Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.


Životní prostředí Děti, mládež, rodina

Provoz Potravinové banky Jihočeského kraje

Stojíme mezi dvěma globálními problémy - hladem a plýtváním. Zachraňujeme potraviny, které by jinak byly znehodnoceny a zdarma přerozdělujeme lidem v nouzi prostřednictvím neziskových organizací. Tyto dobro(ty) jsou stále zdravotně nezávadné a připravené pomáhat.

vybíráme od 14.3.2017

Potravinová banka Jihočeského kraje

Bojujeme proti hladu a plýtvání v našem regionu.
41 132 Kč

přispělo

31 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Každý den brázdíme Jihočeským krajem a svážíme potravinové dary od marketů, výrobců či zemědělců. Velmi často se jedná o potraviny, které by jinak byly znehodnoceny.

Potraviny svážíme do našeho skladu, kde je kontrolujeme a připravujeme pro odběratelské organizace. Jedná se o potraviny krátce před datem použitelnosti, po datu minimální trvanlivosti, nesplňující estetické požadavky či jsou například špatně označeny.

Potraviny vozíme odběratelským neziskovým organizacím a sociálním odborům měst. Prostřednictvím těchto institucí se potraviny dostávají lidem v nouzi. Nejčastěji se jedná o opuštěné seniory, matky samoživitelky, lidi s duševním či tělesným postižením a lidi bez domova. Také provozujeme pojízdnou výdejnu, prostřednictvím které předáváme potraviny přímo konečným klientům.

Za rok 2020 se nám podařilo:
  • zachránit 445 tun potravin, které by se jinak staly odpadem
  • přerozdělit je mezi 85 odběratelských organizací
  • udělat radost více než 8 000 lidem (většině z nich opakovaně)
  • ušetřit 1 424 007 kg emisí CO2
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať dobře slouží :)

Jan Krlín

Děkuji za to, co děláte pro ostatní :)

Petr Skřivánek
500 Kč

Děkuji, že pomáháte i těm, o kterých my ostatní nevíme, že potřebují pomoc.

Marie Dlabiková
500 Kč

snad Vám ty peníze pomůžou k vašemu cíli.

Veronika Běhálková
500 Kč