Cesta domů, z.ú.

https://www.cestadomu.cz/ Phone: 266 712 610 Email: dary@cestadomu.cz


Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz