Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.

http://www.pbjk.cz tel.: +420 608 731 483 e-mail: info@pbjk.cz


Potravinová Banka Jihočeského Kraje je nepolitická autonomní organizace pomáhající neziskovým a charitativní organizacím, které pracují s lidmi, kteří by mohli být ohroženy hladem a zavazuje se poskytovat jim ZDARMA potraviny dle svých skladových možností. PBJK bojuje s plýtváním potravinami a a snaží se přesouvat nepotřebné a nechtěné potraviny, tam kde jsou ceněny. Nedílnou součástí činnosti je osvěta a podpora dobrovolnictví a práce s dětmi a mládeží v souladu s filozofií neplýtvání a spolupráce v komunitě.

Aktuální projekty