Práh jižní Morava, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Sociálně znevýhodněné skupiny

Zotavení je možné

Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na realizaci aktivit vedoucích k začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti, jako jsou destigmatizační akce, financování volnočasových aktivit, nákup vybavení využívaného klienty či vzdělávání v oblasti Zotavení.

vybíráme od 1.12.2021

Dar na podporu fungování aktivit, které Práh jižní Morava, z.ú. provozuje. Tyto činnosti pomáhají lidem s duševním onemocněním při návratem do běžného života.

Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na realizaci aktivit vedoucích k začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti, jako jsou destigmatizační akce, financování volnočasových aktivit, nákup vybavení využívaného klienty či vzdělávání v oblasti Zotavení.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Práh Jižní Morava, z.ú. poskytuje dětem, dospívajícím a dospělým lidem s psychickými problémy z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při začleňování do běžného života.
Klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech, jako je práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péče o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a další. Pomáháme prosazovat a hájit práva svých klientů a snažíme se zlepšovat vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.
Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na realizaci aktivit vedoucích k začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti, jako jsou destigmatizační akce, financování volnočasových aktivit, nákup vybavení využívaného klienty či vzdělávání v oblasti Zotavení. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu