Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

https://www.sons.cz tel.: 221 462 462 e-mail: sons@sons.cz


Jsme nestátní neziskovou organizací poskytující služby nevidomým a slabozrakým na našich 75 odbočkách po celé České republice a 5 celostátních klubech. Mezi naše hlavní služby patří sociální práce mezi zrakově postiženými občany, poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení (včetně technického poradenství při výběru pomůcek), vydávání informačních časopisů v Braillově písmu, zvukové i digitální podobě, sociálně právní poradenství a další. Jsme jedním z pořadatelů sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek využíváme právě na služby pro zrakově postižené občany. Více informací o naší organizaci a naší činnosti naleznete na www.sons.cz nebo na www.bilapastelka.cz.

Aktuální projekty

Ukončené projekty