Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

http://www.prorodiny.cz/ Phone: 734 435 135 Email: cpr@prorodiny.cz


Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím Středisek RODINA a VÝZVA. Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích. Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny. Hodnoty naší organizace - Úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti - Respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle, otevřenosti životu - Solidarita, podpora, pomoc potřebným - Rodina založená na manželství muže a ženy

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz