CZ / EN

Liga lidských práv


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

Kvalitní vzdělání pro všechny děti

Bez ohledu na zdravotní či sociální handicap má každé dítě v naší zemi právo na kvalitní vzdělání. V českém školství prosazujeme inkluzivní přístup, které vnímá rozdíly mezi dětmi jako jejich bohatství a dokáže jich využít. Pomocí našeho projektu Férová škola oceňujeme a podporujeme školy rozvíjející potenciál každého žáka.

Podpořte kvalitní vzdělání pro všechny děti

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Zlepšete spolu s námi fungování základních škol a pomozte prosadit kvalitní a otevřené vzdělání pro všechny děti.


Co konkrétně pro to děláme?
  • Pořádáme semináře a workshopy pro učitele a žáky.
  • Rodičům nabízíme pedagogické i právní poradenství.
  • Připomínkujeme zákony a navrhujeme systémové změny.
  • Více informací najdete na webu Férové školy
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
trvalým příkaz zadán, moc děkuji za pomoc
200 Kč