Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

https://www.sons.cz tel.: 221 462 462 e-mail: sons@sons.cz


Jsme nestátní neziskovou organizací poskytující služby nevidomým a slabozrakým na našich 75 odbočkách po celé České republice a 5 celostátních klubech. Mezi naše hlavní služby patří sociální práce mezi zrakově postiženými občany, poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení (včetně technického poradenství při výběru pomůcek), vydávání informačních časopisů v Braillově písmu, zvukové i digitální podobě, sociálně právní poradenství, knihovna digitálních dokumentů a další. Více informací o naší organizaci a naší činnosti se můžete dozvědět na našem webu (www.sons.cz) a ve výročních zprávách publikovaných na tomto webu.

Aktuální projekty