Práh jižní Morava, z.ú.

http://www.prah-brno.cz/ tel.: 545 229 339 e-mail: info@prah-brno.cz


Práh jižní Morava poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

Aktuální projekty