Na ovoce, z.s.

https://na-ovoce.cz/web/ tel.: 773 466 597 e-mail: team@na-ovoce.cz


Na ovoce je nezisková organizace, která usiluje o obnovení zájmu o ovocné stromy a sady ve městech i ve volné krajině. Pořádáme vycházky pražskými sady a workshopy, které učí péči o ovocné stromy a zpracování jejich plodů, šíříme osvětu prostřednictvím vzdělávacích akcí a s pomocí komunity sběračů mapujeme volně přístupné ovocné stromy, keře a byliny, jejichž plody může kdokoliv využít pro vlastní potřebu. Loni jsme spustili e-shop se stromy tradičních ovocných odrůd, které se pomalu vytrácejí z krajiny i z naší paměti, abychom je pomohli zachovat i pro další generace. Naším cílem není jen vrátit místní ovoce na naše stoly a původní odrůdy do sadů a zahrádek, ale také posílit vztah lidí ke krajině a pomoci jim převzít zodpovědnost za péči o místa, ve kterých žijí.

Aktuální projekty