NESEHNUTÍ Brno


Lidská práva Pomoc Ukrajině

Zachraňme zástupkyně*ce občanské společnosti v Ukrajině

Podpořte s námi aktivní občany a občanky, kterým hrozí nebezpečí nejen kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu, ale také represe ze strany ruského režimu. Díky Vašim darům distribuujeme pomoc pro organizace pomáhající civilnímu obyvatelstvu, i pro nezávislé novinářky*e, mapující zločiny ruských jednotek v Ukrajině. Podporujeme organizace poskytující zdravotnickou i psychologickou péči přeživším znásilnění v osvobozených oblastech. V neposlední řadě také můžeme pomáhat s evakuací těm, kdo jsou v bezprostředním ohrožení.

vybíráme od 25.2.2022

přispělo

744 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Aktualizace 6. 6. 2023
V úterý 6. 6. došlo v důsledku ruské invaze k protržení obří Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny. Voda z přehrady odnesla domy, zatopila desítky měst a vesnic, lidé se museli evakuovat. Jde o humanitární i ekologickou katastrofu.
Naší partnerské organizaci působící v oblasti jsme okamžitě poslali prostředky na nákup dvou lodních přívěsů, které jsou nezbytné pro činnost záchranných složek.
Z vašich darů podpoříme nákup další nezbytné techniky jako např. člunů, čerpadel a dalšího vybavení pro záchranáře. Můžete-li, přispějte prosím na další pomoc na jihu Ukrajiny.

Aktualizace 16. 3. 2023
Celou zimu trvající útoky na civilní infrastrukturu, výpadky elektřiny, tepla i spojení, nadále zhoršují dopady války na civilní obyvatelstvo a zástupkyně*ce občanské společnosti. Nadále pomáháme ukrajinským organizacím i jednotlivcům, ať už finanční podporou nebo podporou materiální - např. generátory a velkokapacitní baterie pro případy blackoutů, satelity Starlink pro nezávislé novináře, zásilky léků, apod.  

Aktualizace 20. 9. 2022
Díky darům i nadále podporujeme lidskoprávní aktivistky*y, nezávislé novináře*ky a kolektivy, které moniturují válečné zločiny a porušování lidských práv v Ukrajině.
Z darů také podporujeme ukrajinské organizace zajišťující pomoc přeživším sexuálního násilí a jiných válečných traumat.
V Mykolajivu, který je stále bez stabilních dodávek pitné vody prostřednictvím našich partnerů pomáháme zajistit pitnou vodu pro nejzranitelnější skupiny obyvatel jako jsou seniorky*ři či invalidní lidé.

Aktualizace 8. 6. 2022
Šokující zprávy o sexuálním násilí, kterého se v okupovaných oblastech Ukrajiny dopouští ruští vojáci, nás vedou k tomu, že svou dosavadní podporu Ukrajiny zaměřenou na občanskou společnost rozšiřujeme také o pomoc všem přeživším znásilnění.

Navázaly*i jsme spolupráci se třemi ukrajinskými organizacemi, kterým poskytujeme finanční i další podporu, aby se k přeživším znásilnění dostala potřebná péče nejen v podobě lékařského ošetření, ale také pomoc psycholožek*ů či terapeutek*ů.

V Ukrajině působíme od roku 2014 a za tu dobu se nám zde podařilo navázat partnerství s mnoha místními organizacemi, jimž jsme doposud poskytovaly*i podporu při vytváření sebevědomé občanské společnosti.

Pomáháme nezávislým novinářům, kteří informují o politických represích a porušování lidských práv. Podporujeme investigativní média, která vynáší na světlo korupci a rozkrývají mocenské zájmy. Spolupracujeme s ochránci lidských práv, kteří monitorují jejich porušování. Vedle toho jsou našimi partnery lokální spolky aktivních občanů, řešící ochranu životního prostředí, pomoc obětem domácího násilí, transparentnost veřejných zakázek či pečují o sirotky.

Invaze ruských vojsk všechny tyto skvělé lidi vystavuje dvojnásobnému nebezpečí.
 
Zkušenost z ruské anexe Krymu ukazuje, že bezprostředně po vstupu ruských vojsk došlo k tvrdé decimaci aktivní občanské společnosti. Novinářky*i, aktivistky*é, obránkyně*ci lidských práv a další byly*i pronásledováni, šikanováni, vězněni, mučeni, unášeni a v některých případech i zabity*i.

Totéž se opakuje ve větším měřítku na dalších územích Ukrajiny, obsazených ruskou armádou.

Proto chceme poskytnout asistenci a podporu těmto odvážným lidem, ať už se rozhodnou navzdory hrozícím rizikům setrvat na místě a pokračovat ve své činnosti, nebo budou nuceni v rámci zachování vlastního života či bezpečí své rodiny Ukrajinu opustit.

Pomáhejte s námi. Děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

V úterý 6. 6. došlo v důsledku ruské invaze k protržení obří Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny. Voda z přehrady odnesla domy, zatopila desítky měst a vesnic, lidé se museli evakuovat. Jde o humanitární i ekologickou katastrofu.
Naší partnerské organizaci působící v oblasti jsme okamžitě poslali prostředky na nákup dvou lodních přívěsů, které jsou nezbytné pro činnost záchranných složek.
Z vašich darů podpoříme nákup další nezbytné techniky jako např. člunů, čerpadel a dalšího vybavení pro záchranáře. Můžete-li, přispějte prosím na další pomoc na jihu Ukrajiny.

Distribuce oblečení pro rodiny uprchlic a uprchlíků organizovaná partnerskou organizací "Vychid" v Mykolajivu.

Co zbylo z osvobozeného Chersonu

Po osmi měsících osvobodila 11. listopadu ukrajinská armáda Cherson. Jak město vypadalo dva týdny po odchodu okupačních vojsk? To přímo z místa popsala novinářka Larisa Kalik, podporovaná NESEHNUTÍM.


Jak pomoc Ukrajině prožívá jeden z našich kolegů.


Jak pomoc Ukrajině prožívá jeden z našich kolegů.

Tři ukrajinské ochránkyně lidských práv Mariia Sulialina, Daryna Pidhorna a Yuliya Sporysh vystoupily na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně. Při slyšení v Poslanecké sněmovně i při setkáních s médii prezentovaly současnou situaci v Ukrajině a válečné zločiny, které jejich organizace zaznamenávají - sexuální násilí, deportace a únosy, převýchova dětí a militarizace mládeže v okupovaných územích, ničení kulturního dědictví. Jejich setkání s českými političkami*ky, novinářkam*i a zástupkyněmi*ci nejrůznějších instituci zorganizovalo NESEHNUTÍ v rámci své pomoci ukrajinské občanské společnosti.

Bezesné noci pro Ukrajinu: Noc první, aneb noc jako Brno (1. díl)

Jak pomoc Ukrajině prožívá jeden z našich kolegů.


Pokračujeme v podpoře našich partnerů v Mykolajivu, který již několik měsíců trpí nedostatkem pitné vody. Dezinfekční prostředky i filtry jim i v provizorních podmínkách pomáhají zajistit pitnou vodu především pro nejohroženější skupiny obyvatel jako jsou starší lidé či invalidé.Díky věcným darům společností Alza a HP Tronic jsme partnerským organizacím v Ukrajině mohly*i odeslat techniku v hodnotě několika stovek tisíc. Na různá místa Ukrajiny tak putovaly např. počítače, telefony, powerbanky nebo solární panely. Dary pomohou ukrajinským organizacím nahradit techniku ztracenou při útěku před ruskou invazí či během neustálých ostřelování. Mohou tak nadále pokračovat ve své práci, ať už jde třeba o poskytování psychologické pomoci, monitorování válečných zločinů či přinášení zpravodajství.Mykolajiv je již několikátým týdnem bez pitné vody a tak prostřednictvím naší sbírky podporujeme nákup vodních filtrů a dezinfekce, tak aby náš spolupracovník Boris mohl zajišťovat pitnou vodu pro nejzranitelnější skupiny obyvatel jako jsou senioři či lidé s tělesným postižením, kteří si pro pitnou vodu sami nedokáží dojít k cisternám.

Kvalitu vody, která aktuálně teče z vodovodu nám Boris ilustroval přiloženou fotografií.

Pitnou vodu pro občany Mykolajivu zajišťujeme i díky Vašim darům. Děkujeme.

  • Představujeme další organizaci pomáhající přeživším znásilnění v Ukrajině
Organizace Славянское сердце (Slavjanské srdce) vznikla v roce 2014 ve Slavjansku a od počátku se soustředí na práci s přeživšími válečných zločinů, nejčastěji právě žen se zkušeností se sexuálním násilím. 

Ve své práci vidí jako zásadní nejprve zajištění fyzického bezpečí, aby následně bylo možné poskytovat psychologickou pomoc. Proto poskytují přeživším úkryt v azylových místech, zdravotnickou i základní materiální pomoc a následně také péči psychoterapeutickou. Pracují přímo v terénu, v oblastech hraničících s frontou či v oblastech osvobozených od ruských jednotek.

Pomoc pro Slavjanské srdce je o to aktuálnější, že v nedávné době byla jejich kancelář zasažena bombardováním, naštěstí se vše obešlo bez obětí na životech, ale organizace tak přišla o veškerou techniku a část zázemí.

  • Představujeme další organizaci pomáhající přeživším znásilnění v Ukrajině
Organizace Diвчата se za běžné situace zaměřuje primárně na psychologickou pomoc ženám/dívkám, které se staly přeživšími sexuálního násilí. Pracují ale také s rodinami, jejichž člen/ka má zkušenost se sexuálním násilím. Od začátku války mají "v péči" také několik osob mužského pohlaví. Zaměřují se také hodně na terapie s dětmi a teenagery se zkušeností sexuálního násilí. 

Soustřeďují se na psychoterapie dlouhodobějšího charakteru a pomáhají přeživším s transportem do bezpečnějších částí Ukrajiny. Vedle přímé podpory přeživších se zaměřují také na práci s gynekology a policisty - cílem je jednak ovlivnit způsob, jakým jednají s přeživšími (prevence sekundární viktimizace), a také to, aby jim předávali info o možnostech psychologické podpory.

  • Vodu pro Mykolajiv! Jih Ukrajiny žízní!
 Před několika dny jsme do Mykolajivu dodali na zkoušku 150 balení prostředku na čištění pitné vody. V kombinaci s místními mechanickými filtry umožní přeměnit vodu z téměř jakéhokoliv zdroje na pitnou i v improvizovaných podmínkách.

 Jelikož ruská armáda vybombardovala místní vodovod, je Mykolajiv jedním z míst, kde je pitná voda velmi obtížně dostupná.

 Náš spolupracovník Boris spolu s místními organizacemi zajišťuje přístup k pitné vodě zejména pro seniory a lidi s handicapem či zdravotním omezením. Pomocí filtrů a dezinfekce jim pomáhají čistit vodu, jež je plná těžkých kovů a jiných škodlivých látek.

 Za pouhých deset tisíc korun mohou místní nakoupit 100 filtrů. To je 10.000 litrů čisté vody.

 I stokoruna může znamenat čistou vodu pro jednoho člověka na několik dní.

  • Představujeme první z organizací pomáhajících přeživším znásilnění v Ukrajině
"Право на здоров'я" (HealthRight International) в Україні provozuje v Užhorodu již druhým měsícem centrum pomáhající lidem přeživším různé druhy válečných zločinů, včetně těch sexuálních.

Finanční prostředky od NESEHNUTÍ směřují právě na zajištění pomoci přeživším znásilnění. Těm se tak dostane nejen pomoci psychologů ve formě individuálních i skupinových terapií, ale také lékařské péče a vyšetření, např. v podobě testů na pohlavně přenosné choroby či jejich léčbu.

  • Alarmující zprávy o počtech přeživších znásilnění přicházející z osvobozených ukrajinských oblastí nás vedou k rozšíření naší pomoci, doposud směřované především na pomoc angažované občanské společnosti.
  • Navázaly*i jsme spolupráci se čtyřmi ukrajinskými organizacemi, které podporujeme, aby přeživším mohly zajistit potřebnou zdravotnickou i psychologickou péči.
  • Spolupracující organizace i způsob jejich práce s tímto citlivým a komplexním tématem Vám představíme v následujících dnech.
  • Za finanční podporu, která umožnila tuto pomoc odstartovat děkujeme Vít Samek, Liberální institut  a jejich humanitární "Operaci Kyseláč". Za finanční podporu děkujeme také Voxpot.

Ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka vyzýváme k pomoci Krymským Tatarkám

Na Den paměti obětí krymsko-tatarského národa, 78 let po nuceném masovém odsunu Krymských Tatarů z jejich domovů, jsme spolu s Divadlem Spejbla a Hurvnínka zveřejnilo video, které nejenže připomíná tuto tragickou událost, ale také upozorňuje na fakt, že Krymské Tatarky a Krymští Tataři musí dnes kvůli ruské agresi znovu opouštět své domovy.
V NESEHNUTÍ už měsíce pomáháme s deportací žen, dětí a starých lidí z míst, kde v současné době není kvůli válečným hrůzám a zvěrstvům páchaných ruskou armádou možné žít. Spolu se Spejblem a Hurvínkem vás vyzýváme, abyste se k naší pomoci přidali, a zároveň posíláme poděkování každému, kdo s námi pomáhá.
Divadlu Spejbla a Hurvínka jsme moc vděční za příjemnou spolupráci.

Podporujeme nezávislé novináře*ky
Ve Lvově jsme zajistili ubytování a potřebnou techniku pro novinářku Larisu Kalik, která je korespondentkou Graty a také prestižního média The Guardian. Články, které vznikly i díky naší podpoře, si můžete přečíst tady:

Organizaci Flora v Kropyvnyckém posíláme léky a ochranný materiál
Naši partneři a partnerky z ekologické organizace Flora setrvává v Ukrajině a v Kirovohradské oblasti nadále poskytují podporu civilistům a teritoriální obraně. Na pomoc jsme jim zatím vypravili 3 zásilky obsahující léky, hemostatika a škrtidla, ale také neprůstřelné vesty nebo přilby.

Chystáme podporu ukrajinským ženám vystaveným sexuálnímu násilí
S ohledem na znepokojivou situaci v osvobozených oblastech Ukrajiny, odkud přicházejí zprávy o znásilňování ruskými okupačními jednotkami, připravujeme ve spolupráci s několika ukrajinskými organizacemi podporu návazné péče pro ukrajinské ženy a další skupiny obyvatel, které staly obětmi sexuálního násilí. Jedná se především o zdravotnickou a psychologickou pomoc.

Finančně i materiálně podporujeme nezávislé médium Graty
Nezávislému médiu Graty, které přináší zpravodajství z oblastí zasažených velkou jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi zajistili finanční i materiální podporu, například v podobě terminálů Starlink pro stabilní připojení k internetu, satelitního telefonu, neprůstřelných vest či lékárniček pro práci v terénu.

Starlink pro lidskoprávní organizace a nezávislé novinářky*e
Terminály Starlink se nám ve spolupráci s dalšími organizacemi podařilo zajistit pro několik dalších novinářských a lidskoprávních organizací. Díky nim mohou zůstat připojeni k internetu i v případě přerušení běžných sítí.

Finančně podporujeme vznik zázemí pro lidskoprávní organizace ve Lvově 
V důsledku ruské invaze musely některé lidskoprávní organizace opustit svá původní působiště. Přesto však chtějí nadále pokračovat v činnosti a pomoci Ukrajině. Náš spolupracovník pro ně s finanční podporou NESEHNUTÍ ve Lvově organizuje ubytování, kanceláře a potřebnou techniku. Aktuálně tímto způsobem podporujeme např. Human rights house Crimea či Centre for civic education Almenda.

Do obléhaného a těžce zkoušeného města Mykolajiv se nám podařilo úspěšně vypravit celkem tři zásilky léků a dalšího zdravotnického materiálu. S ohledem na aktuální kritickou situaci s nedostatkem pitné vody připravujeme nyní zásilku purifikačních tablet na její čištění.Třetí evakuace Krymských Tatarek*ů ze Lvova. Díky všem dárkyním*cům, že pomáhají s námi.

Dokumentární video z naší první evakuace Krymských Tatarek*ů.

Druhá evakuace Krymských Tatarek*ů ze Lvova. Děkujeme všem dárkyním*ům za podporu, která to umožnila.

V posledních dnech je celý svět naruby, a tak i Mezinárodní den žen prožíváme poněkud netradičním způsobem.
Právě teď naši kolegové a kolegyně pomáhají z Ukrajiny převézt 48 žen a dětí z ruským režimem zvláště ohroženého etnika krymských Tatarů.
 Některé z nich přitom neprchají poprvé. Jsou zde ženy, které již dříve musely před ruským režimem utéct po obsazení Krymu či Donbasu.
 Symbolicky jim tak na MDŽ zajistíme bezpečné útočiště před ruskou agresí vůči Ukrajině.

Zásilka do kirovohradské oblasti dorazila v pořádku, naši přátelé děkují všem, kdo umožnily*i, aby se mohla uskutečnit.


Dnes jsme partnerské organizaci v kirovohradské oblasti odeslaly*i zásilku zdravotnického a ochranného materiálu. Děkujeme všem, kdo to svým darem umožnily*i.

Bohužel se nám potvrzuje, že informace o ruských seznamech “nepohodlných” občanských aktivistek*ů nejsou pouhým hoaxem. Máme potvrzeno, že po ruských sociálních sítích a ve vybraných skupinách, které mají v logu šibenici, začínají kolovat fotografie i osobní údaje ukrajinských novinářek*ů a aktivistek*ů s výzvami k jejich likvidaci. 😟

Založení projektu

Díky!

Lucie Galčanová Batista

Díky!

Silvie Pýchová
1 000 Kč

❤🙏🍀

Michaela Herzová
1 000 Kč

Děkujeme.

Dominik Bečka
10 000 Kč

Díky, že na tom makáte!

Václav Wortner

Dekuju Nesehnutí za jejich uzasnou praci na Ukrajině a děkuju všem tolik statecnym lidem tam. Kez vam tahle troska do mlyna pomůže,jste opravdovi hrdinové a mate muj největší obdiv.

Elsa Šebková
2 000 Kč

Diky ze lidem na Ukrajine pomahate.

Josef Marianek
500 Kč

Keep doing a good job, the world (and Ukraine!) need you.

Patrick Soulignac
5 000 Kč

Díky za opravdový činy! Věřím, že i mý malý dary na různých platformách pomůžou.

Monika Chvílová
100 Kč

<3

Emma Novotná