalová Olomouc

Ludmila Přidalová
500 Kč

Prosím o potvrzení na firmu: PEDIATRA Hodolany,s.r.o.
Řezníčkova 10
77900 Olomouc
IČO 04229657

PEDIATRA HODOLANY, s.r.o., MUDr.Blanka Krtičková IČO 04229657,
10 000 Kč

Je to krásný pocit pomáhat druhým, jsem vděčná za to, že i já mohu.

Pavlína Kráčmarová
500 Kč

Přeji požehnání, trpělivost a empatii v péči potřebným,

Petr Sedláček

Jsem rád, že mohu pomoci. Zaměstnanci Charity mají mou velkou úctu, stejně jako ostatní v sociálních oblastech a neziskovkách.

Aleš Jakubec

Děkuji, že pomáháte.

Petr M.

Ať se Vám daří!

Rastislav Čevora
100 Kč

Prosím o písemné potvrzení daru. Děkuji. Blanka Krtičková

PEDIATRA HODOLANY, s.r.o., MUDr.Blanka Krtičková IČO 04229657,
10 000 Kč

Děkujeme za péči

Karel Frank
10 000 Kč