Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

http://www.hospicvysocina.cz Phone: 566 615 196 Email: darci@hospicvysocina.cz


Posláním Domácího hospice Vysočina je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz